Samenvatting vrijdagpreek 16 aug 2019 – Mensen van Uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 16 augustus 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Ik zal het vandaag verder hebben over de BadriSahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH), een onderwerp waar ik al geruime tijd over spreek. De eerste om te vermelden is Hazrat Qatada bin Na’man r.a., die de Akhyafi broer was van Hazrat Saeed Khazri r.a. Hij had het privilege om de Islam te aanvaarden in deBait-e-Aqbi. Tijdens de Slag van Ahad werd hij verwond door een pijl aan zijn oog waardoor zijn oog uit de oogkas viel. Hij droeg zijn oogbal inde palm van zijn hand en ging naar de Heilige Profeet VZMH toe. Toen de Heilige profeet VZMH zijn oog in zijn hand zag vloeiden tranen uit zijn ogen en zeihij:

‘Oh Allah! Qatada heeft zijn eigen gezicht gepresenteerd om het gezicht van Uw Profeet te redden. Mag zijn één oog dus schoner en met scherper zicht zijn dan twee ogen.’ Dus, zijn één oog was beter en scherper dan het andere. De Heilige Profeet VZMH plaatste zijn oogbal terug in de oogkas en het zicht werd hersteld en scherper dan voorheen. Hierdoor stondHazratQatadar.a. later bekend als ‘Zu-alnain’ wat betekent, “één met het oog”. Hij is overleden op 65-jarige leeftijd. Eén van zijn kleinzonen was Asim-bin-Umar, een deskundige tandarts. Allama Ibne-Ishaq heeft door hem veel voorvallen meegedeeld. Hij had de eer om de Heilige Profeet VZMH te vergezellen in de slagen van Badr, Ahad, Khandas en alle latere slagen.

De volgende Sahabbi die ik zal bespreken is Hazrat Abdullah-bin-Mazoun r.a. Hij was de moederlijke oom van Hazrat Abdullah-bin-Omar r.a. Hij en zijn drie broers behoordentot de mensen die naar Habsha migreerden. Tijdens de reis ontvingen zij het nieuws dat het volk van Mekka de Islam had aanvaard. Daarop keerden zij terug naar huis. Habsha had in die dagen een machtige Christelijke overheid met een koning genaamd Najashi. Toen de wreedheden van de Quraish bleven toenemen had de Heilige Profeet VZMH de moslims instructies gegeven om opnieuw daarheen te migreren.

ToenHazrat Abdullah-bin-Mazounr.a. naar Medina kwam had de Heilige Profeet VZMH een broederschap gesmeed tussen hem en Hazrat Sahil-bin-Obaidullah Ansari r.a. Volgens een andere bron was het met Hazrat Atba r.a. Hij en zijn drie broers hadden deelgenomen aan de Slag van Badr. Hij is overleden tijdens het kalifaat van HazratUsmanr.a.

Moge Allah de rangen van deze Sahaba blijven verhogen. Amin.