Samenvatting vrijdagpreek 9 nov 2018 – Tehrike Jadid 2018

Résumé du Sermon du vendredi 09 novembre 2018

Samenvatting vrijdagpreek 9 november 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fatehah reciteerde Huzur-e-Anwar enkele verzen van Soerah Albaqarah met vertaling en zei: De Beloofde Messias a.s. zei ooit in verband met financiële opoffering, wanneer ik je herhaaldelijk instrueer om uit te geven op het pad van Allah, is het door Zijn gebod, omdat de Islam nu in een staat van verval is. Het kwetst het hart om de interne en externe zwakheden te zien. De Islam wordt door andere vijandige partijen tot doelwit gemaakt. Eerst werd het alleen door de Christenen aangevallen wordt nu ook door Ariërs geviseerd. Ook zij wensen dat de naam en zelfs de tekens van de Islam van de aarde verbannen worden. Zouden we in deze situatie geen inspanning leveren voor de vooruitgang van de Islam? Allah heeft Djamaat-e-Ahmadiyya voor dit doel ingeschakeld. Werken voor haar verbetering is dus handelen naar Gods wil en gebod. Wat je uitgeeft op Zijn pad, Hij hoort en ziet het. Dit is ook een belofte van God, wie voor de zaak van Allah uitgeeft, Ik verloon hem met zegeningen, hij zal alle voordelen van het wereldse leven verkrijgen en ook voor zichzelf zien hoe lonend het is na zijn dood.

Huzur-e-Anwar zei dat Allah de Beloofde Messias a.s. heeft beloond met een trouwe djamaat die zijn boodschap heeft gehoord en erop gereageerd heeft en opofferingen heeft gemaakt. Na zijn overlijden heeft de djamaat, die Allah 130 jaar geleden had gevormd, volgehouden volgens Zijn belofte en na 130 jaar brengt het nog trouwe, onbaatzuchtige zielen voort, die meer voor het geloof opofferen dan ze ertoe in staat zijn. Ze nemen ook deel aan de beloftes die Allah in de Heilige Koran heeft gesteld. Deze normen die werden gesteld kunnen vandaag alleen in Djamaat-e-Ahmadiyya gezien worden. Hierna heeft Huzur-e-Anwar enkele hartverwarmende voorvallen verhaald over mensen die financiële opofferingen hebben gemaakt. Hij bad daarna dat Allah hun niveau van geloof en standvastigheid blijft verhogen en dat Hij ze altijd genegenheid schenkt. Huzur-e-Anwar zei dat hij na het verhalen van deze verschillende voorvallen, het nieuwe jaar van Tehrik-e-Djadid inluidt.

Volgens rapporten stelt Allah de gelovigen in staat om opofferingen te maken en in één jaar meer dan 12 miljoen te verzamelen. Bij de algemene fondseninzameling staat Pakistan op de eerste plaats, gevolgd door Duitsland. Op gelijkaardige wijze staat Zwitserland volgens individuele inzameling op de eerste plaats. Huzur-e-Anwar bad dat, moge Allah ontelbare zegeningen en beloningen verlenen aan allen die deze financiële opofferingen hebben gemaakt. Amin.