Samenvatting Vrijdagpreek 26 Aug 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20220826                 KJ-Summary-NL-20220826

KJ-Summary-EN-20220826                KJ-Summary-UR-20220826

 

Samenvatting vrijdagpreek 26 augustus 2022

Uitgereikt door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

  

Na het reciteren van TashahhudTa‘awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat hij verder zou gaan met de incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) en de legers die hij naar Syrië stuurde om de vijand tegen te houden.

Huzur (aba) zei dat hetvierde leger die gestuurd werd onder de leiding was van Hazrat Amr bin Aas (ra). Hazrat Abu Bakr (ra) gaf  Hazrat Amr bin Aas (ra) wat begeleiding, om hem op weg te sturen. Hij zou moeten luisteren naar de meningen van ervarenleden die hem vergezelden. Elk advies zou onverwacht een middel tot succes kunnen zijn. Het is opgenomen dat het leger van Hazrat Amr (ra) van zes tot zeven duizend man telde, die naar Palestina vertrokken. Hazrat Amr (ra) vormde een bataljon van duizend Moslims om tegen het Syrische leger te vechten. Ze hadden gewonnen. Wanneer ze terugkeerden met gevangenen, werden deze ondervraagd door Hazrat Amr (ra), dewelke ontdekte dat de Syriërs een aanval aan het plannen waren tegen de Moslims. Hazrat Amr (ra)  bereidde dus zijn leger voor en wanneer de Syriërs hen aanvielen, konden de Moslims hen tegenhouden en hun leger volledig vernietigen. Dit was voor hen een heel grote tegenslag.

Huzur (aba) vertelt dat Hazrat Abu Bakr (ra), na al deze legers te hebben gestuurd, adem haalde en zeker was dat Allah de Almachtige de Moslims overwinning zou toekennen door middel van dit leger. Hij was tevreden omdat de legers bestonden uit duizend Muhajireen (migranten) en Ansar (inheemse inwoners Medina), die hun loyaliteit en standvastige devotie hadden bewezen en sommigen hadden ook meegevochten in de Slag van Badr.

Huzur (aba) ze dat Hazrat Abu Bakr (ra) nog een leger aan het voorbereiden was en hij besloot om Hazrat Sa’eed bin Amir (ra) de leider ervan te maken. Hazrat Abu Bakr (ra) instrueerde Hazrat Bilal (ra) om een aankondiging te doen en mensen te verzamelen en dusdanig een leger te vormen. Hazrat Bilal (ra) verzocht Hazrat Abu Bakr (ra) om hem toestemming te geven om ook lid te worden van dit leger, aangezien hij Hazrat Bilal (ra) had verzocht om van dienst te zijn. Hazrat Abu Bakr (ra) wou dat Hazrat Bilal (ra) met hem zou blijven, maar hij zou hem niet tegenhouden van zijn wens voor Jihad. Hazrat Abu Bakr (ra) zei dat zij elkaar misschien niet meer mogen ontmoeten tot in het Hiernamaals. Hij moedigde hem dus aan met het voortdurend verrichten van goede werken zolang hij in leven bleef. Hij zou dan een uitstekende beloning krijgen. Hazrat Bilal (ra) voegde zich toe aan Hazrat Sa’eed (ra) en tot zijn leger en vertrok.

Huzur (aba) zei dat er nog een leger gevormd en uitgezonden werd naar Hazrat Abu Ubaidah (ra).Aldus zouden legers in Medina blijven toekomen en Hazrat Abu Bakr (ra) zou hen sturen om de Moslimlegers te versterken.

Huzur (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) uiteindelijk Hazrat Khalid bin Walid (ra), die toen in Irak was, ook instrueerde om de strijdkrachten in Syrië te leiden. Bij zijn aankomst, verzamelden alle Moslims in Busra, en belegerden de stad. Als resultaat hiervan stemden mensen in met de voorwaarden van Jizyah (belasting) in ruil voor veiligheid en vrede.

Huzur (aba) sprak  dan over de evenementen bij Ajnadayn. Na een overwinning in Busra, vertrokken Hazrat Khalid bin Walid (ra), samen met Hazrat Abu Ubaidah (ra), naar Palestina om Hazrat Amr (ra) te helpen.Wanneer de Romeinen over de komst van de Moslims hoorden, gingen ze naar Ajnadayn. Huzur (aba) vertelt dat de Romeinen voorstelden om de Moslims kleren te geschenken om hen af te wenden. Zij beschouwden de Moslims als arm en zonder middelen. Hazrat Khalid bin Walid (ra) voelde zich beledigd en weigerde. Hij zei dat zij de Romeinen gingen uitroeien.

Hazrat Khalid (ra) organiseerde de Moslimrangen en uiteindelijk nam er een felle strijd plaats. 30,000 Romeinen werden gedood. Bij hun nederlaag vluchtten vele anderen naar verschillende steden. Hazrat Khalid (ra) stuurde een brief naar Hazrat Abu Bakr (ra) om hem te informeren vandeze overwinning, waarop Hazrat Abu Bakr (ra) grote blijdschap en vreugde uitdrukte, ook al lag hij op zijn sterfbed.

Huzur (aba) zei dat hij over deze incidenten zou blijven vertellen in de toekomstige preken.