Samenvatting Vrijdagpreek 9 dec 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20221209                 KJ-Summary-NL-20221209

KJ-Summary-EN-20221209                KJ-Summary-UR-20221209

 

Samenvatting Vrijdagpreek 9 December 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na de recitatie van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij verder zou gaan met het brengen van de citaten van de Beloofde Messias (as) betreffende Hazrat Abu Bakr (ra).

Huzur (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) leiders waren van de caravan die verre hoogtes had beklommen voor de zaak vanGod en mensen die ver verspreid waren, uit te uitnodigen totde Islam. Beide tijdperken van hun Kalifaatschap kendengrote overwinningen en daden. Beiden hebben verdeeldheid en bedreigingen geconfronteerd, maar het was echter door de waarachtigheid van Hazrat Abu Bakr (ra) dat God de Islam hielp doorheen zulke turbulente tijden. Dezelfde God die de Heilige Profeet (vzzh) hielp heeft ook Hazrat Abu Bakr (ra) geholpen. De kwaliteiten van Hazrat Abu Bakr (ra) schijnen zo helder als een ster. Degenen die de grootsheid van Hazrat Abu Bakr (ra) ontkennen zijn leugenaars.

Huzur (aba) citeerde verder, dat de Beloofde Messias (as) zei dat de persoon Hazrat Abu Bakr (ra) een samensmelting was van vrees voor God, liefde en volledige overgave tot God. Hij was de ultieme referentie voorwaarachtigheid en vroomheid. Hij offerde alles op wat hij had, zonder zich te concentreren op het nalaten van grote rijkdom voor zijn nageslacht. Hij nam alleen wat nodig was van de wereld en wijdde de rest toe aan de Heilige Profeet (vzzh) en zijn geloof.

Huzur (aba) haalde verder aan, dat de Beloofde Messias (as) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) zo gehecht was aan de Heilige Profeet (vzzh) en hem emuleerdeen hem zo nauw volgde na dat er geen zwaarden waren die hen konden scheiden.Waarachtigheid, loyaliteit, vastberadenheid en vroomheid waren in zijn wezen gedrukt. Als de hele wereld apostaat zou worden zou hij niet voor hen zorgen, noch zou hij aarzelen. Hij zou echter voort bewegen. Daarom benoemt God de waarachtigen als tweede na de Profeten, zoals Hij stelt in de Heilige Koran:

“ En wie aldus Allah en deze boodschapper gehoorzaamt, zal zijn onder degenen wie Allah Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de profeten, de waarachtigen, de getuigen (martelaars) en de goeden en dezen zijn uitstekende metgezellen.” (4:70)

Huzur (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) verder die zei dat er geen Metgezel was naast Hazrat Abu Bakr (ra), die de titel van Siddiq – de Waarachtige, had gekregen.

Huzur (aba) zei, dat de Beloofde Messias (as) vertelde dat de Heilige Profeet (vzzh) tijdens zijn ziekte Hazrat Abu Bakr (ra) aanstelde om de gebeden te leiden. Hij zei ook dat alle deuren van de moskee dicht moesten blijven behalve voor de deur van Hazrat Abu Bakr (ra), omdat er niemand was die grotere gunsten (op hem) had gekregen dan Hazrat Abu Bakr (ra). In een overlevering zei Ibn Khuldun dat Hazrat Abu Bakr (ra) later naar de Heilige Profeet (vzzh) ging, kuste zijn voorhoofd en zei dat God hem nooit twee doden zou laten sterven. Het is opgenomen dat Hazrat Abu Bakr (ra) na zijn dood op dezelfde bed werd gedragen als de Heilige Profeet (vzzh) en hij werd begraven naast hem op een manier dat zijn hoofd op één lijn was met de schouders van de Heilige Profeet (vzzh). De laatste woorden van Hazrat Abu Bakr (ra) waren, ‘O Allah, neem mij van de aarde als Moslim en laat mij toetreden tot degenen die ‘Saleheen’ zijn’.

Huzur (aba) gingverder, en zei dat de Beloofde Messias (as) vertelde dat mensen altijd het voorbeeld van Hazrat Abu Bakr (ra) in acht moeten nemen. De wereld heeft nooit dergelijk voorbeeld van vriendschap gezien, zoals getoond door Hazrat Abu Bakr (ra), die aan de zijde van de Heilige Profeet (vzzh) bleef ondanks de ondragelijke tegenstand en kwelling die hij onderging. Het is gedurende moeilijke tijden dat de ware aardbekend wordtvan mensen die gelovig zijn.

Huzur (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) verder, die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) zoals de schaduw van de Heilige Profeet (vzzh)was in het beeld vanzijn moralen. Hij had voortdurend een band met de Heilige Profeet (vzzh). Het was aldus dat hij dergelijkehoogtes bereikte, die mensen in heel hun leven niet zouden kunnen bereiken. Het was door middel van Hazrat Abu Bakr (ra) dat God de Islam verzekerde en op deze manier werd de Islam ook hersteld en bevestigd in de wereld. Deze uitdaging werd aanniemand anders dan Hazrat Abu Bakr (ra) toevertrouwd. Huzur (aba) zei dat het Hazrat Abu Bakr (ra) was, die zichzelf volledig devoot had gesteld aan God en Zijn Boodschapper.

Huzur (aba) zei dat hiermee een einde komt aan de serie van preken i.v.m. de Metgezellen die deelnamen aan de Slag bij Badr. Moge Allah ons in staat stellen om in hun voetsporen te treden en de niveaus van spiritualiteit te bereiken die de volgelingen van de Heilige Profeet (vzzh) bereikten.