Samenvatting vrijdagpreek 7 dec 2018 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 7 december 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Één van de Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken is Hazrat Zahir-bin-Haraam Ashji r.a. De Heilige Profeet VZMH zou zeggen dat Hazrat Zaid onze ‘landelijke’vriend is en wij zijn de ‘stedelijke vrienden’ (Masnad-e-Ahmad). Ooit op de markt bedekte de Heilige Profeet VZMH de ogen van Hazrat Zaid r.a. van achter zijn rug en vroeg als grap: “wie zal deze slaaf kopen?”. Dan zei hij tegen Hazrat Zahir, jij hebt grote waarde in de ogen van Allah. Hazrat Musleh Maoud heeft deze incident in detail besproken.

Een andere Sahabbi is Zaid-bin-Khitab a.s. die de broer was van Hazrat Umar r.a.  Zij hadden allebei hun werk opgegeven tijdens een veldslag en verlangden naar het martelaarschap. Wanneer Hazrat Zaid r.a. de martelaarsdood stierf zei Hazrat Umar r.a. dat, hij is me in twee goede daden voorgegaan; het aanvaarden van de Islam en het omhelzen van het martelaarschap.

De volgende Sahabbi is Hazrat Abada-bin-Khashkhash r.a. Hij was de neef van Hazrat Mujzar r.a. Hij nam deel in de Slag van Badar. Hij had Qais gevangen genomen. Hij werd tot martelaar herleid tijdens de Slag van Ahad.

Een andere Sahabbi is Hazrat Abdullah bin Judd r.a. Hij behoorde tot de stam van Bano Salma. Hij was langs moeders kant een broer van Hazrat Muaaz-bin-Jabal r.a. Hij had deelgenomen in de veldslagen van Badar en Ahad. Ter gelegenheid van de Slag van Tabuk had hij zijn vader gevraagd om deel te nemen maar dit werd geweigerd. Hazrat Abdullah r.a. vroeg zijn vader om een reden voor zijn weigering en hij zei dat het naar afkeer rook en dat Allah het zeker zou onthullen.

Een andere Sahabbi is Hazrat Harris-bin-Aus-bin Muaaz r.a. Hij behoorde tot de mensen die Ka’ab-bin-Ashraf hadden gedood, die haat en geruchten probeerden te verspreiden tussen moslims in het land. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib r.a. heeft hier ook in detail over geschreven. Hierna verhaalde Huzur-e-Anwar ook over het incident en zei: ” Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib schrijft, omtrent de moord van Ka’ab-bin-Ashraf hebben sommige westerse historici grote controversie verspreid en deze moord tot smet op het imago van de Heilige Profeet VZMH hebben uitgeroepen. Er moet echter overwogen worden of deze moord voortkwam uit een persoonlijke vendetta en of de manier waarop deze tot stand kwam gerechtvaardigd was of niet?

Op het einde bad Huzur-e-Anwar dat, moge Allah de Islam beschermen tegen zulke vetes en geschillen en mensen in staat stellen om de boodschapper van Allah in dit tijdperk te aanvaarden en erkennen. Amin.