Samenvatting vrijdagpreek 2 nov 2018 – Attributen van echte Ahmadis

Résumé du Sermon du vendredi 02 novembre 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 2 november 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’wwaz en recitatie van Surah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Elke persoon, man of vrouw, die zichzelf Ahmadi noemt moet weten dat alleen het verkondigen van hun geloof in de Beloofde Messias en zijn proclamatie niet genoeg is om hem of haar een ware Ahmadi te maken. De Beloofde Messias a.s. heeft enkele voorwaarden bepaald en verwezen naar bepaalde plichten en verplichtingen om duidelijk te maken dat je alleen een waarachtig lid van mijn djamaat wordt wanneer je deze uitvoert.

Naast de erkenning van de eenheid van God wordt er aandacht besteed aan het vermijden van valsheden en sociale kwaden. De Heilige Koran heeft leugenachtigheid als een soort onreinheid en zonde verklaard en vergelijkt liegen met afgoderij en het is in feite een soort van afgoderij.

Een andere kwaad waaraan Huzur aandacht heeft besteed en dat vermeld wordt in de gelofte is overspel. Hij spreekt niet alleen over het schijnbare overspel maar ook wat Allah heeft gesteld: “La Taqrabu az Zina”, ga niet in de buurt van Zina (overspel). Niet in de buurt van zina gaan impliceert ook dat je geen evenementen en gelegenheden bijwoont waar men er zelfs maar aan zou kunnen denken of er een mogelijkheid ertoe zou kunnen voorkomen. Kies geen enkel pad dat naar deze zonde zou leiden.

Daarboven zijn smeekbeden tot Allah de belangrijkste voorwaarde voor een Momin (gelovige) en het doel van zijn geboorte. De Beloofde Messias a.s. zegt: “O gij die uzelf tot mijn djamaat rekent! Gij zult er enkel toe behoren (en) in de de Hemelen boven wanneer je het pad van vroomheid in de realiteit bewandelt. Bid dus vijf keren in een dag met zoveel vrees in je hart alsof je God voor je kan zien”. Hij zei verder, namaaz (gebed) is een verplichting voor iedere moslim. De Hadith citeert dat een stam ooit naar de Heilige Profeet VZMH kwam en de Islam aanvaardde. Ze zeiden dan, “O Profeet van Allah, verontschuldig ons van het gebed omdat wij handelaars zijn, we hebben ook vee met ons en onze kleren blijven niet proper, noch hebben wij genoeg tijd”. Hierop zei de Heilige Profeet VZMH, als er geen gebed is, is er ook geen Deen (geloof). Wat is gebed? Het bestaat om onze tekortkomingen en zwakheden voor Allah te presenteren en Hem om oplossingen te vragen.

De Beloofde Messias a.s. heeft dus duidelijk gemaakt dat wat de mens van een dier scheidt gelijk is aan het gebed en smeekbeden tot God. Als wij niet geneigd zijn naar het gebed kunnen wij voor onszelf uitmaken tot welke categorie wij behoren. Huzur zei, ik heb dit herhaaldelijk gezegd en hier aandacht aan besteed, dat als een gebedscentrum of een moskee te ver is, dan kunnen families die dichtbij elkaar wonen een plek aanstellen waar zij kunnen samenkomen om te bidden. Dit zal jullie enerzijds belonen met de zegeningen van Allah en anderzijds zal het jullie en jullie volgende generatie tot het gebed doen neigen en een opportuniteit geven om jullie toestanden te verbeteren en de gewoonte om te bidden vol te houden.

Moge Allah ons in staat stellen om de ware leer van de Islam te begrijpen en ernaar te handelen. Mogen wij altijd verbonden blijven aan het Kalifaat door volledige gehoorzaamheid, de plichten van de gelofte die we hebben afgelegd na te leven en alle beslissingen die gemaakt worden door de Kalief van de tijd met volstrekte onderdanigheid en eerbied te gehoorzamen. Moge Allah iedereen hiertoe in staat stellen. Amin.