Samenvatting vrijdagpreek 31 aug 2018 – Heren van uitmuntendheid

 

Samenvatting vrijdag-preek 31 augustus 2018

gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van de Heilige Koran zei Huzur-e-anwar:

Hazrat Umair-bin Abi Waqas was een Badri metgezel. Hij verkreeg de status van martelaar tijdens de Slag van Badr in 2 Hijri op de tedere leeftijd van 16 jaar. Hij behoorde tot de eerste Moslims. Volgens de overlevering kampeerde de Heilige Profeet VZMH voor een korte periode na zijn vertrek van Madina. De kinderen van tedere leeftijd, waaronder ook Hazrat Umair, werden door de Profeet VZMH geïnstrueerd om terug naar huis te keren. Hierna begon Hazrat Umair te huilen en de Heilige Profeet VZMH gaf hem toestemming om deel te nemen aan de Slag van Badr.

Hazrat Atba-bin-Amir was een Ansari metgezel die overleed in het tijdperk van Hazrat Usman r.a. Hij was zowel bij ‘Bait-e-Aqba’ (eerste eedaflegging) als ‘Bait-e-Sania’ (tweede eedaflegging) aanwezig. De Heilige Profeet VZMH ontmoette de stammen van Khazarj en vroeg hen om voor een tijdje naar hem te luisteren en zij stemden toe. Hij VZMH reciteerde dus enkele verzen uit de Heilige Koran voor hen. Een groep van 6 mensen onder hen aanvaardden de uitnodiging tot de Islam en zwoeren dat zij zouden terugkeren naar Madina om de Islam te prediken. Hazrat Atba vocht aan de kant van de Heilige Profeet VZMH tijdens alle Islamitische oorlogen. Tijdens de Slag van Badr liep hij zes verwondingen op.

Hazrat Shuja-bin-Wahab was een andere Badri metgezel die overleden is tijdens de oorlog van Yamama. Hij was één van de ouderen metgezellen die de Islam vanaf het begin hadden aanvaard. Hij nam deel aan de migraties van Habsha en Madina. Hij had ook deelgenomen aan alle Islamitische oorlogen aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH. Bij gelegenheid besloot de Heilige Profeet VZMH om brieven te sturen naar alle heersers om te prediken. Hazrat Shuja behoorde tot de Metgezellen die de opportuniteit hadden om bij deze onderneming aan te sluiten. De Heilige Profeet VZMH stuurde hem naar Haris-bin-Abi Shamar, heerser van de Ghassani stammen dichtbij Damascus. Na zijn aankomst kon hij enkele dagen niet afspreken met de heersers. Tijdens deze periode verzocht hij de  aanwezigheid van het hoofd van de beveiliging en vertelde hem over de Heilige Profeet VZMH. Het hoofd van beveiliging aanvaardde de boodschap van Islam maar drukte ook zijn vrees voor Haris uit. Wanneer Hazrat Shuja uiteindelijk de kans kreeg om Haris te ontmoeten presenteerde hij hem de brieven van de Heilige Profeet VZMH.

Haris gooide de brief echter boos op de grond en besloot om de Heilige Profeet VZMH aan te vallen, maar hij werd tegengehouden door Qaiser. Hierna stuurde Haris Hazrat Shuja terug met enkele geschenken.

Een andere Badri metgezel was Hazrat Shammas-bin-Usman die in 3 Hijri overleden is tijdens de Slag van Ahad. Hij was één van de eerste Moslims. Hij migreerde eerst met zijn moeder naar Habsha en kwam later naar Madina. Hij vocht met veel moed tijdens de Slag van Ahad. De Heilige Profeet VZMH zei “Ik heb Shammas als een schild gevonden”, wat betekent dat Hazrat Shammas de Heilige Profeet VZMH zoals een schild had beschermd tijdens de Slag van Ahad. Tijdens deze slag werd hij verwond en hij overleed na enkele dagen op 34-jarige leeftijd.

Een andere Badri metgezel was Hazrat Abulrehman. Hij nam deel aan alle Islamitische oorlogen waaronder ook de Slag van Badr. Hij zou achter de Heilige Profeet VZMH bidden en dan terugkeren naar zijn stam. Het was ook zijn taak om de aalmoezen te verzamelen. Ooit verloor hij een touw en hij bleef er zich tot zijn dood zorgen over maken. Dit toont zijn niveau van eerlijkheid aan, dat het verlies van één touw hem bezorgd en verontrust gehouden had tot het einde van zijn leven. Er is een Hadith dat naar hem verwijst, dat de Heilige Profeet VZMH zei: “wie zijn voeten met stof op het pad van Allah heeft gevuld, Allah hield de vuren van de hel voor hem tegen”. Dit betekent dat Allah zulke mensen voor de Hel zal behoeden, die aan een missie zijn begonnen om de boodschap van Allah te verspreiden, of voor de zaak van Allah strijden, of ver reizen om gebeden in congregatie te bidden voor het welbehagen van Allah. Moge Allah de rangen van deze Metgezellen blijven verhogen. Amin.

Huzur-e-anwar kondigde twee gebeden in afwezigheid aan voor dierbare overledenen. Eén was voor meneer Moulana Abdulaziz Sadiq Sahib die een Moerabbi (religieuze geleerde) was in Bangladesh en de tweede voor Mukarram Zafrullah Sahib uit Nankana.