Samenvatting vrijdagpreek NL/FR 30 nov 2018 – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 30 novembre 2018

                                                         Samenvatting Vrijdagpreek 30 november 2018

                                                 Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Van de Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken zal ik als eerste Hazrat Sabut-bin-Khalid r.a., die tot de Bano Najjarstam behoorde, aan bod laten komen. Hij had deelgenomen aan de slagen van Badar, Ahad en Yamama en stierf in de Slag van Yamama een martelaarsdood. Volgens sommigen gebeurde dit in de buurt van Bea’er Maouna.

Een andere Sahabbi is Hazrat Abdullah-bin-Arafta a.s. Hij migreerde samen met Jaffer-bin-Abi Talib naar Habsha. Er wordt gezegd dat hij naar Najashi werd gestuurd. Hij stierf een martelaarsdood in de Slag van Badar.

Hazrat Qais-bin-Abi Sa’asa a.s. was de zoon van Umru-ibne-Zaid. Zijn moeder heette Sheeba. Hij was aanwezig bij de Bait-e-Aqbi samen met zeventig Ansaar. Hij kreeg ook de leiding over de veiligheid van  de troepen in de Slag van Badr.

Dan is er Hazrat Ubaida-bin-Haaris a.s. die een zeer hecht familielid was van de Heilige Profeet VZMH. Hij had de Islam geaccepteerd voor Daar-e-Arqam. De Heilige Profeet VZMH droeg hem met speciale achting en prestige in het hart. Hij had de Islam in de zeer vroege dagen geaccepteerd en behoorde tot de heren van de Bano en Abad Munnaf stammen.

Huzur-e-Anwar zei: na deze Sahaba te bespreken zou ik graag een ‘waqif-e-zindagi’ (iemand die zijn leven toewijdt aan religieuze dienst) uit Indonesië willen bespreken. Zijn naam was Suyuti Aziz Ahmad Sah. Hij is overleden op 19 november. ‘Inna Lillahe wa’inna Elaihe Rajeoun’. Hij had de kans om dienst te leveren In Zuid-Sumatra tussen 1972-1979. Hij bleef de directeur van Jamia Indonesië (universiteit) tussen 1982-1992 en bleef hoofdprediker tot 2016. In 1973 trouwde hij met Afifa Sahiba en samen hadden zij vier kinderen. Hij was het gewoon om al zijn werk zelf te doen. Hij was zeer specifiek over Namaaz (het gebed). Zijn zoon vertelt dat, hij ons allemaal zou vinden en meenemen naar de moskee. Hij zou zeggen, verwerp nooit je gebeden. Hij zou altijd de waarheid spreken en bad het gezamelijke gebed. Hij zou zeggen, “keer je nooit weg van God. Hij verlaat Zijn schepping nooit”;

Huzur-e-Anwar zei: Moge Allah zijn rang verhogen en Sabr-e-Jameel (standvastigheid) toekennen aan zijn familie en zijn kinderen in staat stellen om in zijn voetsporen te treden. Amin.