Samenvatting vrijdagpreek 20 sep 2019 – Mensen van Uitmuntendheid

 

Samenvatting Vrijdagpreek 20 september 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih al Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fatehah zei Huzur-e-Anwar: van de BadriSahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken zal ik eerst over Hazrat Yazeed bin Raqeesh r.a. spreken. Hazrat Yazeed r.a.  behoorde tot de Bano Asad-bin-Hazeema familie van de Quraish stam en hij was een bondgenoot van de Bano-Abd-Shams.  De naam van zijn vader was Raqeesh-bin-Ryab en hij was gekend als Abu khalid. Hazrat Yazeed r.a. had de Heilige Profeet VZMH vergezeld tijdens alle veldslagen, waaronder die van Badr, Uhud en Khandaq. Hij stierf een martelaarsdood op de dag van de Slag van Yamama op 12 Hijri. Hierna beschreef Huzur-e-Anwar de details van de veldslag.

 

Huzur-e-Anwar zei, de volgende metgezel die ik zal bespreken is Hazrat Abdullah-bin-Muhzama r.a. De naam van zijn vader was Muhzama-bin-Abdulazzi en zijn moeders naam was Behnana-binte-Safwan. Hazrat Abdullah r.a. behoorde tot de mensen die de Islam helemaal in het begin hadden aanvaard. Hazrat Abdullah r.a. had de eer om twee keer te migreren. Eerst naar Habsha en een andere keer naar Medina. Hij had deelgenomen aan de Slag van Badr en ook aan de veldslagen erna. ToenHazrat Abdullah r.a. deelnam aan de slag van Badr was hij 30 jaar oud. Toen hij een martelaarsdood stierf in Yamama, tijdens het kalifaat van Hazrat Abubakr r.a., was hij 41 jaar oud. Zijn passie voor martelaarschap had zijn hoogtepunt bereikt en hij zou bidden totAllah om hem niet de dood te geven totdat hij op het pad naar Allah getuige zou zijn van wonden op alle delen van zijn lichaam. Aldus liep hij, tijdens de slag van Yamama,verwondingen op over zijn hele lichaam en bezweek als martelaar aan zijn verwondingen.

 

Huzur-e-Anwar zei dat hij als volgende over de metgezel Umro-bin-Mu’bad r.a. zou spreken. Zijn naam wordt ook als Umair-bin-Mu’badr.a.geciteerd. De naam van zijn vader was Mu’bad-bin-Azhar. Hij behoorde tot de Bano Zabaya tak van de Aus stam van de Ansaar. Hazrat Umro r.a. nam deel aan alle veldslagen, zowel van Badr, Uhud en Khandaq en alle andere aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH. Op de dag van de Slag van Hunain was hij één van de 100 Sahaba die heldhaftig bleven vechten aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH en wiens bescherming door Allah verzekerd werd de rest van hun leven, en dit om standvastig naast de Heilige Profeet VZMH te blijven staan.

 

Huzur-e-Anwar zei, de volgende Sahabbi die aan bod komt is Hazrat Na’man-bin-Malik r.a.  Hij wordt ook Na’man-bin-Quqal genoemd. Imam Bukhari citeerd zijn naam als Ibne Quqal. Hazrat Na’man r.a. hinkte tijdens het stappen. De naam van zijn vader was Malik-bin-Sa’alba en de naam van zijn moeder was Umrah-binte-Zyad. Zij was de zus van Hazrat Mujazzar-bin-Zyad r.a. HazratNa’manr.a. behoorde tot de Bano-Ghanam tak van de Khazraj stam van de Ansaar. Dezestondbekend als de Quqal stam. Ibne Hasham benoemde het ook de Bano daad. Huzur-e-Anwar legde uit waarom het Quqal werd genoemd.

 

Dan zei Huzur dat Hazrat Na’man r.a. deelgenomen had aan de veldslagen van Badr en Uhud en dat hij een martelaarsdood stierf tijdens de slag van Uhud. Hazrat Jabir r.a. citeert dat Hazrat na’man r.a. naar de Heilige Profeet VZMH ging en hem vroeg: ‘oh Profeet van Allah, als ik alle verplichte gebeden aanbied en regelmatig vast tijdens Ramadan en als ik verboden (haram) zaken als verboden verklaar en toelaatbarezaken (halal) als toelaatbaar verklaar en als ik niet meer dan dat doe, is het genoeg om tot de Hemel (Jannat) toegelaten te worden?’ De Heilige Profeet VZMH zei: ‘ja’. Hierop zei Hazrat Na’man r.a., ‘Ik zweer tot Allah dat ik niets meer dan dit zal doen’.

 

Hazrat Jabir r.a. vertelt: ooit kwam Hazrat Na’man r.a. de moskee binnen op een vrijdag terwijl de Heilige Profeet VZMH een preek aan het geven was. Hij riep hem toe, ‘O Na’man! Bied twee rakaat van het gebed aan en houd ze kort’.

 

Huzur-e-Anwar zei, dit verklaart ook de zaak van twee sunnat op vrijdag. Bied eerst de jummah sunnats aan en als de preek begonnen is, bid alleen twee rakaat aan en houd ze kort. De Heilige Profeet VZMH zei dat, als iemand van jullie aankomt en de Vrijdagpreek bezig is, moet je alleen twee rakaat aanbieden en ze moeten kort zijn.

 

Huzur-e-Anwar zei, de metgezel die nu besproken zal worden is Hazrat Khabib-bin-Adi-bin-Ansari r.a. hij behoorde tot de Bano-Hajajba-bin-Auf of de Ansari stam van de Aus. ToenHazratUmairr.a. van Mekka naar Medina migreerde, bespoedigde de Heilige Profeet VZMH een broederschap tussen hem en HazratKhabib-bin-Adir.a.HazratKhabibr.a. had deelgenomen aan de veldslag van Badr. Huzur-e-Anwar verhaalde het incident van zijn gevangenschap en martelaarschap achteraf en zei dat er in de toekomst verdere incidenten met betrekking tot hem aan bod zouden komen.

 

Huzur-e-Anwar zei dat de website van de afdeling van Ahmadiyyageschiedenis operationeel is. Deze isbeschikbaar in zowel Urdu als Engels. Alle door de Jamaatgepubliceerde inhoud met betrekking tot de geschiedenis van de gemeenschap wordt hierop gepubliceerd.  Ik zal de website Inshallah na het Vrijdaggebed officieel lanceren.

 

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over het overlijden van Mukarram Safi-ur-Rehman Khursheed, Muballagh van de Jamaat en voormalige manager van de Nusrat Art Press Rabwah. Hij kondigde zijn gebed in afwezigheid aan.