Samenvatting vrijdagpreek 21 sep 2018 – Jaarlijkse bijeenkomst Duitsland en Belgie

Samenvatting vrijdagpreek 21 september 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van de Heilige Koran zei Huzur-e-Anwar:

Allah heeft me in staat gesteld om in de voorbije dagen de Jalsa’s van België en Duitsland bij te wonen. Beide Jalsa’s waren vol zegeningen, dankzij de genade van Allah.  Bezoekers uit Afrikaanse landen waren ook aanwezig tijdens de Jalsa van Duitsland. Zoals altijd hebben gasten vanuit het buitenland een goede indruk van de Jalsa (gekregen) en dit is ook te merken wanneer zij hun ervaringen delen. Dus mensen die zowel de Duitse als de Belgische Jalsa hebben bijgewoond hebben hun gevoelens uitgedrukt en zich in het algemeen positief uitgelaten. Ze zeggen dat ze na het bijwonen van de jalsa zich bewust zijn geworden van de ware godsdienst.

Op gelijke wijze hebben gasten ook de werkers en hun attitudes geprezen. De Belgische djamaat, ondanks haar kleine omvang en het feit dat er meer gasten vanuit het buitenland aanwezig waren dan de djamaat zelf, had dankzij de gratie van God alles heel goed geregeld. Niet-Moslims hebben de Jalsa ook bezocht en waren vol lof over de regeling en de djamaat zelf. De inspanningen van de djamaat met betrekking tot het vestigen van vrede en hun werk in het algemeen werd geäpprecieerd. Zo maakt de Djamaat-e-Ahmadiyya, waar ze ook mag bestaan, een goede indruk op anderen. Ieder lid van de djamaat moet onthouden hoe streng ze moeten zijn bij het onderhouden van hun goede toestand nadat zij de eed hebben afgelegd. Al onze jalsa’s en bijeenkomsten moeten een buitengewone indruk maken op mensen. Huzur-e-Anwar zei dat de Khuddamul Ahmaddiya bijeenkomst vandaag begint. Ik wou hen er graag aan doen herinneren dat zij een dergelijke houding aannemen dat deze een opmerkelijk effect heeft op anderen.

Hierna stelde Huzur-e-Anwar enkele indrukken voor van gasten op Jalsa Duitsland.

Hij liet weten dat er in de Jalsa Salana Media Coverage Report vermeld staat dat vier nationale televisiezenders en twee lokale vertegenwoordigers, elk van televisie en radio, aanwezig waren op de Jalsa. Onze boodschap werd uitgezonden naar 60 miljoen mensen via 4 TV-kanalen en 2 radio kanalen. Huzur-e-Anwar zei over Jalsa België dat sommige buren die dichtbij woonden hun verassing hebben uitgedrukt op televisie, dat er 4000 Moslims in hun plaats bijeen kwamen en dat zij zich er niet bewust van waren. Zij hebben ook geen overlast ervaren. Het ‘Review of Religions’ team heeft ook de Jalsa programma’s besproken en (her)uitgezonden. Moge Allah deze eeuwige gevolgen van de Jalsa verlengen. Amin.