Samenvatting Vrijdagpreek 14 Mei 2021 – De verzoening van vijandschap

Résumé du Sermon du vendredi 14 may 2021

KJ-Summary-EN-20210514          KJ-Summary-UR-20210514

 

Samenvatting vrijdagpreek 14 mei 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

De laatste dagen is een niet-Ahmadi religieuze scholier regelmatig op Social Media platformen aan het schrijven. Hij schrijft dat waar er onheil te vinden in de wereld, daar zullen Ahmadis altijd de oorzaak voor zijn, voor zover dat de kwestie van Palestina ook de schuld van Ahmadis is. Dit was zijn manier om haat te zaaien tegen Ahmadis. Dit is een veelgebruikte methode om haat te verspreiden tegenover de Ahmadis. We danken Allah de Almachtige dat wij de Beloofde Messias (as) en Mahdi aanvaard hebben, die ons geleerd heeft dat wanneer wij naar zulke dingen luisteren, is het altijd onze taak om te bidden en geduld te tonen.

Hazrat Masih-e-Maoud (as) heeft gezegd dat je zelfs voor uw vijanden moet bidden. Deze oppositie is niets nieuws. De Beloofde Messias (as) werd op gelijkaardige manier aangevallen door mensen. Deze tegenstanders zouden zelfs degenen aanvallen die de zittingen van de Beloofde Messias (as) aan het bijwonen waren om naar hem te luisteren. Deze niet-Ahamdi religieuze scholieren wouden voorkomen dat mensen naar de Beloofde Messias (as) toegingen omdat ze wisten, eens de mensen zouden horen wat hij te zeggen had, zijn boodschap van de waarheid, zouden zij hem aanvaarden.

Onze taak is om te blijven bidden. Ten slotte zullen sommigen onder deze mensen Ahamdiyyat accepteren en liefde tonen voor Ahmadiyyat. We moeten dus bidden dat moge Allah hen verlossen van enige problemen en pijnen en moge Hij ons begleiden naar de juiste pad. Hazrat Musleh Maoud (ra) heeft bepaalde evenementen van oppositie tijdens het leven van de Beloofde Messias (as) uitgelegd. Hij zei, “Ik ben zelf in Lahore getuige geweest van mensen die vloekten bij Hazrat Masih-e-Maoud (as). Ik was toen heel jong en ik zou niet begrijpen waarom deze mensen dat deden”. Op gelijke wijze vond er een evenement plaats in Lahore waarbij een persoon de Beloofde Messias (as) aanviel waardoor hij gevallen was. We confronteren dus voortdurend oppositie van de gewone Moslims en we horen hun scheldwoorden en beledigingen.  In plaats van boos te zijn op hen moeten we voor hen bidden en hen de realiteit probeeren uitleggen. Uiteindelijk is het onder deze mensen dat de Beloofde Messias (as) zal worden aanvaard. Die dag zal zeker komen dat de realiteit voor hen duidelijk zal zijn, dat Ahmadi-moslims niet degenen zijn die de tendens hebben om de Heilige Profeet (vzmh) te beledigen. In feite zijn zij degenen die hem het beste dienen.

Hazrat Musleh Maoud (ra) heeft ook een gezegde van een persoon over leverd in verband met deze kwestie, zeggend dat, “Het is mogelijk dat je sommige mensen kan misleiden maar het is niet mogelijk om heel de wereld te misleiden”. Dit is wat er tegenwoordig gebeurt, dat onze tegenstanders de harten van andere mensen vullen met tegenstand tegen ons.In feite is dit voordelig voor ons. Deze mensen verspreiden de boodschap van de Ahmadiyyat tot plaatsen die wij anders niet zouden kunnen bereiken. Op het einde zullen sommigen onder deze mensen naar voren komen en Ahmadiyyat accepteren. Het is dus onze taak om altijd goede en vrome gevoelens te behouden tegenover ander Moslims en voor hen te bidden, dat Allah hen in staat stelt om de Beloofde Messias (as) zo snel mogelijk. Amin.