Samenvatting vrijdagpreek 23 aug 2019 – Mensen van Uitmuntendheid

Samenvatting Vrijdagpreek 23 augustus 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van de Heilige Koran zei Huzur-e-Anwar:

De eerste van de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) waarover ik vandaag zal spreken is Hazrat Asim-bin-Adir.a. Hij behoorde tot de Bano Ajlaan-bin-Harisa stam, een bondgenoot van de Bano Zaid-bin-Malik stam.

Hazrat Asim r.a. was de leider van de Bano Ajlan en de broer van Hazrat Ma’an-bin-Adir.a.Zijn titel was zogezegd Abu Bakr en volgens anderen was het ook Abu-Abdullah, Abu-Umar and Abu-Umro. Wanneer de Heilige Profeet VZMH aan zijn reis naarBadr begon, benoemde hij Hazrat Asim-bin-Adi r.a. als bevel hebber van Qaba en het bovenste deel van Medina.Volgens een bron had de Heilige Profeet VZMH Hazrat Asim r.a. aangesteld als bevel hebber van het bovenste deel van Medina en hem teruggestuurd vanaf het punt van ‘Roha’. De Heilige Profeet VZMH had hem daadwerkelijk teruggestuurd maar telde Hazrat Asim r.a. nog steeds tot de Badri Sahaba en had voor hem ook een deel van de buit gereserveerd. Hazrat Asim r.a. is overleden op 45 Hijri in Medina tijdens de regering van Hazrat Ma’aviya r.a. Hij was 115 jaar oud. Volgens sommigen is hij overleden op 120-jarige leeftijd.

Huzur-e-Anwar zegt dat toen de Heilige Profeet VZMH de Sahaba had bevolen om voorbereidingen te treffen voor de Slag van Tabuk, hij ook aan de rijken had gevraagd om financiën en transport te verstrekken voor de zaak van Allah. Hierop hadden verschillende mensen bijdragen en opofferingen gemaakt naarmate hun vermogen.  Hazrat Abu Bakr r.a. had goederen uit zijn huis gebracht die samen een waarde hadden van 4000 dirhams. Hazrat Umar bracht de helft van zijn eigen meubelen. Hazrat Abdul Rehman-bin-Auf r.a. gaf 100 Auqias. Vrouwen hadden ook hun juwelen aangeboden. Hazrat Asim-bin-Adi r.a. presenteerde 70 wasq (maateenheid) dadelen bij deze gelegenheid. Deze was gelijk in waarde aan 262 maund (maateenheid). Hazrat Asim-bin-Adi r.a. behoorde tot de Sahaba die de Heilige Profeet VZMH had opgedragen om Masjid-e-Zarrar te slopen. Hierbij beschreef Huzur-e-Anwar deze gebeurtenis.

Huzur-e-Anwar vertelde over hoe de beloofde Messias a.s. ooit afreisde naar Delhi. Hij zag de Jamia Moskee van Delhi en zei dat het een zeer mooie Moskee was, maar dat de ware schoonheid niet verbonden was aan haar schoonheid maar aan de mensen die er met volstrekte oprechtheid in bidden. Anders zijn al deze Moskeeën bevolkt. In de dagen van de Heilige Profeet VZMH waren er ook veel Moskeeën die bevolkt waren. De Moskee van de Heilige Profeet VZMH was heel klein. Het dak was gemaakt met stengels van dadelbladen en het water druppelde binnen wanneer het regende. Huzur-e-Anwar zei dat de levendigheid van Moskeeën voortkomt uit de mensen die erinbidden. In de dagen van de Heilige Profeet VZMH had men ook vanuit wereldse interesse een Moskee gebouwd. Deze werd gesloopt door Allah’s gebod. De naam ervan was Moskee Zarrar,wat wil zeggen destructief. DezeMoskee werd neergehaald en eengemaakt met het zand. Huzur-e-Anwar zei dat Allah geboden heeft dat Moskeeën voor vroomheid gemaakt moeten worden. Dit is de werkelijkheid van een Moskee. We moeten dus verzekeren dat onze Moskeeën op basis van Taqwah (vroomheid) gebouwd worden. Indien en zolang dit behouden wordt zullen we Insha’Allah de ontvangers blijven van Allah’s zegeningen.

Hierna sprak Huzur-e-Anwar over Hazrat Umro-bin-Auf r.a. en Hazrat Ma’an –bin-Adi r.a. en beschreef enkele voorvallen uit hun levens. Daarna zei hij, moge Allah iedere Ahmadi in staat stellen om de rang van het profeetschap te erkennen en om geloof en oprechtheid te ontwikkelen tegenover het kalifaat. Amin.