Samenvatting Vrijdagpreek 23 April 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 23 avril 2021

KJ-Summary-EN-20210423           KJ-Summary-UR-20210423

 

Samenvatting vrijdagpreek 23 april 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Surah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik Hazrat Umar bin Khattab (ra) bespreken. Hazrat Umar (ra) behoorde tot de Bano Adi bin Ka’ab bin Lui stam. Zijn vaders naam was Khattab bin Nuel. Volgens geschriften was zijn moeders naam Hantama bin Hashim. Hazrat Umar (ra) was 33 jaar toen hij de Islam aanvaarde, in het islamitische jaar 6 Nabwi.

De Heilige Profeet (vzmh) schonk hem de titel Faruq. Ooit vroeg Hazrat Ibne Abbas (ra) aan Hazrat Umar (ra) waarom deze titel werd gegeven waarop Hazrat Umar (ra) antwoordde met de manier waarmee hij de islam had aanvaard. Het ging als volgt: Hazra Umar (ra) vroeg eens aan iemand “Heb je de islam aanvaard?”. Dit was wanneer hij nog niet moslim was. Hierop antwoordde die persoon, “Ja, ik heb de islam aanvaard maar zou je niet eerst iemand bevragen waarop je recht heb? Bijvoorbeeld jouw zus of jouw zwager?”.

Hazrat Umar (ra) zegt, “Ik ben onmiddelijk naar het huis van mijn zuster gegaan en wanneer ik daar was hoorde ik daar van buiten de recitatie van de Heilige Koran. Om te ontdekken of zijn zus en zwager de Islam hadden aanvaard ging Hazrat Umar (ra) naar binnen en hij sloeg hen allebei. Toen hij hen zag bloeden beschaamde hij zich en ging hij zitten. Hij zei, toon me wat je aan het lezen was. Hierop antwoordde zijn zus, maak jezelf eerst schoon. Hierna, wanneer hij de schriftelijke verzen van de Heilige Koran werd gegeven las hij Soerah Taha. Hazrat Umar (ra) zei, “wanneer ik deze las voelde ik er veel eerbied voor in mijn hart en ik aanvaardde de Islam”.

Hazrat Umar (ra) vroeg dan aan zijn zuster waar hij de Heilige Profeet (vzmh) kon vinden. Zij zei dat hij in Daar-e-Arqum verbleef. Wanneer Hazrat Umar (ra) daar naartoe ging en de discipelen van de Heilige Profeet (vzmh) hem zagen, werden ze zenuwachtig. Hazrat Hamza (ra) die daar ook was zei, maak je geen zorgen, als Umar met goede bedoelingen komt zullen we hem aanvaarden, indien niet zullen we hem moorden. Hazrat Umar (ra) ging daar heen en presenteerde zichzelf aan de Heilige Profeet (vzmh) en hij aanvaardde de Islam. Hierbij riepen alle aanwezige discipelen van de Heilige Profeet (vzmh) Allah Hu Akbar in een luide stem.

Hazrat Umar (ra) vroeg de Heilige Profeet (vzmh), behoren wij niet tot de rechtvaardigen? De Heilige Profeet (vzmh) antwoordde, inderdaad. Toen zei Hazrat Umar (ra), als we aan de goede kant staan, waarom moeten we onze religie verbergen? Daarna kwamen de moslims naar buiten, vormden twee rijen en ze gingen richting Masjid-e-Haraam. Hazrat Umar (ra) zei dat hij in één van de lijnen stond en Hazrat Hamza (ra) in de andere. Die dag gaf de Heilige Profeet (vzmh) hem de titel van Faruq. Omdat het door Hazrat Umar (ra) is dat de islam kracht kreeg en er een duidelijke onderscheiding werd gemaakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.

Hazrat Umar (ra) was geletterd, hij kon lezen en schrijven. Hij was ook één van de elite van de Quraish stam. Hij werkte ook als ambassadeur.

Huzur-e-Anwar besprak sommige van de overledenen en beschreef hun goede daden en diensten voor de Jamaat. Hierna heeft hij een gebed in hun afwezigheid gehouden.