Samenvatting vrijdagpreek 23 nov 2018 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 23 november 2018

Gegeven door Hazrat  Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik verder spreken over de Badri Sahaba (Metgezellen van de Heilige Profeet VZMH). De eerste die ik zal vermelden is Hazrat Sannan ibne Sannan r.a. die tot de Banu Asad stam behoorde en deel had genomen aan de Slag van Badr. Volgens latere overleveringen was hij de eerste om de eed af te leggen in de Bait-e-Rizwan. Wanneer hij zijn hand aanbood bij de eedaflegging werd hij gevraagd, “waarop leg je de eed af?” en hij zei “ofwel zegevieren ofwel tot martelaar herleid worden”. Hierop hadden de andere Metgezellen gezegd dat zij dezelfde eed wilden afleggen. Een andere Sahabbi is Hazrat Muhja r.a. die een slaaf was van Hazrat Umar r.a. en zoon van Saleh. Hij was de eerste om een martelaarsdood te sterven tijdens de Slag van Badr. Hij was afkomstig uit Jemen en behoorde tot de allereerste migranten. Bij de slag bevond hij zich tussen twee linies en toen hij getroffen werd door een pijl stierf hij een martelaarsdood. Zijn laatste woorden waren, “Ik ben Mujha en ik keer terug tot mijn Heer”.

Een andere Sahabbi was Hazrat Amir r.a. Hij had deelgenomen aan zowel de Slag van Badr als die van Ahad en werd tot martelaar herleid op de dag van Ahad. Hazrat Hatib bin Umru r.a. was nog een Sahabbi. Hij aanvaardde Islam door de prediking van Hazrat Abubakar r.a. Hij migreerde twee keer naar het land van Habsha. Hij vergezelde zijn broer in de Slag van Badr en nam ook deel aan de Slag van Ahad. Volgens enkele overleveringen was hij diegene die het huwelijk had geregeld tussen Hazrat Saudah binte Zama’a en de Heilige Profeet VZMH. Dan is er Masood bin Aus r.a. Hij nam ook deel aan de Slag van Badr en stierf tijdens het tijdperk van het kalifaat van Hazrat Usman r.a. Hazrat  Tameem r.a. was ook een Sahabbi. Hij werd bevrijd uit de slavernij van Hazrat Kharash en nam deel aan de slagen van Badr en Ahad. Hazrat Munzar bin Qadama was ook een Sahabbi. Hij had ook deelgenomen aan beide slagen.

Er is nog  Hazrat Habib bin Aswad. Hij was ook een bevrijdde slaaf. Hij had geen kinderen. Hij werd ook wel Hazrat Khabeeb r.a. genoemd. Dan is er Hazrat  Aseema Ansari r.a. Hij had deelgenomen aan de slagen van Badar, Ahad, Khandaq en nog anderen. Hij overleed in de tijd van Ma’awiya bin Abi Safyan. Dan is er Sahabbi Hazrat Rafia r.a. Hij behoorde tot de Banu Najjar stam van Ansaar.  Hij had deelgenomen aan alle slagen waaronder Badr, Ahad en Khandaq. Hij werd tot martelaar herleid in het tijdperk van Hazrat Usman r.a. Hij had een zoon die Haris noemde. Rukhaila, (of Ruhaila/ Rujaila volgens sommigen) was nog een Badri Sahabbi. Hij behoorde tot de Khazraj stam en nam deel aan de slagen van Badr en Ahad. Hij vergezelde Hazrat Ali r.a. in de Slag van Safain. Jaffer bin Abdullah bin Ryab r.a. is nog een Sahabbi. Hij behoorde tot zes Sahaba die als eersten de Islam hadden aanvaard. Hij had deelgenomen aan alle slagen en had ook enkele Hadith van de Heilige Profeet VZMH overgeleverd.

Huzur-e-Anwar sprak nog over enkele Badri Sahabbi en hun kwaliteiten. Op het einde bad hij dat moge Allah de rangen van alle Sahaba blijven verhogen en ons in staat stellen om goede daden te verrichten en onze levens met geloof en devotie door te brengen. Amin.