Samenvatting Vrijdagpreek 2 dec 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20221202                 KJ-Summary-NL-20221202

KJ-Summary-EN-20221202                KJ-Summary-UR-20221202

 

Samenvatting vrijdagpreek 2 december 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na het reciteren van Tashahhud, Ta`awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra) verder zou behandelen.

Hazur (aba) zei dat Hazrat Salman (ra), Hazrat Sohaib (ra) en Hazrat Bilal (ra) ooitonder de mensen zaten toen Abu Sufyan arriveerde. Sommige mensen uitten hun gevoelens zoals wraak nemen op Abu Sufyan. Toen Hazrat Abu Bakr (ra) dit hoorde, zei hij tegen hen, “jullie zouden niet op deze manier moeten spreken over de leiders van de Quraish”. Later, toen Hazrat Abu Bakr (ra) naar de Heilige Profeet (vzzh) ging, zei deze tegen hem, “oh Abu Bakr, je hebt waarschijnlijk iets gezegd dat Salman, Sohail en Bilal boos heeft gemaakt, en dusdanig heb je ook je God boos gemaakt”. Toen Hazrat Abu Bakr (ra) dit aanhoorde ging hij terug naar deze drie volgelingen van de Heilige Profeet (vzzh) en vroeg hen of ze booswaren. Waarop ze zeiden dat dit niet zo was. Deze gebeurtenis toont ons de nederigheid van Hazrat Abu Bakr (ra), uit zijn bereidheid om vergeving te vragen aan de mensen die hij zelf uit de slavernij had bevrijd.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die aangaf dat als uitverkorene van de Heilige Profeet (vzzh) om hem te vergezellen tijdens de migratie, nader tot de Heilige Profeet (vzzh) te zijn geweest vanaf het begin en alle ontberingen te hebben doorstaan, geeft aan dat Hazrat Abu Bakr (ra) de beste van alle mensen was. Hij droeg altijd zorg voor de zaken van de Heilige Profeet (vzzh) en zo koos God in een moeilijke tijd Hazrat Abu Bakr (ra) om degene te zijn die de Heilige Profeet (vzzh) bijstond en troostte.

Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt met betrekking tot Hazrat Abu Bakr (ra): “Is het niet waar dat machtige koningen van de wereld de namen van Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat (ra) Umar en Hazrat Abu Huraira(ra) aannamen? Dit met de grootste eerbied, en wensend hen van dienst te zijn geweest. Wie kan dan zeggen dat deze drie volgelingen van de Heilige Profeet (vzzh) zich tekort hebben gedaan door een eenvoudig leven te leiden? Inderdaad, door niet voor het wereldse leven te kiezen kregen ze een eeuwig geestelijk leven dat zou duren tot de dag des oordeels”.

Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt dat Hazrat Abu Bakr (ra) een eenvodige zakenman uit Mekka was en dat ook zou zijn gebleven was de Heilige Profeet (vzzh) daar niet geboren. Dus, door de Heilige Profeet (vzzh) te volgen, blonk Hazrat Abu Bakr (ra) uit tot de verheven staat dat de hele wereld zijn naam uitspreekt en respecteert.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) die zei dat het dankzij de grote diensten en opofferingen van Hazrat Abu Bakr (ra) is dat hij tot de dag van vandaag nog zo hoog aangeschreven staat. Er is tot heden geen koning of leider die dezelfde rang of eer heeft als Hazrat Abu Bakr (ra).

Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt dat een van de zonen van Hazrat Abu Bakr (ra), die de islam tevens veel later accepteerde, ooit tegen Hazrat Abu Bakr (ra) zei: “ooit tijdens een slag, ging je twee keer aan me voorbij terwijl ik me verborg achter een rots. Als ik had gewild, had ik je twee keer kunnen doden, maar dat deed ik niet, omdat je mijn vader bent.” Hazrat Abu Bakr(ra) beantwoordde zijn zoon: “Ik had je toen niet gezien, want als ik je had gezien, zou ik je zeker hebben vermoord omdat je daar was als een vijand van Allah”.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) de intrinsieke kwaliteiten bezat die nodig waren voor verlichting, wat de reden is waarom hij, toen hij de boodschap van de Heilige Profeet (vzzh) hoorde, deze onmiddellijk zonder aarzelen accepteerde . Hazrat Abu Bakr (ra) en Abu Jahl werden op dezelfde plaats geboren, zagen beiden dezelfde tekenen en de Heilige Profeet (vzzh) bracht de boodschap op dezelfde wijze over aan iedereen. Degenen die zuiver van geaardheid waren, zoals Hazrat Abu Bakr (ra), kregen leiding en degenen die door Satan werden beïnvloed, zoals Abu Jahl, bleven beroofd.

De Beloofde Messias (as) zegt dat Allah de Almachtige, Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra) en Hazrat Usman (ra) de deuren van de islam maakte en de leiders van het leger van de Heilige Profeet (vzzh). Ik vrees voor het lot van diegenen die geen eerbied tonen voor hen of hun grootsheid niet accepteren.

Zijne Heiligheid (aba) ging verder met het aanhalen van de Beloofde Messias (as) die zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) de volgelingen van hoogste rang waren, die altijd hun plichten vervulden en die altijd betrouwbaarheid en rechtvaardigheid als hun uiteindelijke doelen nastreefden. Zowel Hazrat Abu Bakr (ra) als Hazrat Umar (ra) zijn begraven daar waar zelfs Mozes (as) en Jezus (as) verlangden begraven te worden. Dit was echter een genade van God aan Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra).