Samenvatting vrijdagpreek 24 aug 2018 [NL/FR] – Heren van uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 24 août 2018

Samenvatting vrijdagpreek 24 augustus 2018

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis a.b.a.

Vandaag werd de vrijdagpreek gegeven in de BaitulFutuh Moskee. Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah Al-Fatehahzei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik spreken over Hazrat Asim-bin-Sabut. Zijn vader was Sabut-bin-Qais. Tijdens de Ghazwa’ Ahad (oorlog van Ahad), toen de vijand aanviel en er grote chaos heerste, bleef hij tijdens de duur van de oorlog aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH. Hij werd gezegend met de vaardigheden van oorlogsvoering. Op een gegeven moment zei de Heilige Profeet VZMH, dat indien men een oorlog wilde beslechten, men de manier van Asim moest volgen. In de tijd van de Heilige Profeet VZMH, wanneer moslims een defensieve strijd voerden, overschreed het dodental een honderd- of duizendtal niet, terwijl de ontwikkelde landen tegenwoordig oorlog voeren waarbij ze bommen laten vallen op kleine kinderen en in het proces honderdduizenden kostbare mensenlevens verwoesten. Mensen geven vandaag de kritiek dat (God verhoede) de Heilige Profeet VZMH wreedheid toebracht, maar in feite hebben de Moslims onder grote wreedheid moeten lijden en toch vergaf de Heilige Profeet VZMH alle vijanden. Het was pas wanneer de wreedheden alle grenzen overschreden dat hij opstond om de overtreders te straffen. Vandaag de dag is Geert Wilders uit Nederland ons aan het bekritiseren, maar ze zouden eerst een voorbeeld van vergeving op zodanig grote schaal kunnen aantonen en dan pas bezwaar maken.

Bij het incident van ‘Rajee’ stuurde de Heilige Profeet VZMH Hazrat Asim-bin-Sabutmet tienSahaba (kompanen) om de toestand te analyseren en daarna selecteerde hij dezelfde personen om daar de bevolking te onderrichten. Echter stuurden de verraders van ‘Azal’ en ‘Karah’ een boodschap naar Banu-Alhayan en tweehonderd mensen verzamelden ter plekke. HazratAsim-bin-Sabut en zijn kompanen stierven zo een martelaarsdood. Hierop bad de Heilige Profeet VZMH een maand lang tegen deze moordenaars.

Een andere Sahabbi is Hazrat Sehl-bin-Huneef. Zijn nageslacht leefde in Medina en Bagdad. De Heilige Profeet VZMH overzag handelingen tussen hem en Hazrat Ali a.s. Hij was financieel niet erg sterk. Na de overwinning van Khaibar begaf de Heilige Profeet VZMH zich richting de vallei van Qurai. De Joden lagen hen op te wachten en begonnen pijlen naar hen te schieten. Een dienaar van de Heilige Profeet VZMH die Maidem heettewierp hem uit het zadel enstier al doende een martelaarsdood. De Heilige Profeet VZMH sloot de rangen en gaf een vlag aan HazratSehl. Op het einde van de oorlog werd het hele gebied veroverd. De Heilige profeet VZMH verbleef ervier dagen. Ondanks de overwinning liet hij de Joden hun gronden en tuinen behouden en had hij een verantwoordelijke aangewezen. Volgens de wetten van die tijd was het zijn recht om de bezittingen van de vijand in te nemen maar dat deed hij niet. Eens passeerde hij een Christelijke begrafenis en stopte hij uit respect en zei, “ook hij had leven in  zich”.

De Heilige Profeet VZMH stuurde Hazrat Sehl ook naar Mekka als boodschapper en vroeg hem om hen te vertellen dat de Profeet drie instructies geeft: Zweer niet bij je voorvaderen. Keer de Khana’Ka’ba de rug niet toe tijdens de toiletbehoeften. Gebruik geen bottenom te verschonen nadat je naar het toilet bent geweest.

Het is eerder al vermeld geweest met betrekking tot Hazrat Ali a.s. dat deHeilige Profeet VZMH zei “vandaag hebben de zwaarden van Sehlmirakels verricht”. Wanneer Hazrat Ali a.s. de eed aflegde was Hazrat Sehl ook aanwezig. Hij nam ook deel in de oorlog van Safain. Hij werd benoemd tot opzichter van Bilad-e-Faris. Hij is overleden in 38 Hijri. Hazrat Ali leidde zijn begrafenisgebed en zei dat Hazrat Sehl een Badri Sahabi was.