Samenvatting vrijdagpreek 13 sep 2019 – Mensen van Uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 13 septembre 2019

Samenvatting vrijdagspreek 13 september 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitative van soerah al Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag ga ik voort met mijn vertelling van de Badri Sahabba  (metgezellen van de Heilige Profeet vzmh). Hiervoor zou ik graag de Ansarullah willen toespreken met betrekking tot de bijeenkomsten. De Sahabba r.a. (metgezellen) die de Ansaar en de Muhajir (immigranten) omvatte, hadden vrome veranderingen gebracht aan zichzelf na het aanvaarden van Islam. Ze presenteerden ongelooflijke voorbeelden van opofferingen en hoge standaarden van moraliteit en Taqwah (piëteit). Onder degene die vandaag aanwezig zijn en tot de leeftijd van de Ansarullah behoren, zijn er zowel Ansaari’s als Muhajirs aanwezig. Blijf jezelf dus evalueren om te zien hoegoed je de door hen gegeven voorbeelden volgt en in hoeverre je ze in praktijk brengt.

Huzur-e-Anwar zei: De eerste sahabi waar ik het over zal hebben is Hazrat Na’man-bin-Umru r.a. Hij wordt ook Na’man genoemd. De naam van zijn vader was Umru-bin-Rafaa en de naam van moeder was Fatima-binte-Umru. Volgens Ibne-Ishaq had Hazrat Na’aman r.a. met 70 Ansaar deelgenomen aan Bait Aqba Sania. Hazrat Na’man r.a. nam deel aan de veldslagen van Badar, Ahud, Khamdaq en alle andere veldslagensamen met de Heilige Profeet vzmh. Volgens een bron zei de Heilige Profeet vzmh: “Zeg niets over Na’man behalve het goede want hij houdt van Allah de Almachtige en Zijn profeet”. Hazrat Na’man r.a. is overleden tijdens de regering  van Hazrat Ameer Muaviya r.a. in 60 Hijri.

Zubair-bin-Bakaar schrijft over Hazrat Na’man r.a. in zijn boek dat, wanneer een koopman Medinazou binnenkomen, zou Hazrat Na’man r.a. iets van hem kopen en het aan de Heilige Profeet vzmhpresenteren en zou zeggen dat, dit een geschenk van mij aan jou. Wanneer de eigenaar van dat voorwerp naar hem zoutoekomen vragen om betaald te worden voor het voorwerp, zou Hazrat Na’manr.a. hem naar de Heilige Profeet vzmh brengen en hem vragen de prijs te betalen van het geschenk dat hij voor hem had gebracht. De Heilige Profeet vzmh zou vragen: “Heb je dit niet aan mij als een geschenkgegeven?” Waarop hij zou zeggen: “O profeet van God, ik zweer bij Allah, ik had geen geld om dit geschenk te betalen. Maar het was mijn hartelijke wens, dat als er iets te eten was, je het zou eten, en als er iets om bij te houdenis, dan zou je het moeten houden. De Heilige Profeet vzmh zou hiernaar gaan glimlachen en het bevel geven om de handelaar te betalen. Er waren dus zulke bijeenkomsten van plezier, liefde en een goed humeur en niet alleen sombere preken.

Huzur-e-Anwar  zei, de volgende metgezel die ik zal bespreken is Hazrat Khabib-bin-Asaaf r.a.. Hij behoorde tot de to Bano-Chashm, een tak van de Bano- Khazraj van de Ansaar stam. Volgens een vertelling werd Hazrat Khabib’s naam ook als Habib-bin-Yasaf geciteerd.  Zijn vader heette Asaaf met werd als Yasaaf geciteerd. Op gelijke wijze werd de naam van zijn grootvader zowel Atbaa als Anbaa geciteerd. De moeder van Hazrat Khabib’s r.a. heette Salma –binte-Masood. Na het overlijden van Hazrat Abu-Bakar r.a. had Hazrat Khabib r.a. getrouwd met zijn weduwe, Khabiba-binte-Kharja.

Ook al was though Hazrat Khabib r.a. geen moslim ten tijde van de migratie naar Medina, hij had de eer om de immigranten te ontvangen. Ondanks het feit dat hij een niet-moslim was toonde hij hen grote gastvrijheid. Hazrat Talha-bin-Abdullah r.a. en Hazrat Sohaib-bin-Sannan r.a. verbleven in zijn huis. In een andere bron staat er dat Hazrat Talha r.a. in het huis van Hazrat Asad-bin-Zarara verbleven was. Evenzo, wanneer Hazrat Abubakar Siddique r.a. naar Medinamigreerde, verbleef hij in het huis van Hazrat Khabib r.a. in Qaba op de locatie van San’aa, terwijl hij volgens een ander citaat in het huis van Hazrat Kharja-bin-Zaid r.a. was gebleven. Hij had deelgenomen aan de veldslagen van Badar, Ahud, Khandaq en anderen, samen met de Heilige Profeet vzmh. Volgens één bron had hij gekampeerd in Medina, maar hij had de islamnog steedsniet aanvaard, niet totdat de Heilige Profeet vzmh op weg was naar de Slag bij Badar. Toen vergezelde hij hem onderweg en aanvaarde hij de islam.

Er wordt gezegd dat Hazrat Khabib r.a. tijdens de Kalifata van Hazrat Omar r.a.  overleden was. In tegenstelling is er andere bron waarin gesteld wordt dat hij tijdens de Kalifaat van Hazrat Usman r.a. overleden was. Moge Allah de rangen van deze metgezellen blijven verhogen. Amin.