Samenvatting Vrijdagpreek 30 maart 2018 [NL/FR] – Mensen van uitstekend karakter

Résumé du Sermon du vendredi 30 mars 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 30 maart 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De Heilige Profeet VZMH had een metgezel, Hazrat Jabir bin Abdullah r.a. die de zoon was van Hazrat Abdullah bin Umro bin Haram r.a.  De Heilige Profeet VZMH verhaalde over Hazrat  Umro bin Haram, dat Allah hem na zijn martelaarschap had gevraagd, “vertel Mij jouw wens, Ik zal het toekennen”. Deze antwoordde hierop, “o Allah, het is mijn wens dat ik leven geschonken word en naar de wereld teruggestuurd mag worden zodat ik op jouw pad opnieuw martelaar kan worden.” Aangezien dit tegen de gewoonte van Allah is, zei Allah, “Dit is niet mogelijk omdat mensen na de dood niet terugkeren naar de wereld.” Dit toont het niveau van zijn opoffering aan en ook Allah’s buitengewone zorg voor hem. Hazrat Jabir bin Abdullah was de zoon van deze hoogst gewaardeerde vader. . Hij bekeerde zich naar Islam op het evenement van Bait-e Aqba- Saania in zijn kindertijd.

Er werd over Hazrat Jabir gezegd dat hij altijd een lening voor zijn dadels ontving van een jood. Ooit vroeg hij deze jood om zijn verminderde lening terug te nemen omdat zijn tuin dit jaar minder fruit had geleverd. Deze weigerde echter. De Heilige Profeet VZMH, toen hij dit vernam, vroeg hetzelfde aan de jood maar deze weigerde om Hazrat Jabir meer tijd te schenken. De Heilige Profeet VZMH wandelde rond de tuin, kwam terug en probeerde nogmaals met de jood te spreken. Hazrat Jabir bood ook aan de Heilige Profeet VZMH dadels aan. De Heilige Profeet VZMH rustte voor een tijdje uit in de tuin. Dan wandelde hij opnieuw rond de tuin en sprak nogmaals met de jood. Maar deze was het er nog steeds niet mee eens. Hierop vertelde de Heilige Profeet VZMH Hazrat Jabir om de dadels te plukken en zijn lening af te betalen. Wanneer Hazrat Jabir de dadels begon te plukken werd zijn volledige lening afbetaald, maar er bleef wat fruit over. Wanneer Hazrat Jabir dit aan de Heilige Profeet VZMH vertelde zei deze, “Ik getuig dat ik de profeet van Allah ben.”

Dit incident bevat een les voor ons over hoe de metgezellen zich zorgen maakten over het terugbetalen van leningen. Sommigen onder ons hebben ook een achterstand in het afbetalen van leningen en dit leidt soms tot rechtzaken. De Beloofde Messias zei: Na de eedaflegging aan mijn hand, volg de voorbeelden van de metgezellen. Er is nog een verhaal dat stelt dat ooit een metgezel overleed met een lening van 2 dinar in zijn naam. De Heilige Profeet VZMH weigerde zijn overlijdensgebed te leiden. Een andere metgezel zei dat hij de verantwoordelijkheid op zich zou nemen om zijn lening af te betalen. Hierna bood de Heilige Profeet VZMH aan om het overlijdensgebed te leiden en vroeg de dag erna of de lening al afbetaald werd. Dit maakt ons bewust van het belang van deze zaak. Moge Allah alle rangen verhogen van de metgezelen en ons in staat stellen om hun hoge moraliteit na te leven. Amin.

Op het einde vermeldde Huzur-e-anwar twee oprechte zielen die recent overleden zijn. De eerste is Mukarram Bilal Sahib die zich bekeerde naar de Ahmadiyyat in 1978. Hij woonde in Syrië en is overleden na een auto-ongeval. De tweede is Mukarrama Saleema Mir Sahiba, die voormalig voorzitster was van Lajna Amaa’illah Karachi en de echtgenote van Mukarram Abdul Qadir Dar Sahib. Zij is gestorven op 17 maart op de leeftijd van 90 jaar. Haar vader Mir Ilahi Bakhsh was een Sahabi van de Beloofde Messias a.s. en bekeerde zich naar de Ahmadiyyat in 1904. Ze was niet alleen voorzitser van Lajna Karachi, maar had ook in vele andere hoedanigheden gediend. Moge Allah haar rang verhogen en haar kinderen in staat stellen om haar goede werken verder te zetten. Amin.