Samenvatting vrijdagpreek 12 okt 2018 [NL/FR] – Heren van uitmuntendheid

Samenvatting Vrijdagpreek 12 oktober 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah  Alfatehah zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik spreken over enkele Sahaba wiens levens en gebeurtenissen die, op enkele zinnen na,  niet in de geschiedenis opgenomen zijn. Het is mijn wens om alle Badri Sahaba (diegenen die aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH gevochten hebben in de strijd van Badr) te vermelden omdat het een bron van zegening is voor ons om hen te herinneren.

 

Zij behoorden tot de eerste rang van voogden die het Deen (geloof) hebben beschermd. Ze hebben eden afgelegd om trouw te blijven aan het geloof en aarzelden niet om hun levens op te offeren voor de zaak van de Islam. Allah heeft hen dus Jannah (de Hemel) beloofd.

Tot deze behoorde Hazrat Abdulrab r.a.  van de Bano Khazrij. Daarnaast is er Hazrat Salama-bin-Sabut r.a. Hij vocht in de veldslagen van Badr en Ahad. Veel van zijn familieleden stierven een martelaarsdood tijdens de veldslag van Ahad. Verder is er nog Hazrat Sannan-bin-Saifi r.a.. Hij accepteerde de Islam in 12 Nabwi en nam deel aan de veldslagen van Badr, Ahad en Khandaq.

Er is ook Hazrat Muhraz-bin-Amir r.a. die tot de stam van Adi Najar behoorde. Zijn moeder was de zus van Hazrat Saad r.a. Hij stierf op de dag dat hij naar de strijd zou vertrekken. Omdat het zijn intentie was om te vechten werd ook hij opgenomen tussen de martelaren van deze strijd.

Dan is er nog Hazrat Aaiz r.a. Hij was een ansari Sahabbi (oudere). Hij nam deel aan alle islamitische oorlogen en stierf in het tijdperk van Hazrat Abubakar r.a. in 12 Hijri.
Voorts is er Hazrat Abdullah-bin-Salmi r.a. Toen hij de martelaarsdood stierf, werden hij en Hazrat Mujzar r.a. in hetzelfde deken gewikkeld en naar Madina gebracht. Zijn moeder zei dat zij hem in Madina wilde begraven. De Heilige Profeet VZMH gaf hiervoor zijn toestemming.

Een andere Sahabbi is Hazrat Masood-bin-Khalid r.a. die de status van martelaar verkreeg in Bir al-Mauna.  Verder nog Hazrat Zaid-bin-Aslam r.a. die behoorde tot de Ajlaan stam van de Ansaan. Hij stierf de martelaarsdood in het gevecht tegen Taliha–bin-Khwaid. Een andere Sahabbi is Abu Manzar Yazeed-bin-Amir r.a. Hij nam deel aan de Bait-e-Sani (tweede eedaflegging) en de veldslagen van Ahad en Badr. Zijn kinderen waren wijdverspreid in Madina en Baghdad.

 

Dan is er nog Hazrat Umru-bin-Soalba r.a. Hij verteld dat toen hij de Heilige Profeet VZMH had ontmoet hij de Islam had geaccepteerd. De Heilige Profeet VZMH klopte zachtjes op  zijn hoofd nadat hij de eed had afgelegd. Zijn zonen zeggen dat hij tot 100 jaar geleefd  heeft, maar het deel van zijn hoofd waarop de Profeet VZMH geklopt had werd nooit wit.

 

Dan is er nog Hazrat Abu Khalid r.a. Hij was een Ansari en was beter gekend onder zijn gegeven naam. Hij nam deel aan alle veldslagen van de Islam. In de tijden van Hazrat Umar r.a. werd hij gewond tijdens de strijd van Yamama en later is hij hieraan overleden. Hij verkreeg zodoende de status van martelaar.

Hierna vermeldde Huzur-e-anwar nog enkele Badri Sahabbi. Op het einde van zijn preek kondigde Huzur twee gebeden in afwezigheid aan. Het eerste van de Amir van Maleisië, Adnan Ismail Sahib en het tweede van Hameeda Begum Sahiba. Huzur-e-anwar bad dat Allah hun nakomelingen in staat mag stellen om het Deen met dezelfde overtuiging en trouw te volgen. Amin.