Samenvatting vrijdagpreek 26 juli 2016 – Mensen van Uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 26 juillet 2019

Samenvatting Vrijdagspreek 26 juli 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

Ik zal verdergaan met het bespreken van de BadriSahaba (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH). De eerste metgezel die aan bod komt is Hazrat Mazaahir-bin-Rafae r.a. Zijn vader was Rafae-bin-Adi en hij behoorde tot de Bano Harisa-bin-Haris van de Aus stam van de Ansaar. Hazrat Mazaahir r.a. en Hazrat Zaheer a.s. waren ware broers. Zij waren beide ooms langs vaders kant van HazratRafae-bin-Khadeejr.a. HazratRafaer.a. bood zich aan voor de Slag van Badr, maar de Heilige Profeet VZMH stuurde hem terug omdat hij nog van tedere leeftijd was. Later schonk hij hem toestemming om deel te nemen aan de Slag van Ahad. Ik zal nu spreken over Hazrat Zaheer r.a. Hij had samen met zijn broer deelgenomen aan de Slag van Badr. Er staat in “Bukhari’ (boek van ahadith) dat de broer van Hazrat Zaheer r.a. Mazaahir heette. Hazrat Zaheer r.a. stierf als martelaar in 20 Hijri, in het tijdperk van het Kalifaat van Hazrat Omar r.a. De volgende metgezel die aan bod komt is Hazrat Malik-bin-Qadama r.a. Zijn vader heette Qadama-bin-Arfaja. Hazrat Malik r.a. had deelgenomen aan de Slag van Badr samen met zijn broer Hazrat Manzir-bin-Qadama r.a. Hazrat Malik r.a. had ook deelgenomen aan de Slag van Ahad.

Huzur zei: Nog een Sahabbi die ik zal bespreken is Hazrat Khareem-bin-Fatiq r.a. Hij behoorde tot de stam van Bano Asad. De naam van zijn vader wordt vermeld als Fatiq-bin-Akhram of Akhram-bin-Shaddad. Hazrat Khareem-bin-Fatik r.a. had deelgenomen aan de Slag van Badr samen met zijn broer Hazrat Sabrah-bin-Fatik r.a. Volgens een referentie was Hazrat Khareem r.a. ook aanwezig bij het Verdrag van Hudaybiyyah. Hierna is hij naar Kufa gegaan met zijn zoon en zij zijn allebei overleden op dezelfde plaats tijdens deheerschappij van Hazrat Ameer Ma’awiya r.a. Er wordt verhaald door Hazrat Khareem-bin-Fatik r.a. dat de Heilige Profeet VZMH ooit naar hem toekwam en zei, ‘Khareem, je zou een heel goed persoon zijn geweest als je niet twee dingen zou bezitten.’ Hazrat Khareem r.a. antwoorde, “Mogen mijn ouders hun levens vóór u neerleggen, wat zijn die twee dingen O Profeet van Allah?”. De Heilige Profeet VZMH antwoordde, “je laat je haar lang groeien en je draagt lange broeken als een symbool van trots.”Daarop knipte HazratKhareem r.a. zijn haar tot zijn oren en verkortte zijn broek tot zijn enkels omdat het in die dagen als een symbool van trots werd beschouwd. Huzur-e-Anwar zei dat mensen vragen welk kwaad er schuilt in het behouden van lang haar? We dienen ons haar zo lang te houden als geadviseerd door de Heilige Profeet VZMH, namelijk tot de oorlellen en niet zo lang als het haar van meisjes en vrouwen.

Huzur-e-Anwar zei dat de volgende metgezel om besproken te worden Hazrat Muammar-bin-Haris r.a. zou zijn. Hij behoorde tot Bano Jumma familie van de Quraish. Hazrat Usman-bin-Mazoun r.a. was zijn oom langs moeders kant. Hazrat Muammar r.a. had nog twee broers, Hatib en Hitab. Alle drie hadden de Islam geaccepteerd voordat de Heilige Profeet VZMH Dar-e-Arqam was binnengekomen. Hazrat Muammar r.a. wordt gerekend tot de ‘AlsabeqoonAlawwaloon’ (de voornaamsten der gelovigen). Hazrat Muammar r.a. nam deel aan alle slagen aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH, waaronder de slagen van Badr, Ahad en Khandaq. Hazrat Muammar-bin-Haris r.a. is overleden in 23 Hijri  tijdens het Kalifaat van Hazrat Omar r.a. De volgende metgezel is HazratUmru-bin-Ayasr.a. uit Yemen en bondgenoot van de Bano Losaan stam van de Ansaar. Zijn vader heette Ayas-bin-Umru r.a. en zijn grootvader was Zaid. Huzrat Umru r.a. had deelgenomen aan de slagen van Badr en Ahad, samen met de Heilige profeet VZMH.

Een andere Sahabbi is HazratMadlaj-bin-Umru r.a. Zijn naam wordt ook vermeld als Madlaaj. Hij behoorde tot de Bano Hajar-familie van de Bano Saleem stam. Hazrat Madlaj r.a. nam deel aan de Slag van Badr samen met zijn twee broers, Hazrat Saqaf-bin-Umru r.a. en Hazrat Malik-bin-Umru r.a. Hazrat Madlaj r.a. nam deel aan alle latere veldslagen met de Heilige Profeet VZMH, waaronder Badr en Ahad. Hij is overleden in 50 Hijri tijdens de heerschappij van HazratAmeer-bin-Ma’awiya r.a.

Daarna sprak Huzur-e-Anwar over nog enkeleSahaba, waaronder Hazrat Abdullah-bin-Sohailr.a., HazratYazeed-bin-Harisr.a., Hazrat Umru-bin-Ma’az – bin- Na’manAseeriyar.a., HazratMasood- bin-Rabeea-bin-Umrur.a. en bad vervolgens, dat moge Allah de rangen van alle Sahaba blijven verhogen en ons in staat stellen om hun vrome daden voort te zetten.

Huzur-e-Anwar zei dat JalsaSalanaVK aanstaande vrijdag Inshallah (door de wil van Allah) zal beginnen. We moeten allemaal bidden dat het vervuld wordt met de zegeningen van Allah. Amin.