Samenvatting Vrijdagpreek 2 Sep 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220902                 KJ-Summary-NL-20220902

KJ-Summary-EN-20220902                KJ-Summary-UR-20220902

 

Samenvatting vrijdagpreek 2 September 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuzen Soerah al-Fatihah zei Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat hij zou verder gaan met de expedities in het tijdperk van Hazrat Abu Bakr (ra).

 

De laatste veldslag ten tijde van Hazrat Abu Bakr (ra), was deze waarin Damascus werd veroverd. Damascus was een heel oude stad die heel belangrijk was voor de handel. Destijds was het onder controle van de Christenen. Hazrat Khalid bin Walid (ra) omringde de stad met zijn leger en belegerden het vervolgens. Dit duurde 20 dagen. Tijdens de belegering verkeerde het volk van Damascus in grote moeilijkheden. Tijdens deze periode vernamende Moslims het nieuws dat een Romeinse Koning een grote leger had verzameld om de Moslims aan te vallen. Hazrat Khalid bin Wahid suggereerde dat zij de belegering van de stad moesten laten en dat zij de leger van de Koning moesten bestrijden. Eens zij klaar waren met hen, zouden zij terugkeren naar Damascus. Hazrat Abu Obadiah (ra) adviseerde anders en zei: “als wij de belegering van Damascus onderbreken, zal haar volk vrijzijn om benodigdheden te verzamelen”. Hazrat Khalid bin Walid (ra) was met hem eens en besloot om de belegering van de stad in stand te houden.

Tijdens deze periode, arriveerde het Romeinse leger om het volk van Damascus te helpen. Hazrat Khalid bin Walid (ra) wou het volledige leger meenemen om hetRomeinse leger te bestrijden maar hij volgde opnieuw het advies van Hazrat Abu Obadiah (ra), die zich herhaalde en zei dat het leger verplaatsen van de belegering zou de Moslims blootstellen aaneen aanval van Damascus. Hazrat Khalid bin Walid (ra) volgde zijn advies en bereidde een leger voor van 500 man om de Romeinen te bestrijden. Hazrat Zarrar (ra) werd aan het hoofd van deze leger gesteld. Bij het observeren van het Romeinse leger, stelden de Moslims vast dat het enorm groot was. Er werd Hazrat Zarrar (ra) aangeraden om terug te gaan, meer mannen te verzamelen en pas dan tegen de Romeinen te vechten. Hazrat Zarrar (ra) antwoordde, “Heb geen vrees voorde aantallen van hun leger. Allah de Almachtige heeft ons talloze keren succes verleend met kleinere legers en Hij zal ons dit keer ook helpen. Als we terugdraaien zal het zijn alsof we terugkeren van jihad, het geen Allah niet zal behagen” Aldus, vielen de Moslims de de Romeinen aan. Hazrat Zarrar (ra) werd gevangen genomen tijdens de veldslag. Wanneer Khalid bin Khalid (ra) hierover hoorde, vervoegde hij zich tot hen met zijn leger. Tijdens deze veldslag stelde hij een moslimvechter vast die veel Romeinse soldaten doodde. Zijn gezicht was bedekt. Hazrat Khalid bin Walid (ra) besloot om de vechter te helpen en in veiligheid te brengen. Wanneer hij de vechter ondervroeg, zei deze dat haar naam Khaula was en dat zij de zuster was van Hazrat Zarrar (ra). De Romeinen werden verslaan door de aanvallen van HazratKhalid (ra).

 

Hazrat Khalid bin Walid (ra) ontdekte dat Hazrat Zarrar (ra) naar de Romeinse Koning Hamas gestuurd werd. Hazrat Khalid (ra) stuurde honderd mensen achter Hazrat Zarrar (ra) aan om hem te bevrijden, onder leiding van Hazrat Rafe (ra). Hazrat Khaula (ra) was ook lid van dit leger.

 

Na deze strijd te hebben gewonnen besloten de Moslims de belegering van Damascus te beëindigen en het leger mee te nemen om de Romeinse Koning te bestrijden in Ajandin. Na ook deze veldslag te hebben gewonnen, zette Hazrat Khalid (ra) Damascus onder belegering. Wanneer het volk van Damascus zag dat ze geen hulp zouden krijgen, besloten zij om vrede te sluiten met de Moslims en de poorten van hun stad te openen voor hen. De verovering van Damascus begon in hettijdperk van Hazrat Abu Bakr (ra), maar wanneer hetnieuws Medinah bereikte, was Hazrat Abu Bakr (ra) reeds overleden en Hazrat Umar (ra) werdde Kalief van de Moslims.

 

Op het einde sprak Huzur (aba) over enkele overledenen.