Samenvatting vrijdagpreek 13 april 2018 [NL/FR] – Taqwa en onze relatie met Allah

Résumé du sermon du vendredi 13 avril 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 13 april 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van SoerahAl-fatehah zei Huzur-e-anwar:

Er is tegenwoordig overal ter wereld oproer en onrust. Dit in naam van religie of een poging om zijn overmacht te bewijzen. Op andere plekken zijn armoede en rijkdom de redenen. In andere plekken ligt de oorzaak dan weer bij rechtse -en politiekepartijen. In sommige plekken zijn er spanningen omdat de rechten van de mens net gerespecteerd worden of door kleine geschillen tussen familieleden. Op een andere plek is er opstand omdat mensen elkaars rechten niet erkennen. Dus, hoe je het ook bekijkt, de wereldorde is ontwricht. Niemand is er veilig voor, of het nu een ontwikkeld of onderontwikkeld land is. Daarom is een man die zichzelf heel geadvanceerd en gelerd beschouwd en dit een tijdperk van verlichting beschouwt, eigenlijk verdronken in duisternis. Mensen zijn Allah vergeten en bewegen in de richting van verwoesting in de zoektocht voor wereldse plezier.

Huzur-e-anwar zei: Allah heeft een systeem gevestigd om oproer en geschillen te beëindigen alsook een sfeer van broederschap te creëren, maar Moslims zijn niet bereid om hierop acht te slaan. Moslims zijn daarom het meest getroffen door de onrust en de rellen in de wereld vandaag. Hun religieuze leiders dwingen hen tot duisternis en landgenoten zijn bloeddorstig voor elkaar. De buitenwereld stelt hen wapens ter beschikking en hulp in de vorm van soldaten om oorlogen tegen elkaar uit te vechten en dit is een grote tragedie. Deze situatie eist dat iedereen die de Beloofde Messias erkent heeft en ookdegenen die het niet hebben gedaan, tot Allah moeten bidden en proberen ons evenwaardig te maken als onze Imam (religieuze leider)die we aanschouwen

De Beloofde Messias as heeft de djamaat herhaaldelijk geïnformeerd over de standaard die ze moeten behouden na de eedaflegging. Hij heeft over de jaren instructies gegeven aan de gemeenschappen die verspreid zijn doorheen de wereld. Dit toont aan hoeveel hij gaf om zijn djamaat en bezorgd was dat zij hun doelen zouden vergeten. De Beloofde Messias as zei: het is essentieel voor onze djamaat om nederigheid en geloof op te nemen in deze ontwrichtende tijdperk, waarin grofheid en onwetendheid heersen. De wereld heeft noch besef noch zorg voor andermans rechten. De Beloofde Messias as zei: waar je ook kijkt vandaag, er is een gebrek aan geloof en nederigheid omdat Allah het zaad van ware geloof niet verspilt. Hij groeit een ander gewas als Hij ziet dat één gewas vernietigd wordt.

De Beloofde Messias as zei dat de Heilige Koraan nog aanwezig is, en stelt: “Ana Nahno Nazzlna’azzikr wa ana lahu lehaafizoon”.  lehaafizoon” (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). Een hadith citeert iets geliijkaardigs maar mensen hebben geen geloof meer in hun harten. Allah heeft mij gestuurd zodat deze kwaliteiten kunnen herleven. Wanneer Allah een lege veld van geloof zag, kon Hij het niet verdragen dat het beroofd bleef van verlichting en Hij schiep een nieuwe natie met levende mensen. Dus je moet Taqwah (nederigheid) verwerven en als je waarlijk de eed wil afleggen, dan zal je moeten aansluiten bij degenen die spiritueel levend zijn. Hij zei verder dat iemand die de eed niet oprecht en waarheidsgetrouw aflegt, de Jamaat belastert. Als er veel deuren tot de hemel zijn, zijn er ook veel deuren tot de hel. Behoedt je dat je een deur niet sluit en een andere opendoet. Niemand betreedt de djamaat verbaal tenzij hij er echt in gelooft. Heb liefde voor elkaar, respecteer elkaars rechten en wordt waanzinnig verdiept in het  pad tot Allah. Als onze djamaat Allah tevreden wil stellen, moet het voorrang geven aan de Deen(religie) boven alles. Als je geen oprechtheid en loyaliteit hebt, ben je aan het liegen en zal binnenkort afgestoten worden. Allah kan niet misleid worden. Het is dus essentieel dat je waarachtig en oprecht bent.

Huzur-e-anwar sprak over de Beloofde Messias as, hij zei: er zijn twee soorten mensen, m.n. degenen die verdiept raken in wereldse plezier en geleid worden door Satan. Handel is niet verboden, de Sahabba (kompanen van de Heilige Porfeet VZMH) waren ook handelaars. Maar wanneer ze de Islam aanvaardden, hebben zij dat met zulk oprechtheid en eerlijkheid gedaan dat Satan geen overmacht over hen kreeg. Zij konden werken en ook Allah herinneren. Huzur zei, dit is wat ik bedoel, wanneer mensen Allah vergeten en ondergedompeld raken in de wereld, dan neemt Satan de controle over. Terwijl anderen die samen met hun werk de Deen blijven zoeken, niet beïnvloed kunnen worden door Satan. Huzur-e-anwar zei dat er aandacht besteed moest worden aan het lezen van de boeken van de Beloofde Messias a.s. Gebruik ook de zegen van MTA en haal er voordeel uit. Mensen die naar MTA kijken schrijven regelmatig naar mij dat hun geloof sterker is geworden. Dit is dus een geweldige kans waarvan alle Ahamdi’s voordeel kunnen halen.

Huzur-e-anwar heeft ons geleerd om het boek ‘Kasti-e-Nooh’te lezen voor onze eigen verbetering en zei: Ik heb herhaaldelijk gezegd dat het niet genoeg is de eed af te leggen, als je niet blijft zoeken naar de waarheid kan je niet vrijgesproken worden. Als de discipel zelf de leraar niet is, zal hij niet profiteren van zijn wijsheid. Als je de leringen opzij zet, zul je er niet van gedijen. Hetzelfde geldt voor de spirituele patiënten. Bestudeer ‘Kashti-e-Nooh’ herhaaldelijk en handel dienovereenkomstig. ‘Qaddd aflaha mun Zakkha’. Er zijn duizenden dronkaards, dieven, … die beweren volgelingen van de Heilige Profeet VZMH te zijn, maar zijn ze dat eigenlijk wel? Neen. Alleen degenen die zijn leerstellingen volgenkunnen zijn volgelingen worden genoemd. De leerstellingen zijn geschreven in ‘Kashti-e-Nooh’. Elke Jamaat in elke stad moet het lezen in hun bijeenkomsten.

Moge Allah ons in staat stellen om ware Ahmadi’s te worden, zijn leerstellingen te volgen, de rechten van Allah na te levenen Zijn plezier te zoeken, om zichtbare verbeteringen in onszelf aan te brengen, om onze kennis te vergroten en de rechten van de schepping van Allah te vervullen. Huzur-e-Anwar zei: Bid tegenwoordig hard voor de omstandigheden in Pakistan, en Pakistanen bidden ook voor zichzelf. Moge Allah ons allen beschermen tegen alle kwaad. Amin.