Samenvatting Vrijdagpreek 9 Sep 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220909                 KJ-Summary-NL-20220909

KJ-Summary-EN-20220909                KJ-Summary-UR-20220909

 

Samenvatting vrijdagpreek 9 September 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuzen Soerah al-Fatihah zei Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat hij zou verder gaan met de incidente-nd uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Huzur (aba) zei dat wanneer het einde van Hazrat Abu Bakr’s leven naderde, hij Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) bij zich riep om hem te bevragen over Hazrat Umar (ra).Hazrat Abdur Rahman bin Auf (ra) zei dat Hazrat Umar (ra) zelfs beter was dan hij verwachtte, onafgezien van zijn temperament. Hazrat Abu Bakr (ra) zei dat dit alleen het geval was omdat Hazrat Umar (ra) mildheid zag in hem. Als hij leiderschap zou krijgen, zou hij bepaalde karaktertrekken in zich veranderen.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Uthman (ra)erbij riep en hem bevroeg over Hazrat Umar (ra), en hij antwoordde dat zijn innerlijk zelfs beter was dan zijn uiterlijke. Hazrat Abu Bakr (ra) vertelde hen allebei dan om niemand te vertellen wat hij aan hen hadgevraagd. Hazrat Abu Bakr (ra) drukte dan zijn verlangen uit om deze wereld los te laten en verder te gaan.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Talha bin Ubaidillah (ra)tijdenszijn laatste ziekteperiode naar Hazrat Abu Bakr (ra) toe ging en hem vroeg of hij Hazrat Umar (ra) na zich had aangesteld, en begon daarna uitéén te zetten waarom dit een slechte beslissing was, en dat hij zich aan God zou moeten verantwoorden daarvoor. Hazrat Abu Bakr (ra) antwoordde dat wanneer God hem erover zou vragen, zou hij zeggen dat hij de best mogelijke persoon tot Kalief had aangesteld.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra), op een dag wanneer hij heel ziek was, met behulp van zijn vrouw naar de moskee ging en de Moslims aansprak. Hij zij dat hij veel had beraadslaagd over wie de volgende kalief zou zijn als hij zou komen te overlijden.Hij zei dat hij tot de conclusie gekomen was dat het Hazrat Umar (ra) zou moeten zijn. Iedereen aanvaardde dit en zwoereed af aan hem na de dood van Hazrat Abu Bakr (ra).

Huzur (aba) verklaarde dat Hazrat Abu Bakr (ra) deze beslissing niet willekeurig had gemaakt maar dat hij verschillende metgezellen eerst raagpleegde. Hethield daar niet op en ondanks het feit dat hij ernstig ziek was, ging hij naar de moskee toe en vroeg daar aan de mensen of zij tevreden waren met deze beslissing. Pas wanneer ze overeenstemden stelde hij zijn beslissing vast. Op deze manier werd een consensus bereikt over deze zaak.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) overleed op woensdag 22 Jamadi al-Akhir 13 AH na een periode van kalifaatschap die twee jaren, drie maanden en tien dagen had geduurd. Zijn laatste woorden zijn een vers uit de Koran:

“Doe mij sterven als Moslim en verenig mij met de rechtvaardigen.” (12:102)

De inscriptie op zijn ring werd beschreven ‘Waarlijk, Allah is almachtig’. Hazrat Aisha (ra) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) tegen zijn familie had verteld dat zij na zijn begrafenis moesten zien of er iets overbleef van zijn bezittingen en dat deze aan Hazrat Umar (ra) gegeven moesten worden. Hazrat Umar (ra) begeleiddehetgebed in afwezigheid van Hazrat Abu Bakr (ra). Hij werd in de avond begraven naast het graf van de Heilige Profeet (vzzh).

Hazrat Abu Bakr (ra) instrueerde, in verband met zijn bezittingen, dat zij verdeeld moesten worden volgens de wet van de Heilige Koran. Vanuit zijn volledige rijkdom, had hij 20% geschonken aan mensen die geen verwanten waren. Hazrat Abu Bakr (ra) had vier vrouwen. Hij had vier zonen en drie dochters.

Huzur (aba) zei dat wanneer Hazrat Abu Bakr (ra) een beslissing moest nemenof over een zaak moest beraadslagen, zou hij zijnmetgezellen uitnodigen van zowel de Muhajireen als Ansar en hij zou een beslissing nemen na hen geconsulteerd te hebben. Tot dezen behoorden Hazrat Abdul Rahman bin Auf (ra), Hazrat Ma’az bin Jabal (ra), Hazrat Abi bin Ka’ab (ra) en Hazrat Zaid bin harisa (ra).Hazrat Abu Bakr (ra) instrueerde in zijn testamentom zijn land te verkopen en zijn terugbetalingen aan Baitul Maal uit te voeren.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (aba) tijdens zijn kalifaat de afdelingen van  de rijkskas, arbitrage, de instelling van jurisprudentie en de afdeling van publicaties had gevestigd. Huzur (ra) sprak dan over de instructies die door Hazrat Abu Bakr (ra) gegeven werden aan Hazrat Yazid bin Abu Sufian (ra)in verband metSyrië. Huzur (aba) zei dat we deze zakenmoeten doorgeven aan onze ambtsdragers voor hun opleiding, zodat Allah hun inspanningen kan zegenen.

Later sprak Huzur (aba) verder over de verschillende structurele en organisatorische implementaties gedaandoor Hazrat Abu Bakr (ra) en zei dat hij deze incidenten in toekomstige preken zou blijven vertellen.