Samenvatting Vrijdagpreek 30 April 2021 – De laatste ‘Ashra’ van Ramadan: Versterk gebeden en berouw met ‘Durood’

Résumé du Sermon du vendredi 30 avril 2021

KJ-Summary-EN-20210430           KJ-Summary-UR-20210430

 

Samenvatting vrijdagpreek 30 April 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

Met de genade van Allah de Almachtige leven we door de maand van Ramadan. Over een paar dagen begint de fase van de laatste tien dagen. De Heilige Profeet (vzmh) zei, die tijd is de tijd dat Allah de Almachtige ons redt van het vuur van de hel. Het is dus onze plicht om meer te bidden en op de meest toegewijde manier te bidden. We moeten Durood sturen en Astaghfaar doen. We moeten onze volledige aandacht schenken aan de rechten van God en de rechten van de mens, zodat we in staat zijn om te worden aanvaard door Allah zodat we gered worden van de hel.

De Heilige Profeet (vzmh) bad tijdens gewone dagen op een manier die men zich niet kan voorstellen. Zijn gebeden namen exponentieel toe tijdens de maand van Ramadan. Hazrat Ayesha (ra) stelt dat de Heilige Profeet (vzmh)  tijdens deze maand met zoveel toewijding bad, dat het intensiteitsniveau in geen enkele andere tijd werd gezien. Het is dus de instructie van Allah de Almachtige aan alle rechtvaardigen, dat de manier van bidden van de Heilige Profeet (vzmh) een voorbeeld is voor ons. We zouden moeten proberen om de normen die door de Heilige Profeet (vzmh) heeftgesteld zo goed mogelijk te bereiken. Dit is de enige manier waarop we echt rechtvaardig kunnen worden en dat onze gebeden aanvaard zullen worden door Allah de Almachtige.

Ahmadi’s zouden hier bijzonder aandacht aan moeten besteden. Moge Allah ons redden van de vervolging tegen de Jamaat die tegenwoordig in verschillende landen plaatsvindt, vooral in Pakistan en van de acties die tegen ons worden ondernomen. Moge Allah het kwaad van de vijand aan hen vergelden. Evenzo moeten we ook tot Allah bidden dat Hij ons mag redden van de epidemie die zich heeft verspreid over de hele wereld.

Om ervoor te zorgen dat onze gebeden aanvaard worden, moeten we constant Durood reciteren voor de Heilige Profeet (vzmh). Als we dit niet doen, zullen onze gebeden ergens tussen hemel en aarde blijven hangen. Eens zei de Heilige Profeet (vzmh) dat de persoon die stopt met het sturen van Durood naar mij, is alsof hij de weg naar de hemel op aarde kwijt is. Evenzo zei de Heilige Profeet (vzmh) op een ander moment tegen zijn discipelen, dat je Durood naar mij toe moet sturen, omdat dit de manier is om vroom te worden en spiritueel uit te munten. De Heilige Profeet (vzmh) zei ook dat de persoon die Durood naar mij stuurt, Allah de Almachtige zal hem in ruil tien keer meer Durood sturen.

Als we al deze uitspraken van de Heilige Profeet (vzmh) over Durood Sharif lezen, kunnen we het belang ervan inschatten. Dus voor ons allendie de Beloofde Messias (as) hebben aanvaard, is het onze plicht om het belang van Durood Sharif te proberen begrijpen en in toenemende mate te reciteren, zodat het ons in staat stelt om vroom te worden en uit te munten in spiritualiteit.

Inderdaad, het is onze plicht om Durood Sharif constant naar de Heilige Profeet (vzmh) te sturen en door dit te doen zal Allah de Almachtige ons redden van de kwade plannen van onze vijanden. We zullen ook zien dat onze gebeden aanvaard worden door Allah de Almachtige, de individuele gebeden en de gemeenschappelijke gebeden. De voorwaarde hiervoor is dat deze Durood gereciteerd en verzonden moet worden met de zuiverste harten en om zuiverheid van hart te bereiken, moet een mens weten wat hij bidt en waarom. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen om Durood in toenemende mate te reciteren en het belang ervan te begrijpen tijdens de maand van Ramadan en ook tijdens gewone dagen.

Huzur-e-Anwar zei, het tweede waar ik uw aandacht op wil vestigen is Astagfhaar. Het volgende gebed is in dit geval erg belangrijk, namelijk:

Wat betekent: Ik vraag vergeving van God, mijn Heer, van elke zonde, en bekeer me tot Hem.

Hazrat Masih e Maoud (as) zegt, dat de betekenis van Astaghfaar is om Allah de Almachtige te verzoeken om onze menselijke zwakheden te elimineren. Met andere woorden, dit houdt in dat we tot Allah bidden dat Hij onze zwakheden met al Zijn macht bedekt. Een andere betekenis is dat Hij al onze begane zonden bedekt. Alhoewel Astaghfaar doen belangrijk is voor ons, staat Satan in onze weg. Als een mens zichzelf alleen met eigen kracht wil beschermen zal hij nooit slagen. De enige manier om van Satan gered te worden is om macht te verkrijgen van Allah de Almachtige door middel van Astaghfaar. Door Astaghfaar te doen worden de zonden van onze verleden vergeven en we krijgen de kracht om onszelf te redden van toekomstige zonden.