Samenvatting Vrijdagpreek 25 nov 2022 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Abu Bakr (ra)

KJ-Summary-FR-20221125                 KJ-Summary-NL-20221125

KJ-Summary-EN-20221125                KJ-Summary-UR-20221125

 

Samenvatting Vrijdagpreek 25 November 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

 

Na de recitatie van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij verder zou gaan met het behandelen van incidenten uit het leven van Hazrat Abu Bakr (ra).

Huzur (aba) had het over hoe Hazrat Abu Bakr (ra) de mensheid diende. Het is opgenomen dat zelfs voor hij de Islam aanvaardde, werd Hazrat Abu Bakr (ra) tot de beste onder de Quraish beschouwd. Mensen zouden vaak zijn hulp inroepenvoor hun moeilijkheden. Hij zou vaak gastheer spelen voor mensen in Mekkah. Hij werd beschouwd als iemand die tot de hoogste rangen behoorde en was bijzonderin zijn gast vrijheid. Hij was ook heel vriendelijk tegenover de armen en behoeftigen. Hij zou dekbedden kopen en deze verspreiden onder hen.

Huzur (aba) zei dat, voor Hazrat Abu Bakr’s (ra) Kalief werd, zou hij geiten melken voor iemand. Nadat hij Kalief werd vermoedde de dochter van de eigenaar dat hij zou ophouden met deze plicht.  Hazrat Abu Bakr (ra) bleef echter deze verantwoordelijkheid vervullen, ook nadat hij Kalief werd. Hij deed dit gedurende zes maanden gedaan tot hij verhuisde van de buitenwijken naar Medinah. Hazrat Umar (ra) nam zorg voor een blinde bejaarde dame en voor haar dagelijkse taken. Toenhij haar bezocht werd hij geïnformeerd dat er al iemand langsgekomen was en al haar taken had verricht. De volgende keer begaf Hazrat Umar (ra) zich een beetje eerder naar het huis van deze dame en zag Hazrat Abu Bakr (ra)die daar was om haar te helpen. Hazrat Umar (ra) merkte op dat inderdaad alleen Hazrat Abu Bakr (ra)een goede daad sneller dan hem zou verrichten.

Hazrat Musleh Maud (ra) stelt dat, terwijl de zoon van Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Abdul Rehman (ra) ook kandidaat was om Kalief te worden, koos Hazrat Abu Bakr (ra) toch Hazrat Umar (ra) over zijn zoon en weigerde om persoonlijke voordeel te putten. Huzur (aba) zei dat het opgenomen is dat Hazrat Umar (ra), na de dood van Hazrat Abu Bakr (ra), aan een van zijn dienaars vroeg welke deugden hij had gezien in Hazrat Abu Bakr (ra). Hij zei onder andere dat hij elke dag een arm iemand eten gaf. Hazrat Umar (ra) ging dus ook naar dezelfde grot waar een arme man woonde, die blind was en geen ledematen had. Wanneer hij eten kreeg begon hij te huilen, beseffend dat Hazrat Abu Bakr (ra) overleden was. Wanneer hij gevraagd werd hoe hij dit wist vertelde de man dat hij geen tanden had en dat Hazrat Abu Bakr (ra) eerst het voedsel zou kauwen en dan in zijn mond zettenom het makkelijk te maken voor hem.

Huzur (aba) sprak over de dapperheid van Hazrat Abu Bakr’s (ra) en zei dat hij in de voorhoede stond tijdensgevechten en voor het dienen van de Heilige Profeet (vzzh), ongeacht de toestanden. Hazrat Ali (ra) zei ooit dat Hazrat Abu Bakr (ra) door deze dapperheid juist Hazrat Abu Bakr (ra) was. Bij de slag van Badr, wanneer de beslissing werd genomenwie de tent van de Heilige Profeet (vzzh) zou beschermen, stapte Hazrat Abu Bakr (ra) als eerste naar voren. Op gelijke wijze, toonde Hazrat Abu Bakr (ra) grote dapperheid bij de veldslagen van Khaibaer, het vredesakkoord van Hudaibiyah, de expeditie van Taif en de slag omTabuk.

Hazrat Musleh Maud (ra) vertelt dat niet-gelovigen ooit aanzet maakten om de Heilige Profeet (sa) te martelen. Toen Hazrat Abu Bakr (ra) dit ontdekte kwam hij aanlopen, beschermde de Heilige Profeet (vzzh) en zei tot hen, “Waarom martelen jullie hem, alleen voor zijn geloof in Allah. Hij vraagt niet om wereldse rijkdom. Vrees je God niet?” De metgezellen van de Heilige Profeet (vzzh) zeiden, “we geloven dat Hazrat Abu Bakr (ra) de dapperste onder ons is omdat hij naast de Heilige Profeet (vzzh) zou staan om hem te beschermen tegen alle mogelijke aanvallen.”

Hazrat Musleh Maud (ra) zegt dat de engel Gibreel in geest naast de Heilige Profeet (vzzh) was op zijn weg naar ‘Bait ul Muqaddas’. Op gelijke wijze, wanneer de Heilige Profeet (vzzh) naar Medina migreerde was Hazrat Abu Bakr (ra) bij hem. De  betekenis van ‘Gibreel’ refereert naareen sterke worstelaar en Hazrat Abu Bakr (ra) was inderdaad een sterke worstelaar voor de religie, en heel dierbaar voor Allah.

De Beloofde Messias (as) zei, “Beeld u de spirituele toestand in van de Metgezellen van de Heilige Profeet (vzzh), dat zij in tijden van nood alles zouden opofferen.” Hazrat Abu Bakr (ra) offerde alles op en hield alleen één dekbed over voor zichzelf. Hij werd dan op gelijke wijze beloond door Allah. Inderdaad, alleen het geld dat ter wille van Allah wordt uitgegeven, kan iemand helpen spiritueel uit te munten.