Samenvatting vrijdagpreek 5 okt 2018 [NL/FR] – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 05 octobre 2018

Samenvatting Vrijdagpreek 5 oktober 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

In de vorige preek heb ik gesproken over Hazrat Abdullah-bin-Masood ra. Er bleven nog enkele voorvallen over om te delen.e Hazrat Abdullah-bin-Masood ra had een verbazingwekkende en speciale band met Allah en hij vond vreugde in het bidden van nawaafil. Hij vastte elke maandag en donderdag. Hij verrichtte het Tahajjud gebed met buitengewone regelmaat en zei dat hij voorkeur gaf aan ‘Namaaz’ (gebed) boven het vrijwillige vasten. Daardoor vastte hij dus relatief minder dan dat hij bad.

Hazrat Khalifatul Maseeh-Al-Sani sprak over een Hadith: Ooit zei de Heilige Profeet VZMH

tegen een groep mensen die zich in een moskee had verzameld om te gaan zitten. Hazrat Abdullah-bin-Masood ra bevond zich op dat moment op straat en hij hurkte onmiddellijk en begon als een vogel te stappen. Iemand vroeg hem waarom hij niet gewacht had tot hij de moskee had bereikt, en waarom hij op straat zat. Hij antwoordde, “als ik nu zou sterven zou er in mijn  boek geschreven staan dat ik de Profeet VZMH niet gehoorzaamde”. Huzur-e-Anwar zei dat dit het belang is van gehoorzaamheid en dat dit het geheim is voor naties om succesvol te zijn.

In zijn laatste jaar begon Hazrat Abdullah-bin-Masood ra uit te lenen. Hazrat Umar ra leidde zijn begrafenisgebed. Na zijn overlijden vroeg iemand of er nog iemand overbleef met gelijkaardige kwaliteiten. Hij antwoordde dat er nu niemand meer was.

Een andere Sahabbi (metgezel van de Heilige Profeet VZMH) is Hazrat Qatama-bin-Mazoun ra. Hij was negentien jaar toen hij de Islam accepteerde. Hij nam deel in alle ‘Ghazwaat’ (islamitische oorlogen). Wanneer zijn broer overleden was vroeg iemand hem om met de dochter van zijn broer te trouwen. Er kwam nog een gelijkaardig voorstel. De dochter en haar moeder gaven voorkeur aan het tweede voorstel. Wanneer Hazrat Qatama werd geroepen en ernaar gevraagd werd zei hij, zij is de dochter van mijn broer, ik zal geen nalatigheid tonen om voor haar een goed vooruitzicht te vinden. De Heilige Profeet VZMH zei “vraag het meisje. Het zal gebeuren zoals zij het wenst”. Uiteindelijk werd het tweede voorstel aanvaard.

 

Moge Allah ons in staat stellen om de voorbeelden van al deze Sahaba te volgen. Amin.