Samenvatting Vrijdagpreek 16 dec 2022 – Gebed : voorwaarden en etiquette

KJ-Summary-FR-20221216                 KJ-Summary-NL-20221216

KJ-Summary-EN-20221216                KJ-Summary-UR-20221216

 

Samenvatting Vrijdagpreek 16 December 2022

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vrijdagpreek van vandaag verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat mensen zich tegenwoordig veel vragen stellen over het gebed. Er zijn verschillende kanalen die de mens in deze tijd zo ver van God doen dwalen dat zelfs een kleine beproeving hen tot grote twijfels brengt. Zij hebben in hun harten niet het vertrouwen in God dat zij zouden moeten hebben. Wat ze in dit geval hadden moeten doen, is kijken naar de mate van hun geloof in hun hart en de maatstaf van hun gebed.

In het licht van de citaten van de Beloofde Messias (as) legde Hazrat Khalifatul Masih V (aba) de filosofie van het gebed uitéén, de welvoeglijkheid ervan en de sleutels die tot succes leiden.

De Beloofde Messias (as) heeft ons geadviseerd om ook in tijden van gemak tot Allah te bidden. Hij verklaart:

“Wie God niet vergeet in tijden van vrede, God vergeet hem niet in tijden van moeilijkheden. Wie de rustige tijd in luxe doorbrengt en alleen in moeilijke tijden gaat bidden, zijn gebeden worden niet aanvaard. Wanneer de straf van God komt, wordt de deur van het berouw gesloten. Dus, gelukkig zijn die mensen die zich voortdurend bezighouden met gebeden, zelfs voordat er een straf van God komt.”

De Beloofde Messias (as) legde uit wat de toestand van de mens moet zijn tijdens het vragen aan God en de beschaafdheid er van:

“Het is belangrijk om fatsoen te tonen bij het vragen aan God. Wanneer een wijs man iets aan God vraagt, doet hij dat met enorm respect. Allah heeft ons in Surah Fatiha geleerd hoe we ons tot Hem moeten richten: Alle lof komt toe aan Allah, de Heer der wereld. Hij is degene die geeft zonder te vragen en die een gepaste beloning geeft voor zijn harde werk. Hij is degene aan wie wij allen verantwoording schuldig zijn, Hij kan ons genadig zijn of ons straffen. Dit geldt zowel in het hiernamaals als in deze wereld. Als de mens dit zegt, beseft hij hoe groot Allah is. Dan spreekt hij Hem rechtstreeks aan dat wij U aanbidden en Uw hulp zoeken. Leid ons naar het rechte pad, een pad zonder kronkels. Er kan een pad zijn waar mensen onvermoeibaar werken zonder enig resultaat te boeken, terwijl een ander pad goede resultaten oplevert. Dan vragen wij Hem om ons te leiden naar het pad van degenen die U gezegend heeft en niet van degenen die Uw ongenoegen hebben opgelopen of zich van U hebben afgewend.”

Even zo vermeldde Hazrat Khalifatul Masih V (aba) dat consistentie verplicht is, terwijl haast de mens ertoe aanzet om fouten te maken. De Beloofde Messias (as) heeft dit uitgelegd met twee voorbeelden met betrekking tot de gebeden. Het eerste voorbeeld dat hij heeft genoemd is dat een zwangere vrouw zoveel pijn en moeilijkheden moet doorstaan om de baby geboren te laten worden. Het tweede voorbeeld dat de Beloofde Messias (as) geeft is dat van een boer die onvermoeibaar werkt op zijn boerderij om uiteindelijk vruchten te oogsten. Succes kan niet worden bereikt zonder hard werken. Hetzelfde geldt voor het gebed, dat tenzij de mens stelselmatig bidt en dit blijft doen, het niet het niveau bereikt waarop het aanvaarding krijgt van Allah.

Uiteindelijk deed Hazrat Khalifatul Masih (aba) een oproep tot gebeden voor Ahmadis van Pakistan en Algerije.