Samenvatting vrijdagpreek 6 april 2018 – Verantwoordelijkheden van geëmigreerde Ahmadi-moslims

Résumé du Sermon du vendredi 06 avril 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 6 April 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Spanje is één van de Europese landen maar wordt in zaken van financiële stabiliteit gerekend tot de “lagere” niveau landen van Europa. Ondanks dit feit zijn de financiële toestanden toch beter in vergelijking met Pakistan, waardoor vele Pakistanen naar Spanje komen voor  zaken of voor jobs. Wat Ahmadi’s betreft, zij verlaten Pakistan voor twee redenen:  door de religieuze beperkingen en om hun financiële toestand te verbeteren. De mensen die naar Spanje komen vragen asiel aan op dezelfde basis dat zij zichzelf niet moslim mogen verklaren in Pakistan. Huzur-e-anwar zei dat sommigen eerlijk over hun situatie vertellen maar dat anderen lange verhalen vertellen, wat onnodig is. Als de waarheid gesproken wordt en de oorzaak voor mentale stress en marteling in naam van religie uitgelegd wordt, is het voldoende voor anderen om deze toestand te verstaan.  Deze mensen zijn geneigd om sympathiek en behulpzaam te zijn. Huzur-e-anwar zei dat Ahmadi altijd leugens moet vermijden. Dit  wordt veréénzelvigd met  ongeloof en van een Ahmadi wordt er niet verwacht om dit te doen. Als hij enerzijds verklaart om de Imam (leider) te volgen en anderzijds de basiszonde van valsheid niet probeert te vermijden, die iedereen moet vermijden, moet iedere Ahmadi zichzelf analyseren.

Huzur-e-anwar zegt: Als onze basis gebaseerd is op onwaarheden en het verwerven van wereldse voordelen, kunnen we niet Allah’s beloningen en zegeningen krijgen. Iemand die in de Eenheid van Allah gelooft kan geen ongelovige zijn. Het is niet ons doel om verdiept te geraken in wereldse plezier, noch is het et doelvan een Momin’s (gelovige). We kunen alleen succesvol zijn als wij Allah’s genoegen zoeken door al de doelen te bereiken die Hij voor ons heeft uitgezet. We zullen hoe dan ook de beloningen van de wereld verkrijgen. In feite, leert Allah onsom te bidden en te smeken voor beloningen op aarde en in het hiernamaals. Hij heeft ons het gebed geleerd: “Rabbena  Aatena Fid’dunya […]”. Deze houdt twee doeleinden in: om valsheid en bedrog te vermijden en om moeilijkheden in de wereld te vermijden, om voornamelijk veilig te blijven van allerlei schermutselingen. In ‘Rabbena  Aatena Fid’dunya […]’ verwijst het woord ‘ Rabbena  ‘ naar berouw.

Huzur-e-anwar zei: dit is de toestand waarin die de Beloofde Messias ons wenst te zien, om voor Allah te buigen in een smeekbede en om het doel van zijn bestaan te begrijpen.  Wanneer hij naar Allah roept zal hij de beloning van deze wereld en het Hiernamaals verkrijgen.

Huzur-e-anwar zegt: Allah Zegt: Ik heb de mens en djinn geschapen om Mij te erkennen en te aanbidden. Volgens deze vers zou het ware doel van leven de eerbied en de waarnemingvan God moeten zijn. Dus wanneer men prioriteit geeft aan dit doel wordt men een ware gelovige. Niets mag de mens afleiden om tot God te bidden, noch rijkdom noch glitter noch mentale capaciteiten.

Huzur-e-anwar zei: De Beloofde Messias a.s. heeft gezegd, onthou dat niets gebeurt alleen door de eed af te leggen. Allah zal niet alleen tevreden Zijn met alleen echt volgen van een gewoonte tenzij de ware geest ervan erkend wordt. Het is dus noodzakelijk dat je/jullie de ware doel van de eed vervullen en vroomheid aannemen. Lees de Heilige Koraan, denk erover na en handel erna. Het is Soennah dat Allah niet tevreden is met alleen citeren en praten. De mens zelf is niet tevreden met louter praten. Dit is het ware verschil tussen de eerlijke persoon en een leugenaar, dat men met daden en niet met woorden de waarheid bewijst. Wanneer Allah een man biddend ziet zal Hij genadevol zijn en zijn engelen naar hem sturen.

Dus, het is voor elk van ons de verantwoordelijkheid om een ware Moslim te worden en om gebruik te maken van wereldse beloningen die ervoor zorgen dat wat wij ook de beloningen van de volgende wereld zullen erven. We zouden de plichting van onze smeekbede moeten naleven. We hebben ons land moeten verlaten voor de zaak van het geloof. Moge we allemaal in staat zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de leer. Moge Allah ons allemaal in staat stellen. Amin.