Samenvatting vrijdagpreek 27 sep 2019 – Jaarlijkse bijeenkomst Nederland 2019

 

Samenvatting Vrijdagpreek 27 september 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

De jaarlijkse vergadering van Jamaat-e-AhmadiyyaNederland begint vandaag. Het is dankzij de genade van Allah dat ik de eer heb om deze bijeenkomst bij te wonen. De sterkte van de gemeenschap in Nederland is in recente jaren gestegen. Onthoud altijd dat een toename in de omvang van een jamaat, het aantal gebouwen, missiehuizen en centra of de constructie van moskeeën alleen voordelig is indien de doelen bereikt zijn. Dus dientelke levende Ahmadi die hier woont zichzelf te evalueren ten opzichte van de doelstellingen die wij dienen te vervullen na de eedaflegging van de Beloofde Messias a.s. In de voorbije jaren zijn meerdere Ahmadi’s gemigreerd omdat ze geen religieuze vrijheid hadden, zeker niet in Pakistan. Zij worden lastiggevallen en hun rechten worden met de voeten getreden. Als gevolg van deze incidenten zijn veel Ahmadi’s gemigreerd van Pakistan naar landen waar ze van religieuze vrijheid kunnen genieten.

Dus iedere Ahmadi die vrij van beperkingen leeft dient Allah nog meer dan anders te danken en dient veel moeite te doen om te leven volgens de voorwaarden van de Bai’at (eedaflegging) van de Beloofde Messias a.s. We moeten proberen om onze spirituele, morele en educatieve omstandigheden te verbeteren in plaats van alleen het feit te vieren dat we vrij zijn en dat er geen beperkingen voor ons zijn om onze religieuze verplichtingen na te komen. Als onze acties niet volgens de instructies van Allah zijn, als we niet meer dan ooit hebben geprobeerd om vrome veranderingen in onszelf teweeg te brengen, en als we onze liefde voor Allah en Zijn Heilige Profeet (VZMH) niet meer dan ooit uiten, wat is dan het doel van deze vrijheid? Wat is het doel van deelname aan deze bijeenkomsten en wat is het voordeel van de bouw van deze moskeeën? We kunnen de echte voordelen van deze vrijheid alleen verkrijgen indien we de plichten van onze eed aan de hand van de Beloofde Messias a.s.volbrengen. Hij had de lancering van deze bijeenkomstenaangekondigd, nadat hij door Allah was geleid, zodat er als gevolg vrome veranderingen in ons teweeg worden gebracht, zodat we religie zouden verkiezen boven wereldse zaken en echte kennis en inzicht daarover zouden verwerven. Wij kunnen degenen zijn die de liefde van Allah en Zijn Heilige Profeet VZMH in ons hart voortbrengen, onze geestelijke, morele en didactische omstandigheden verbeteren en alles in het werk stellen voor dit doel.

De Beloofde Messias a.s. legde ooit de voordelen van een bijeenkomst uit, hij zei dat alle vrienden bijzonder veel moeite moeten doen om uitsluitend te luisteren naar de instructies van Allah en om deel te nemen aan het gebed en aanwezig te zijn op deze datum. Er zal een gelegenheid zijn om zulke verlichtende en openbarende feiten te horen die essentieel zijn voor de groei en promotie van het geloof en de bewustwording daaromtrent. Het echte doel van een Jalsa is dus om te groeien en vooruitgang te boeken in het geloof en zijn eigen verlichting.

Huzur-e-Anwar zei, nadat men aankomt in deze vooruitstrevende landen en in deze cultuur terechtkomt en zich engageert is allerlei soorten immoraliteit in naam van de vrijheid, moeten we zeker te waken voor deze toestanden.Soms kan deze luxe obstakels veroorzaken op de weg naar vrijheid.  Wanneer onze persoonlijke status verbetert vergeten we vaak ons verleden.  We vrezen dat we zullen verliezen indien we bepaalde wereldse taken niet vervolledigen. Maar Allah zegt dat Hij ons voedsel verschaft. Er wordt dus vaak geobserveerd dat een materialistische man zich bezighoudt met wereldse taken en de rechten van Allah niet nakomt.

Huzur-e-Anwar zei, deze jalsa dagen moeten gebruikt worden om de normen van onze gebeden te verbeteren en om standvastig te blijven. Mogen we altijd blijven groeien in onze liefde voor Allah en Zijn Heilige Profeet (VZMH) en dat we niet overweldigd worden door wereldse verlangens. Dit zou allemaal niet mogelijk zijn zonder Allah’s zegeningen. Er is dus een grote nood aan gebeden zodat wij Allah’s gunsten over ons mogen afroepen. We moeten hier meer aandacht aan besteden. Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen. Amin.