Samenvatting vrijdagpreek 28 sep 2018 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 28 september 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van de Heilige Koraan zei Huzur-e-anwar:

Voor aanvang van mijn laatste tournee was ik de levensverhalen en de geschiedenis van de Metgezellen (Sahaba) van de Heilige Profeet VZMH aan het verhalen die deelgenomen hadden aan de slag van Badr. Dit onderwerp wordt vandaag terug hervat. Één van de Metgezellen die vandaag vermeld zal worden is Hazrat Ammara-bin-Hazam ra. Zijn broer Umru-bin-Hazam en een andere broer waren ook Metgezellen van de Heilige Profeet VZMH. Bij de overwinning van Mekka hield hij de vlag van Bano Malik bin Najar vast. Na de dood van de Heilige profeet VZMH nam hij deel aan de strijd tegen de “murtideen” (diegenen die zich afkeren van het geloof) en stief een martelaarsdood tijdens de slag van Yamama. Abubakar-bin-Muhammad vertelt over een voorval waarbij een Sahabbi gebeten werd door een slang. De Heilige Profeet VZMH zei tegen hem, ‘breng hem naar Ammara. Hij zal dumm (gebed) doen en Allah zal hem genezen’. Dit betekent niet dat de Heilige Profeet VZMH, God verhoede, afhankelijk was van Ammara om hem te genezen. Verschillende mensen kregen verschillende taken toegewezen, maar het was de kracht van de Heilige Profeet VZMH die hen allemaal ondersteunde.

Er is een gezegde van de Heilige Profeet vzmh, dat er vier daden zijn die je, als ze uitgevoerd worden, tot een moslim maken, en als zelfs een van hen niet gedaan is, zullen de andere drie geen voordeel hebben. Deze zijn: Namaaz (gebed), Zakaat (aalmoezen), Roza (vasten) en Hajj (pelgrimmage).

Huzur-e-Anwar zei: de tweede Sahabbi is Hazrat Abdullah-bin-Masood ra. Zijn vader was Masood-bin-Nafil. Hij accepteerde de Islam op hetzelfde moment en in dezelfde tijd als de zuster van Hazrat Umar ra. Er wordt gezegd dat hij de zesde persoon was om Islam te accepteren. Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib schrijft over hem: Abdullah-bin-Masood was een niet-Quraishi en behoorde tot de Hazeel stam. Hij was een heel arme man die de geiten van de Quraish heer Aqba-bin-Moeet meenam om te weiden.  Na het accepteren van de Islam ging hij verblijven bij de Heilige Profeet VZMH en in zijn gezelschap werd hij na enige tijd een geleerde en volmaakt scholier. De basis van de Hanfi stroming stamt voort uit zijn citaten en observaties. De Heilige Profeet VZMH had vier van zijn Metgezellen geïnstrueerd om de Koran te leren en de naam van Abdullah-bin-Masood was hier één van.

Nadat hij de Islam had geaccepteerd, bleef Abdullah-bin-Masood r.a. bij de Heilige Profeet VZMH en diende hem. Hij deed alles voor de Profeet VZMH en ging mee met hem wanneer het nodig was. Onder de Sahaba stond hij bekend als ‘Sahabul Sawak’ en ‘Sahabul Naa’leen’. Hij legde het bed van de Heilige Profeet VZMH neer en bracht hem water voor wudhu (reinigingsritueel voor gebed). Abu Malih verhaalt, wanneer de Heilige Profeet VZMH een bad nam, Abdullah-bin-Masood bij hem zou staan met een scherm om hem af te schermen.

Huzur-e-Anwar zei: Abdullah-bin-Masood had veel liefde voor zijn vrouw en kinderen. Wanneer hij zijn huis betrad zou hij iets luidop zeggen of hoesten zodat anderen zijn aanwezigheid zouden opmerken. Zijn vrouw, Hazrat Zainab verhaalt, “eens, wanneer Abdullah het huis binnenkwam was een oudere dame een “Taweez” rond mijn nek aan het hangen (hanger met religieus opschrift). Ik had schrik en verborg haar onder mijn bed. Abdullah kwam naast mij zitten. Hij keek naar mijn nek en vroeg wat deze zwarte  draad was die rond mijn nek hing. Ik vertelde hem dat het een Taweez was. Hij brak het onmiddellijk en gooide het neer, hij zei dat de familie van Abdullah vrij is van shirk (godslastering). Abdullah-bin-Masood zei dat hij van de Profeet VZMH gehoord had dat Taweez tot shirk behoort.

Abdullah-bin-Masood r.a. zei dat zulke daden allemaal handelingen van de duivel zijn. Voor jou is deze gebed van de Heilige Profeet VZMH genoeg: ‘ O Heer der Volkeren, verban mijn pijn en genees mij. Alleen JIJ bent de Genezer. Geen genezing is effectief, behalve de JOUWE, zo’n genezing dat er geen teken van ziekte meer is.’

Huzur zei dat er nog verhalen en voorvallen zijn met betrekking tot Hazrat Abdullah-bin-Masood die hij Inshallah volgende keer zal vertellen. Moge Allah ons in staat stellen om het pad van deze fonkelende sterren te volgen. Amin.