Samenvatting vrijdagpreek 4 okt 2019 – Jaarlijkse bijeenkomst Frankrijk 2019

Résumé du Sermon du vendredi 04 octobre 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 4 oktober 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag begint Jalsa Salana Frankrijk (jaarlijkse bijeenkomst) met de genade van Allah. De Beloofde Messias a.s. heeft het een zuivere religieuze bijeenkomst verklaard en we zijn hier voor 3 dagen verzameld om over onze toestand te reflecteren en na te denken over hoe wij onszelf op spiritueel en educatief vlak kunnen verbeteren.

Er zijn duidelijk een groot aantal mensen die het bestaan van God ontkennen. Er zijn zelfs Moslims die het enkel in naam blijven en sterk worden beïnvloed door materiële zaken. Het is dus essentieel dat wij handelen volgens de leer van de Beloofde Messias a.s. zodat wij onze toestand verbeteren en nabijheid tot God winnen voor onszelf en onze nakomelingen. En dat wij ook in staat zijn om anderen tot Allah te roepen.

De Belofde Messias a.s. leert ons dat het belangrijk is om bezorgd te zijn over de Dag des Oordeels, om Allah de Almachtige te vrezen, en om gevoelens van liefde te koesteren tegenover elkaar en mensen tot Allah te roepen. Om deze doelen te bereiken moeten wij een systematisch plan van aanpak voorbereiden. Om dit doel te bereiken is het meest fundamentele aspect tevens onze bestaansreden, namelijksmeekbeden verrichten aan Allah.

Allah stelt in de Heilige Koran:

Vertaling: “Ik heb de mensheid geschapen om Mij te aanbidden

De Beloofde Messias a.s. zegt, ‘Men moet onthouden dat de mens door zijn eigen wil de wereld niet betreedt noch verlaat. Als ons leven en onze dood dus afhankelijk zijn van Gods wil moet ons doel in het leven ook hetzelfde zijn.

Allah de Almachtige zegt:

Vertaling: “voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd” (4:104)

Toch zijn er veel mensen die sommige gebeden verrichtenen anderennegeren. Sommigen bidden helemaal niet. Sommigen missen hun Zuhr en Asr gebed als gevolg van hun werk, sommigen negeren Maghrib en Isha als gevolg van persoonlijke vrijetijdsbesteding of televisieprogramma’s. Sommigenlaten hun Fajr gebed schieten omdat ze willen slapen.

De Heilige Profeet (VZMH) heeft gezegd:

Vertaling: Op de Dag des Oordeels, het eerste waarvoor Allah je ter verantwoording zal roepenzijn je gebeden. Daarna zal Hij Zijn engelen opdragen om alle Nafils toe te voegen die men heeft aangeboden om de gemiste gebeden te vervangen.

Nafils zijn gebeden die in afzondering worden aangeboden en zij die nafils bidden hebben waarlijk harten vol vrees voor Allah.

De Beloofde Messias a.s. zegt: ‘Mijn gehele gemeenschap moet heel voorzichtig naar mijn testament luisteren, degenen die een relatie van volgeling en toegewijde willen vormen met mij, zodat zij het hoogtepunt van vroomheid, geluk en Taqwah bereiken en zodat ze niet beïnvloed worden door onheil en wispelturigheid.  Zij dienen zonder falen 5 keer per dag in congregatie te bidden, mogen nooit liegen, niemand kwetsen door middel van een vuile tong, geen enkele vorm van ontrouw plegen en zelfs niet denken aan enige vorm van verwoesting, wreedheid en schade ten opzichte van anderen. Zij moeten zuiver van hart worden en nederige mannen van God worden en mogen geen giftig element in zichherbergen. Mededogen voor de hele mensheid zou hun levensprincipe moeten zijn. Ze moeten God vrezen en hun tongen, handen en gevoelens in hun hart vrij houden van alle kwade wil, onzuiverheid en verraad. En bied vijf keer per dag gebeden aan met grote passie. Het is verplicht voor elke persoon in mijn Jamaat om te handelen naar al deze voorwaarden van mijn wil, Allah wil zo een gemeenschap maken dat je een voorbeeld van vroomheid en moraliteit voor de hele wereld kunt worden.

Moge Allah ons in staat stellen om aan de voorwaarden van onze eed aan de Beloofde Messias a.s. te voldoen. Mogen we in staat zijn om alle aspecten van zijn leer en verwachtigen te vervullen.