Samenvatting vrijdagpreek 26 okt 2018 – Attributen van echte Ahmadis

Samenvatting Vrijdagpreek van 26 oktober 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Het is de grote zegening van Allah die ons in staat heeft gesteld om de Beloofde Messias te erkennen en aanvaarden als de “ware dienaar” aan wie de Heilig Profeet VZMH de naam “Onze Mehdi” heeft geschonken. Toen de Beloofde Messias de ware Deen (geloof) als de godsdienst van de hoogste orde had verklaard, gaf hij ook veel instructies voor de ontwikkeling en zorg van zijn volk. Dit zijn onze richtlijnen en de paden naar verbetering bij elke stap.

Huzur-e-Anwar zei: Ik zal enkele uittreksels voorstellen met betrekking tot de norm die een Ahmadi zou moeten onderhouden. In licht van de stellingen van de Beloofde Messias a.s. kan iedere Ahmadi zelf analyseren wat onze verantwoordelijkheden moeten zijn. Huzur reciteerde: “Voorwaar, Allah is met degenen, die (God) vrezen en goeddoen” (16:129). Het doel hiervan is om aan de djamaat te tonen dat men niet alleen tevreden mag zijn dat men lid is geworden van de djamaat. De steun en het kameraadschap van Allah kunnen alleen gewonnen worden wanneer wij een waarachtige staat van geloof en vroomheid hebben verworven.

Hoe bestraft Allah ons? De Beloofde Messias a.s. zegt dat tijdelijke gedachten en ideeën geen straf inhouden. Bijvoorbeeld, men kan denken dat als men andermans bezit zou kunnen verkrijgen, hoe goed het zou zijn. Dit is een soort van hebzucht, maar als het maar een vluchtige gedachte is kan dit geen kwaad. Echter, wanneer zulke gedachten ingebed zijn in het hart en als men doelbewuste plannen maakt om andermans rijkdom te verwerven, of om belasting te vermijden en geld te besparen, dan is het iets nadeligs. Nogmaals, het maakt niet uit indien men er alleen aan denkt maar als men belasting achterhoudt en slechts een kleine som belooft voor aalmoezen, dan krimpt het loon tot het bedrag dat men verklaard heeft en wordt het een strafbare daad. Dit zijn dus soorten zonden die amper beschouwd worden, maar zij worden de oorzaak van de ondergang van een mens.

Het is de zegening van het toebehoren aan één djamaat dat er eenheid is onder ons. Dit was het doel van de komst van de Beloofde Messias a.s., dat hij één Ummah en een verenigd Ummah kan vaststellen. Huzur-e-Anwar zei, er zijn veel jongeren die zich van de moskee hebben afgewend nadat zij het beeld van ambtdragers en positiehouders horen. Uiteindelijk drijven ze ook van Allah weg. Huzur zei, als je de volgende generatie bij je wil houden moet je hen eerst Taqwah inprenten. De eerste stap daartoe is, voor de persoon die een Momin wenst te zijn, dat hij van slechte daden wegblijft. Dit wordt Taqwa genoemd. Het is dus niet genoeg om de Islam te omarmen en tot Ahmadiyyat toe te treden. Men dient ook alle instructies van Allah te volgen.

De Beloofde Messias a.s. zegt: Allah wenst van jou dat je praktische paden toont zodat Hij jou steun kan geven. Als de kwaliteiten van aardigheid, liefdadigheid, goede daden en goede zeden verminderen, dan weet ik dat een dergelijke gemeenschap als eerste zal worden vernietigd. In de tijd van Moesa a.s. werd zijn eigen volk, dat hem weigerde te gehoorzamen, door middel van bliksem gedood, ook al was Moesa a.s. aanwezig onder hen.

Moge Allah ons in staat stellen om de voorwaarden van de Bai’at (gelofte) na te leven en positieve verandering teweeg te brengen in onszelf. De tiende voorwaarde van Bai’at mag gevolgd worden, de ware betekenis ervan is om haar te begrijpen en te gehoorzamen. Word de dragers van de beloftes die Allah aan de Beloofde Messias a.s. heeft gemaakt. Amin.