Samenvatting vrijdagpreek 16 feb 2018 – De kracht van aandachtig gebed

Samenvatting Vrijdagpreek 16 Februari 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fateha zei Huzur-e-anwar:

Een gelovige die verklaart om volledig geloof in Allah te hebben moet ook Allah’s aankondiging in acht nemen dat Hij de mens gemaakt heeft om Hem aan te bidden. Vertaling: “En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen51:57. Hij vermeld verder over de methoden om te bidden waarbij er ook lichaamelijke bewegingen en formuleringen van gebeden horen. Deze kunnen “zikr”  (herinnering) genoemd worden. Namaz (gebed) bestaat uit zowel verbale zinspeling en daden. Het is de verantwoordelijkheid van een Momin (gelovige) om aan Allah te denken en over Hem te spreken en gebeden aan te bieden voor Hem. Allah heeft verscheidene gebeden in de Heilige Koraan vermeld met verwijzingen naar verschillende profeten. Deze kunnen tijdens salaat en dageijkse bezigheden gereciteerd worden.

Mensen schrijven mij om te vertellen dat ze moeilijkhedenmoeten confronteren en vragen om begeleid te worden door middel van gebed, zodat zij die kunnen reciteren om hun moeilijkheden weg te nemen. Gewoonlijks schrijf ik aan mensen om te bidden terwijl ze in “sajida”-houding (neerbuigen van het hoofd) zijn en om Allah’s hulp te smeken. Maar vandaag wil ik over “zikr” spreken wat ook de Soennah van de Heilige Profeet VZMH was en andere gebeden geleerd door Allah. Als men deze reciteerd met aandacht voor hun betekenis zal hij niet alleen heilige zegeningen ontvangen maar zal hj ook onder de bescherming van Allah komen en veilig blijven van alle kwaad. De Heilige Profeet VZMH reciteerde alle nachten deze soerah’s en gebeden voor het slapen en hij adviseerde zijn Sahabba (kompanen) om hetzelfde te doen.

Huzur-e-anwar zei: het staat ook vermeld over een persoonlijke ritueel van de Heilige Profeet VZMH, dat hij ‘s avonds voor het slapen ‘Ayatul Kursi’,  ‘Soerah Ikhlas’  ‘Falaq’en  ‘Alnaas’ drie maal reciteerde, op zijn handen zou blazen en over zijn lichaam zachtjes zou wrijven. We zouden ook hetzelfde moeten doen. Ahmadi’s, die door de Beloofde Messias as begeleid werden om elke soennah van de Heilige Profeet VZMH te volgen, moeten bijzonder moeite doen om aandacht te besteden aan het bidden en “zikr” te doen voor hun persoonlijke, materiële en spirituele rudimentaire behoeften. In feite moeten ze deze doen om zichzelf en te beschermen tegen het kwaad en verwoesting door de vijanden van de Djamaat.

Huzur-e-anwar zei: Ik heb Ayatul- Kursi al besproken. Vandaag ga ik spreken over de drie laatste soerah’s met verwijzing naar de Hadith en hoe en met welke regelmaat wij herhaaldelijks geadviseerd werden om deze te reciteren.

Huzur-e-anwar zei dat de Heilige Profeet VZMH Allah’s instructies tot hun uiterste zou volgen. Er is een Hadith over Soerah Ikhlas. Hazrat Abu Saeed Hazri r.a. vertelde dat iemand een man herhaaldelijks “Qul Ho Allah u Ahad” had horen reciteren. Overdag sprak hij over deze incident met de Heilige Profeet VZMH  waarop hij zei: “Ik zweer in de naam van Allah die mijn leven in Zijn hand heeft, dit is gelijk aan één derde van de Heilige Koran”.

Verder zei hij: Het staat ook vermeld over Soerah Falaq en Alnaas dat de Heilige Profeet VZMH had gezegd, “O Aqba, zal ik jou twee soerah’s aanleren waarvan het reciteren heel gunstig is?”. Dan reciteerde hij deze twee soerah’s en hij reciteerde deze ook in hetFajr (ochtend) gebed. Hij VZMH zei dan: “O Aqba, aan wat denk je? Misschien voel je alsof ik twee heel korte soerahs heb gereciteerd.” Hij zei, deze bevatten alles in zich.

Huzur-e-anwar zei: Soerah Alnaas is de stelling van Allah’s ware eigendom en regering. Het is een gebed om Allah’s bescherming te bekomen en veilig te blijven van het kwaad van Satan. Tegenwoordig is de wereld verzwolgen door materialisme en atheïsme en sommige jongeren worden beïnvloed. Dus wanneer we deze soerah’s reciteren en op zichzelf blazen moeten wij ook op onze kinderen blazen.

Huzur-e-anwar zei: Moge Allah ons in staat stellen om de betekenissen van al deze soerah’s te begrijpen en om de soennah van de Heilige Profeet VZMH te volgen, dat wij de eenheid van God beoefenen en voor geen andere buigen. We moeten met elke daad bewijzen dat alle verlichting en winst alleen van Allah komen. We moeten buigen voor Allah om van de slechtheid van de mensheid te ontsnappen in plaats van verwachtingen te hebben van hen. We moeten bidden tot Allah dat wij consequent blijven op het pad naar verlichting die wij verkregen hebben door de Beloofde Messias as te erkennen. Mogen we nooit in de duisternis belanden en mogen we altijd verbonden blijven met Kalifaat, wat voor ons een beloning is van Allah. Moge Allah ons beschermen van kwaaddoeners en de verwoesting door de jaloezie van hen die benijden. Moge we altijd in Allah geloven als de ware Heer en alleen in Zijn soevereiniteit vertrouwen. Moge we smeekbedes opofferen aan Allah om altijd Zijn tot zijn toevluchtsoord te worden toegelaten. Moge we wegblijven van twijfels en onze harten vrij houden van alle vrees. Moge Allah ons in staat stellen om regelmatig deze gebeden te reciteren op onzelf  nachtelijks te blazen. Amin.