Samenvatting vrijdagpreek 19 juli 2019 – Mensen van Uitmuntendheid

Résumé du Sermon du vendredi 19 juillet 2019

Samenvatting Vrijdagpreek 19 juli 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al Fateha zei Huzur-e-Anwar:

We zullen vandaag verder spreken over de Badri Sahaba (metgezellen van de Heilige Profeet vzmh). De metgezel die vandaag eerst aan bod komt is Hazrat Amir-bin-Salma r.a. Hij werd ook Umro-bin-Salma genoemd. Hij behoorde tot de Balee’ stam, een tak van de oude Arabische stam Qudha’ah in Jemen. Als verwijzing hiernaar werd hij ook Amir-bin-Salma Balwi genoemd. Hazrat Amir-bin-Salma r.a. had de eer gekregen om deel te nemen aan deslagen van Badr en Ahad. De volgende metgezel die ik zal bespreken is Hazrat Abdullah-bin-Suraqa r.a. Hij behoorde tot de Bano Adi stam van de Quraish, de stam van Hazrat Omar-bin-Khatab r.a. Volgens de meerderheid van biografen hadden beide broers, Hazrat Abdullah r.a. en Umro-bin-Suraqa r.a. de eer om deel te nemen aan de Slag van Badr. Hazrat Abdullah-bin-Suraqa r.a. is overleden op 35 Hijri, tijdens het kalifaat van Hazrat Usman r.a.

Hazrat Malik-bin-abu Khauli r.a.was een Sahabbi. Hij behoorde tot de Bano-Ajal stam, een bondgenoot van de Bano-Adi-bin-Ka’ab van de Quraish. Abu Kholi was de naam van zijn vader terwijl zijn eigen naam Umro-bin-Zaheer was. Hazrat Malik r.a.staat ook bekend als Hilal. Hazrat Malik r.a. nam deel aan de Slag van Badr samen met zijn broer Khauli. Er wordt in één instantie geciteerd dat Hazrat Khauli r.a. met zijn twee broers had deelgenomen aan de Slag van Badr, Hazrat Hilal, dus Hazrat Malik en Hazrat Abdullah. Hazrat Malik-bin-Abu-Khauli r.a. is overleden tijdens het Kalifaat van Khalifa Hazrat Usman r.a.

De volgende metgezel die besproken zal worden is Hazrat Waqid-bin-Abdullah r.a. Zijn vader heette Abdullah-bin-Abad Manaf en hij behoorde tot de Bano Tamim stam. De naam van Hazrat Waqid r.a. wordt vermeld met de namen van de mensen die zich tot de Islam bekeerden als gevolg van de prediking van Hazrat Abubakar r.a., volgens boeken over deislamitische geschiedenis en biografieën. Hazrat Waqid r.a. had de Islam aanvaard voor de Heilige Profeet VZMH gearriveerd was in Dar-e-Arqam. Hazrat Waqid r.a. nam samen met de Heilige Profeet VZMHdeel aan alle slagen, waaronder de slagen van Badr, Ahad en Khandaq. Hij is overleden in het begin van het Kalifaat van Hazrat Omar r.a.

Verder sprak Huzur-e-Anwar over Hazrat Nasr-bin-Harith r.a.,  Hazrat Malik bin ‘Amrr.a., Hazrat Nu’man-bin-Asar r.a., Hazrat Uwaim-bin-Sa’ada r.a., en Hazrat  Nu’maan-bin-Abad-bin-Umro r.a.Dan presenteerde hij een uittreksel van de Beloofde Messias a.s., waarin staat dat, die mensen (de metgezellen) eigenlijk heel veel van Allah hielden en omdat Allah Zijn Profeet heel erg liefhad hielden zij ook van hem. Niet alleen mannen, we zien ook dat vrouwen heel grote liefde in hun harten hadden voor hem. Dit was de liefde waarmee Allah hun harten had gevuld voor de Heilige Profeet VZMH, maar desondanks gaven zij voorrang aan Allah boven en over alles. Het was dit geloof in de eenheid van Allah dat hen de bovenhand gaf overal ter wereld. Inzage zaken van liefde voor Allah gaven ze niet om hun ouders, noch broeders en zusters, mannen of vrouwen. Zij hadden één doel: dat hun Allah tevreden was met hen. Allah had dus deze uitdrukking gebruikt voor de Sahaba, ‘Razi-Allah Anhum’ (moge Allah tevreden zijn met hen). Zij gaven Hem eminentie boven alles en Allah gaf hen superioriteit. Maar, zei de Beloofde Messias a.s., zij hebben achteraf dit niveau van geloof niet kunnen behouden.

Tegenwoordig hebben zij een verband met God in gedachten en zij erkennen Zijn eenheid maar ze hebben geen liefde voor Hem in hun harten. Als de naam van de Heilige Profeet VZMHwordt vermeld voor hen beginnen hun harten zich met liefde te vullen voor hem en hetzelfde gebeurt wanneer de relaties van de Heilige Profeet VZMH worden vermeld. Alle stromingen, Shia’s en Sunni’s, reageren op een gelijkaardige manier, maar ze reageren niet wanneer Allah vermeld wordt, hoewel het Allah is die ons met het waardevolle geschenk van de Heilige Profeet VZMH heeft gezegend. We moeten dus altijd hetzelfde niveau van liefde en passie voor Allah voelen in onze harten, aangezien waar succes en ware vooruitgang alleen verkregen kunnen worden door middel van Zijn liefde en geloof. Dit is de fundamentele regel die we allemaal moeten onthouden. Moge Allah ons in staat stellen om ware liefde te voelen voor God en de waarde ervan te begrijpen in onze harten.

Op het einde vermeldde Huzur-e-Anwar het overlijden van Muhtaram Nawab Moudood Ahmad Khan sahib, Ameer-e-Jamaat, Karachi, zoon van Mukarram Nawab Masood Ahmad Khan Sahib. Hij vermeldde ook het overlijden van Muhtaram Khalifa Abdul Aziz Sahib,Naaib Ameer-e-Jamaat Canada  en kondigde het gebed in afwezigheid aan voor beide.