Samenvatting vrijdagpreek 9 aug 2019 – Overzicht jaarlijkse bijeenkomst VK 2019

Résumé du Sermon du vendredi 09 août 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 9 augustus 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

De driedaagse Jalsa (bijeenkomst) werd afgelopen zondag afgesloten dankzij de genade van Allah. Ontelbare zegeningen van Allah worden toegekend aan deze bijeenkomst. Ik zou als eerste de werkers en vrijwilligers willen bedanken die in verschillende capaciteiten en in verschillendedepartementen aan het werken zijn geweest om van de Jalsaeen succes te maken. Mannen, vrouwen, kinderen, de ouderen en de jongeren. Ieder persoon voerde zijn plicht toegewijd en onbaatzuchtig uit. Deze mensen hebben door middel van hun daden het ware beeld van de Islam gepresenteerd aan niet-Moslim en en niet-Ahmadi gasten.

Huzur-e-Anwar  beschreef verder enkele indrukken van de gasten:

De Vice-President van de Moslim Gemeenschap in Benin zei, Ik heb Hajj (pelgrimstocht) meer dan 20 keer uitgevoerd maar ik heb veel betere voorzieningen getroffen bij de Jalsa van Jamaat-e-Ahmadiyya. De atmosfeer was zoals ik nog nooit eerder heb gezien. De voorzieningen die al vanaf de luchthavens getroffen waren tot aan de woonwijk hebben ons het gevoel gegeven alsof we thuis waren. Verder heeft iedereen, waaronder ook dokters, ingenieurs en professoren nederig bij ons verbleven. Hij prees de toespraak van de Kalief en zei dat wij de ware boodschap van de Islam hebben ontvangen en dat Moslims behoefte hebben aan dergelijk bericht. Ahmadiyyat is inderdaad de ware Islam.

Een parlementslid uit Burkina Faso zei dat de Jalsa heel goed was en goed georganiseerd was. Mensen die van over de hele wereld waren gekomen, jong of oud, mannen of vrouwen, waren bereid om de Islam op alle mogelijke manieren te dienen. Ik geloof dat de Islam tegenwoordig vanwege Ahmadiyyat over heel de wereld aan het verspreiden is.

Een vriend uit Griekenland zei, Ik ben dankbaar tot Allah dat ik de gelegenheid had om deel te nemen aan deze verbazingwekkende internationale bijeenkomst. De atmosfeer van de Jalsa, de vrijgevigheid van management en deelnemers benadrukt in elk aspect het doel van Jamaat-e-Ahmadiyya:Liefde voor iedereen, haat voor niemand. Ik werd in alle opzichten goed verzorgd.

Huzur-e-Anwar ging verder met indrukken van gasten te delen. Daarna werd er meegedeeld dat er volgens het departement Pers en Media nu meer dan 183 verslagen gepubliceerd zijn waardoor de boodschap met meer dan 173 miljoen mensen werd gedeeld. Meerdere kanalen hebben verslag gegeven over de Jalsa. MTA Africa heeft de Jalsa op 19 kanalen uitgezonden. Meerdere niet-Ahmadi’s hebben hun gevoelens meegedeeld en gezegd dat ze zeer onder de indruk zijn. Moge Allah deze bijeenkomst een oorzaak voor verdere verbetering maken in het geloof van alle Ahmadi’s die deelgenomen hebben aan de Jalsa en mogen zij volgen en toepassen wat zij hebben opgestoken en de harten van anderen beïnvloeden.

Huzur-e-Anwar kondigde het gebed in afwezigheid aan van Mr. Mujeeb-ur-RehmanSahib, voorspreker en voormaligAmir van District Rawalpindi, Pakistan en sprak over zijn dienst aan de Gemeenschap.