Samenvatting Vrijdagpreek 7 Mei 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

 

KJ-Summary-EN-20210507           KJ-Summary-UR-20210507

 

Samenvatting vrijdagpreek 7 Mei 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We waren Hazrat Umar (ra) aan het bespreken. Hazrat Musleh Maoud (ra) heeft gesproken over Hazrat Umar’s (ra) aanvaarding van de Islam met de volgende woorden: Voor het aanvaarden van de Islam verzette Hazrat Umar (ra) zich constant er tegen. Op een dag overweeg hij, waarom zou hij gewoon niet degene vermoorden die deze nieuwe godsdienst gestart heeft? Met deze intentie is hij vertrokken maar op de weg ontmoette hij een persoon die hem verteld heeft over zijn eigen zus en schoonbroer die de Islam aanvaard hebben. Waarna de besproken gebeurtenis plaatsvond in het huis van zijn zus, waar de zus van Hazrat Umar (ra) uiteindelijk enkele verzen van de Heilige Koran aan hem presenteerde. Na het lezen van deze verzen heeft Hazrat Umar (ra) de Islam aanvaard.

Hazrat Umar (ra) heeft zichzelf dan gepresenteerd aan de Heilige Profeet (vzmh). Terwijl hij daar was vroeg de Heilige Profeet (vzmh) aan  hem, “O Umar, tot wanneer ga jij je tegen mij verzetten?” Hierop antwoorde Hazrat Umar (ra) “Vandaag ben ik niet gekomen om tegen jou te verzetten, vandaag ben ik gekomen om jouw slaaf te worden.” Wanneer het later tijd werd voor gebed suggereerde Hazrat Umar (ra) aan de Heilige Profeet (vzmh) dat zij in het huis van God, Khana-e-Kaaba, zouden bidden. Hierna zouden de Moslims openlijk bidden in het huis van God, Khana-e-Kaaba, onder de bescherming van Hazrat Umar (ra) en Hazrat Hamza (ra).

Hazrat Musleh Maoud (ra) zei verder dat er in de vroege dagen van de Islam twee mensen waren die heel dapper beschouwd werden en zij waren Hazrat Umar (ra) en Hazrat Amir Hamza (ra). Wanneer Hazrat Umar (ra) de Islam aanvaardde zette de Heilige Porfeet (vzmh) zijn hand op de borst van Hazrat Umar (ra) en bad driemaal, “O Allah, verlos deze borst van alle slechte gevoelens en vul hem met rechtvaardigheid”.

Huzur-e-Anwar zei, vandaag is de laatste jummah van Ramadan. We moeten die niet alleen beschouwen als de laatste jummah van de Ramadan maar deze beschouwen als de jummah dat nieuwe doelen en wegen zal openstellen voor ons.  We moeten in feite proberen om te excelleren in onze goede daden. Huzur zei, tijdens de laatste vrijdagspreken heb ik jullie aandacht getrokken naar Durood en Istaghfar. Deze moeten niet alleen tot Ramadan beperkt blijven.

Huzur-e-Anwar zei, dit is een tijd waarin we geconfronteerd worden met veel satanische en dajjali aanvallen. Onze jeugd worden hierdoor soms door getroffen. Onze maatschappij is zo gevuld met slechte gewoontes en ondeugd, er was nooit ervoor dergelijke tijdperk die zo gevuld was met wandaden. Deze hebben onze huizen betreden. Het is onze plicht om onze band met Allah te versterken en onze standaard van gebed te versterken. Het is ook onze plicht om onze kinderen de aanwezigheid van Allah te laten begrijpen en de liefde voor religie in hun harten te creëren op een manier dat geen enkel daden of gewoonte van hen tegen de wil van Allah zou zijn. Zij moeten aangeleerd worden om te vechten tegen de kwalen van deze tijd zodat ze niet beïnvloed worden door slechte daden, omdat ze deze niet met eigen logica kunnen afstoten. Moge Allah ons redden van alle satanische en dajjali aanvallen. Amin.

Bid voor de resterende duur van de Ramadan, moge Allah de religie in ons beschermen en moge Hij ons het vermogen schenken om spiritueel te excelleren. Moge Hij het niveau van onze gebeden verhogen. Moge Hij ons redden van de tactieken van dajjal. Bid ook tot Allah de Almachtige, dat Hij ons mag redden van deze Corona-epidemie. Bid voor het leven van de Ahmadi’s in landen met maximale vervolging. Bid voor de moslim Ummah, moge Allah hen in staat stellen om de Imam van deze tijd te aanvaarden en bid voor de mensheid, moge Allah hen in staat stellen om Zijn wegen te volgen, Amin.