Samenvatting Vrijdagpreek 9 April 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Uthman Ibn Affan (ra), De lancering van HolyQuran.io

Résumé du sermon du vendredi 9 avril 2021

KJ-Summary-EN-20210409           KJ-Summary-UR-20210409

Samenvatting vrijdagpreek 9 april 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah ging Huzur-e-Anwar voort met het onderwerp van Hazrat Usman (ra). Hij zei:

Volgens de geschriften werd Hazrat Abu Bakr (ra) beschouwd als de meest senior discipel van de Heilige Profeet (vzmh). Hazrat Umar (ra) stond op de tweede plaats en Hazrat Usman (ra) na hem. Hazrat Ali (ra) werd gevraagd wie het waren die beschouwd werden als de meest senior discipelen van de Heilige Profeet (vzmh), waarop hij antwoordde, “Hazrat Abu Bakr (ra), na hem Hazrat Umar (ra) en na hem Hazrat Usman (ra) ”.

De Heilige Profeet (vzmh) had een diepe band met Hazrat Usman (ra). Er staat geschreven dat de Heilige Profeet (vzmh) ooit het begrafenis gebed niet  had geoffreerd voor iemand. Wanneer de discipelen hem hierover vroegen antwoordde de Heilige Profeet (vzmh), “Deze persoon had vijandige gevoelens in zijn hart tegenover Hazrat Usman (ra) waardoor Allah niet tevreden was met hem”. Huzur-e-Anwar sprak over de twee adhaans (oproep tot gebed) van het vrijdaggebed en zei dat de gewoonte on adhaan tweemaal te geven begonnen was tijdens het kalifaat van Hazrat Usman (ra). Vroeger zou de Imam naast de mimber zitten. Wanneer de moslimbevolking steeg werd er besloten  dat er een bijkomend adhaan buiten de moskee gereciteerd zou worden.

Hazrat Usman (ra) zei ooit tijdens zijn kalifaat, in een Eid preek op een vrijdag, “Vandaag hebben we twee festiviteiten gecombineerd”. Hazrat Usman (ra) zei dat elke persoon die zowel Eid als Jummah gebed wou bidden, dat kon doen en degenen die alleen het Eid gebed willen bidden kunnen dat ook doen.

Ooit was Hazrat Usman (ra) een ablutie aan het uitvoeren en hij begon te glimlachen. Hij zei dan, “Ik heb de Heilige Profeet (vzmh) dit eens zien doen en hij zei dat iedere persoon die om water vraagt om een ablutie te doen en zijn gezicht ermee wast, dit zal resulteren in het wegwassen van de  zonden van zijn gezicht. Hetzelfde regel geldt ook voor de andere lichaamsdelen”.

Hazrat Masih-e-Maoud (as) zegt, “Niemand kan ware vroomheidbereiken tot dat hij Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra), Hazrat Usman (ra) en Hazrat Ali (ra) volledig volgt”. Deze waren de mensen die alle wereldse giften hebben achtergelaten voor de zaak van Allah en voor de  Islam”. Hazrat Masih-e-Maoud (as) zei ook dat de Islam na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh) spreidde en bloeide gedurende de tijdperken van Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra) en Hazrat Usman (ra).

Huzur-e-Anwar zei, hiermee eindigen we de preken in verband met het vrome leven van Hazrat Usman (ra). Volgende keer zullen we spreken over Hazrat Umar (ra).

Huzur-e-Anwar  huldigde de nieuwe website van de Heilige Koran en de nieuwe zoekmachine van de website in. Hij vroeg ook om te bidden voor de Ahmadi’s van Pakistan en Algerije. Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over een deel van de overledenen  en kondigde hun gebed in afwezigheid aan.