Samenvatting vrijdagpreek 2 aug 2019 – Gastvrijheid en jaarlijkse bijeenkomst VK 2019

 

Samenvatting Vrijdagpreek 2 augustus 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Allah heeft ons met de opportuniteit gezegend om nogmaals deel te nemen aan de Jalsa Salana VK (jaarlijkse bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk). De Jalsa Salana VK heeft nu haar eigen belang aangezien heel de wereld toekijkt. Deze bijeenkomst is niet meer alleen de Jalsavan het VK. Hoewel de jaarlijkse bijeenkomst van Duitsland nu ook een internationale status heeft, blijft de voornaamste Jalsa die van het VK omdat hier ook het centrum van het Kalifaat is. Huzur-e-Anwar sprak over de plichten en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers en stafleden van het Jalsa-personeel en zei, het is nu jullie plichtom met dezelfde ziel en ijver te blijven werken waarmee jullie jezelf gepresenteerd hebben om de gasten van de Beloofde Messias a.s. te bedienen en om de geest ervan in leven te houden tot het einde. Huzur-e-Anwar zei, Allah is tevreden met gastvrijheid. Hij heeft het zo graag dat Hij het tweemaal heeft vermeld in de Heilige Koran met verwijzing naar Hazrat Ibrahim a.s. Als het presenteren van een maaltijd aan gasten een ordinaire zaak zou zijn, zou God dat niet vermelden, de daad van telkens weer maaltijden te presenteren aan gasten. Er wordt ook specifiek vermeld dat gasten geroosterd lamsvlees aangeboden worden onmiddellijk na begroet te worden bij hun aankomst. Wat er ook gedaan kon worden voor gasten in die tijd werd ook gedaan. Het slachten van de eigen dieren om een maaltijd te kunnen aanbieden aan de gasten werd als een enorme eer beschouwd en kon onmiddellijk verstrekt worden. Zodoende werd de hoogste vorm van gastvrijheid getoond.

Huzur-e-Anwar zei dat wij ons manieren moeten aanmeten om gasten te bedienen, met de middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Het is niet noodzakelijk om veel moeite te doen om lamsvlees te vinden. In tegendeel, alles wat gemakkelijk en snel beschikbaar is kan verkregen worden. De voorbeelden van de Heilige Profeet VZMH liggen voor ons.  Als dadels beschikbaar waren werden ze opgediend, als er vlees of dergelijke beschikbaar was werd het opgediend. Als geitenmelk beschikbaar was werd het opgediend. Als er niets beschikbaar was zou de Heilige Profeet VZMH aan zijn metgezellen vragen om de gasten naar hun eigen thuis mee te nemen om hen aldaar te bedienen. De Heilige Profeet VZMH heeft de volgelingen van Allah en de Dag des Oordeels in drie dingen onderricht die allemaal gerelateerd zijn aan de rechten van anderen en het behouden van vrede en harmonie in de maatschappij. Het eerste is goed spreken over anderen of om anders te zwijgen. Geen onrust veroorzaken door middel van roekeloze en onvoorzichtige opmerkingen. Veroorzaak geen grieven. Een momin (gelovige) spreekt niet ongepast en aanstootgevend.

Huzur-e-Anwar zei, Ik wil ook de gasten aanspreken. Islam instrueert ons om geen last te worden voor onze gastheer. Te lang blijven in iemands huis is te vergelijken met het nemen van liefdadigheid. Een zelfde dienstverlening kan niet verstrekt worden van begin tot einde. Dit is eigenlijk noodzakelijk voor een evenwichtige maatschappij. Wanneer iemand een last begint te worden, worden liefde en genegenheid verminderd en de toestanden blijven niet vreedzaam. Het is dus ook de verantwoordelijkheid van de gast om zijn plichten na te leven.

Verder, zei Huzur-e-Anwar, is één aspect van een prachtige maatschappij om elkaar met  ‘Salaam’ te begroeten en er een gewoonte van te maken. De Heilige Profeet VZMH had het bestempeld als een kwaliteit die toegang tot Jannah (de Hemel) verdient. Het geven van ‘Salaam’ is dus een middel om liefde te vergroten. Het helpt ook om wrok tussen elkaar te verwijderen. De mensen die naar hier gekomen zijn hebben dit impliciet gedaan omwille van Allah, met dezelfde gedachte en ambitie en zo hoort het ook te zijn. Deelname aan het programma van de Jalsa is ook om liefde te verkrijgen. Blijf de naam van Allah herhalen, probeer om het gezamenlijk gebed, Nawaafil en Tahajjud aan te bieden en een vrome atmosfeer te creëren.