Samenvatting vrijdagpreek 19 okt 2018 – De inhulding van de moskee in Philadelphia

 

Samenvatting Vrijdagpreek 19 oktober 2018

gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Alfatehah reciteerde  Huzur-e-Anwarvers 18 van Soerah Touba en zei:

De vertaling van dit vers is dat de moskeeën van Allahalleen bewoond worden doordiegenen die in Allah en de Dag des Oordeels geloven en die Namaaz(het gebed) verrichten, Zakaat (aalmoezen) geven en niemand behalve Allah vrezen. Deze mensen zullen gerekend worden totdiegenen die gezegend worden door Allah.

Huzur-e-Anwar zei dat, Alhamdolillah, we hebben demogelijkheid om de eerste moskee van deze stad te bouwen en vandaag wordt deze ingehuldigd. Mensen verheugen zich in wereldse inhuldigingen en er worden aankondigingen gemaakt over de wereldse winst bij deze gelegenheden maar wanneer wij een huis voor God bouwen is het alleen met de intentie om Zijn genoegen te krijgen.

Huzur-e-Anwar zei: Na de bouw van een moskee moet dezein de praktijkgebruikt worden en dat is alleen mogelijk indien er gebedenverrichtworden. Een voorbeeld hiervan is het houden van de gezamelijke gebeden in de moskee en volstrektetoewijding en gehoorzaamheid aan God. We kunnen deze bereiken door middel van de stellingen en beschrijvingen van de Beloofde Messias a.s. Mensen moeten met toewijding bidden en om vergiffenis blijven vragen.

Huzur-e-Anwar zei, er zijn mensen die financiële opofferingen maken en Zakaat geven. Ze vrezen niemand behalve Allah. Ze vrezen alleen Zijn misnoegen bij een of andere daad die ze verrichten. Ze handelen op de instructie die Allah in de Heilige Koran heeft gegeven. Allah heeft in de Heilige Koran gesteld dat dit geen ordinaire verantwoordelijkheid is. Na voltooiing van deze Bait (moskee) worden de verantwoordelijkheden van iedereen die erbij betrokken is enorm verhoogd.  Je moet de rechten en plichten ten aanzien van Allah vervullen en ook de rechten van de mensen.

De Beloofde Messias a.s. heeft het doel van het bouwen van een moskee uitgelegd, zeggende dat wanneer je de leer van Deen (het geloof) wil  verspreiden, bouw dan een moskee. Huzur-e-Anwar zei dat onze djamaat tegenwoordig dringend nood heeft aan moskeeën. Dit is het huis van God. Wanneer onze moskee gebouwd wordt in een stad of een dorp, beschouw het als de basis die voor ontwikkeling gelegd is.

In 1920, wanneer Hazrat Mufti Mohammad Sadiq aankwam is hij aan wal gegaanin de haven van Philadelphia. Hij werd niet toegelaten en werd gevangengenomen. Toen hij in de gevangenis zat hadden 15 mensen Ahmadiyyat aanvaard als gevolg van zijn prediking. Hazrat Musleh Maoud zei dat er aan deze snelheid van gelofte afleggingen, de djamaat miljoenen kan bereiken binnen tientallen jaren. Dit doel kon toen niet bereikt worden maar nu moeten ze ernaar streven met volledige toewijding.

De Beloofde Messias a.s. zei dat Allah ook een dagboek bijhoudt over de mens. De mens moet dus zijn eigen situatie beoordelen  en nadenken over hoe vroom hij is geworden. Het heden en verleden mogen niet gelijk zijn aan elkaar. Diegene die geen verandering brengt aan zijn toestand met betrekking tot verbetering van zijn vroomheid is de verliezer. Wanneer een mens in God gelooft en vertrouwen heeft in Hem zal hij nooit verlies lijden. Dus mensen die Allah’s rechten vergeten zijn als gevolg van overdreven toegeeflijkheid in wereldse zaken moeten zichzelf beoordelen en terugdenken aan hun gelofte en wat hun daden effectief zijn. Zich verdiepen in het wereldse plezier is nadelig. Geef dus altijd voorkeur aan Deen (het geloof) boven wereldse zaken.

Op het einde bad Huzur-e-Anwar dat de moskee cruciaa lzou zijn in het verspreiden van de ware boodschap van de Islam in deze regio. Amin.