Samenvatting Vrijdagpreek 16 April 2021 – Ramadan: beste nalevingspraktijken

Résumé du Sermon du vendredi 16 avril 2021

KJ-Summary-EN-20210416           KJ-Summary-UR-20210416

 

Samenvatting vrijdagpreek 16 april 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Surah Al-Fatehah, reciteerde Huzur-e-Anwar verzen 184-187 van Soerah Baqarah met vertaling. Later zei Huzur-e-Anwar:

Door de genade van Allah beleven we opnieuw de maand Ramadan. We moeten onthouden dat het niet genoeg is om alleen de maand te belevenof alleen sehri en iftaar uit te voeren. Hiermee worden de doelen met betrekking tot vasten niet bereikt. Allah de Almachtige heeft ons gevraagd om te vasten zodat we spiritueel uitblinken. Allah de Almachtige heeft ook de begeleiding gegeven waardoor wij nabijheid tot Hem kunenn bereiken en hoe onze gebeden door Hemgehoord kunnen worden. Anderzijds heeft Hij ons ook de voorziening gegeven om later te vasten, voor het geval iemand ziek is of op reis gaat. Voor degenen die later door ziekte of reizen niet kunnen vasten, hebben ze de mogelijkheid gekregen om fidiya te betalen. Mensen die welvarend zijn en gemakkelijk fidiya kunnen betalen, worden geïnstrueerd om fidiya te betalen en later ook hun vasten te vervullen.

Het neerdalen van de Heilige Koran tijdens de Ramadan wordt ook vermeld. Tijdens de maand Ramadan daalt Allah de Almachtige naar de laagste hemel en luistert naar gebeden. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Het is noodzakelijk om de geboden van Allah te gehoorzamen en te vervullen. Huzur-e-Anwar zei, ik zal nu de geschriften van Hazrat Masih-e-Maoud (as) presenteren over hoe we onze gebeden kunnen laten horen, het belang ervan, wat we in onszelf moeten veranderen om dit te bereiken en wat de voorwaarden zijn voor het verhoren van onze gebeden. Soms bidden mensen op een gewone manier en ze denken dat dit voldoende zou moeten zijn en dat ze niet meer hoeven te bidden. Allah de Almachtige zegt echter dat dit niet aanvaardbaaris. Eerst moet je alles aanvaarden wat Ik [Allah] vraag en alle geboden vervullen die verbonden zijn aan deRamadan. Bekijk uzelf om het niveau van uw gerechtigheid te beoordelen, of u nu wel of niet afdwaalt in geval van ontberingen.

Huzur-e-Anwar zegt dat dit onderdaad het process is waarbij een mens de eerste stap moet zetten. Het is pas wanneer hij de ultieme limieten bereikt dat Allah de Almachtige Zich naar hem keert en Zijn zegeningen op hem doet neerdalen. Het is zeer belangrijk voor ons om dit te begrijpen.

Huzur-e-Anwar zei, bid veel gedurend deze dagen door  te reciteren.

Mensen zijn afgedwaald; daarom moeten we bidden ‘leid ons naar het rechte pad’. Hazrat Masih-e-Moud (as) zegt “Ujeeb Kullu da’aa ika” wat betekent, “Ik [Allah] zal jou gebeden aanvaarden”. Hazrat Masih-e-Moud (as) zegt, maar hier zijn alle gebeden de gebeden die niet schadelijk zijn voor de mens. Soms beschouwt een persoon iets beter voor zichzelf terwijl Allah de Almachtige weet dat het niet zo is en Hij zal de gebeden dan niet aanvaarden op de manier dat de persoon het wil.

Terwijl hij de filosofie van gebeden bespreekt, zegt Hazrat Masih-e-Moud (as): “Hoewel een klein kind de betekenis van het gebed niet kent, als hij honger voelt en om moedermelk begint tehuilen, heeft de moeder een biologische reactie het kind te voeden. Dit is een fenomeen dat iedereen overal begrijpt. Soms is de moeder zich totaal niet bewust, maar als ze haar kind hoort huilen, reageert ze er meteen op. Het is alsof het huilen van een kind een bepaalde relatie heeft met de reacties van de moeder. Hazrat Masih-e-Moud (as) zegt, ik zeg dit waarlijk aan jullie, dat als we voor Allah de Almachtige met dezelfde intensiteithuilen, zou Hij met dezelfde mate van genadereageren.

Later presenteerde Hazrat Masih-e-Anwar nog meer geschriften van Hazrat Masih-e-Moud (as) en zei dat we tijdens deze maand van de Ramadan moeten proberen om Allah de Almachtige te gehoorzamen om dichter bij Hem te komen, om rechtvaardiger te worden, om de filosofie van gebeden beter te begrijpen, om onze acties te hervormen en deel uit te maken van de mensen wiens gebeden door Allah aanvaardworden. Moge deze Ramadan een revolutionaire, spirituele verandering in ons teweegbrengen. Huzur-e-Anwar zei, bid voor je broeders, Ahmadi’s die in Pakistan of Algerije wonen of op een andere plaats waar de Jamaat het moeilijk heeft. In Pakistan vinden dagelijks evenementen plaats waar Ahmadi’s vervolgdworden. Daarom moeten we vooral voor hen bidden. Het is zo dat zedenken om de zaken tegen de Ahmadi’s in Algerije te heropenen. Moge Allah hen beschermen. Onthoud altijd dat wanneer je voor anderen bidt, uw gebeden ook gehoordworden. In feite, als je voor anderen bidt, bidden engelen voor u. Dit is inderdaad een winstgevend koopje. Daarom moeten we proberen om veel te bidden voor anderen en niet alleen voor onszelf. Moge Allah ons daartoe in staat stellen tijdens deze Ramadan.

 

staat stellen tijdens deze Ramadan.