Samenvatting Vrijdagpreek 2 April 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Uthman Ibn Affan (ra)

Résumé du sermon du vendredi 2 avril 2021

KJ-Summary-EN-20210402           KJ-Summary-UR-20210402

 

Samenvatting vrijdagpreek 2 april 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah  zei Huzur-e-Anwar:

In de vrijdagpreek van twee weken eerder waren we Hazrat Usman (ra) aan het bespreken. Tijdens deze preek zullen we verdergaan met dit onderwerp. Hazrat Usman (ra) was een extreem bescheiden en vrome persoon.  Hazrat Anas (ra) relateerteen gezegde van de Heilige Profeet (vzmh) waarbij gezegd werd, “Van onder mijn volgelingen is Hazrat Abu Bakr (ra) degene die de meest genadige tegenover mijn volgelingen zal zijn.Degene die de religie van Allah het meest strikt en sterk zal volgen, zal Hazrat Umar (ra) zijn. Degene die het meest bescheiden is, is Hazrat Usman (ra) en degene die de beste rechter zal zijn is Hazrat Ali ibn Talib (ra).”

Hazrat Usman (ra) was heel vrijgevig en in dit opzicht zijn er meerdere gebeurtenissen die aan hem verbonden zijn. Hazrat Usman (ra) heeft zelfs gezegd, “Na mijn aanvaarding van de islam, er zijn tien dingen die ik graag zou vertellen waaronder één ervan, dat er geen vrijdag voorbij is gegaan dat ik een slaaf niet bevrijd heb.” Om de vrijgevigheid van Hazrat Usman (ra) te betuigen heeft de Heilige Profeet (vzmh) twee keer voor hem gebeden, “O Allah vergroot de rijkdom van Hazrat Usman (ra)”. Één van zijn grote prestaties is de verzameling van alle verzen van de Heilige Koran en deze veilig te stellen in de vorm van een boek, namelijk de Heilige Koran zoals ze nu is; deze liet hij publiceren in alle islamitische landen. Door al zijn inspanningen werd de Heilige Koran gevrijwaarden voor eeuwig veilig gesteld en deze prestatie zal tot het einde van de tijden herinnerd worden. Later beschreef  Huzur-e-Anwar dit proces in detail.

Hazrat Musleh Maoud (ra) legde een vers uit van Soerah Alaa en zei dat de betekenis hiervan is dat Allah de Almachtige zegt, “We zullen je iets leren dat je niet zult vergeten tot de Dag des Oordeels”. In feite zullen deze leringen zullen eeuwig veilig blijven zoals ze nu zijn (nu betekent de tijd van de Heilige Profeet (vzmh)). Het bewijs hiervoor is dat zelfs de ergste vijanden van de Islam openlijk aanvaard  hebben dat de Heilige Koran veilig is en in dezelfde toestand bevindt zoals gepresenteerd geweest door de Heilige Profeet (vzmh) in zijn tijd. Zelfs Europese historici en schrijvers aanvaarden dat wat de toestand van de Heilige Koran betreft, bestaat er geen twijfel over het feit dat elk woord dat erin wordt geschreven en zelfs elke letter die erin wordt geschreven, hetzelfde is als in het boek dat gepresenteerd werd door de Heilige Profeet (vzmh) aan zijn volgelingen, in zijn tijd.

Hazrat Khalifatul Masih de Eerste zegt dat mensen gewoonlijk de naam van Hazrat Usman (ra)  veréézelvigen met  de naam van Jaam-e-al Quran. Deze titel betekent eigenlijk dat hij het persoon was die de Heilige Koran gepubliceerd heeft. In feite is het proces en beroep van het verzamelen van de verzen van de Heilige Koran zelf gedaan door Allah de Almachtige.

Op het einde vroeg Huzur-e-Anwar de jamaat om te bidden voor Ahmadis. Moge Allah het gemakkelijker maken voor hen en moge Hij hen beschermen tegen  het onheil veroorzaakt door overheidsmedewerkers. Op het einde heeft Huzur-e-Anwar na de vrijdagsgebed de nieuwe website ingehuldigd die ontworpen werd door eenChinese bureau. Huzur-e-Anwar bad, moge Allah de Chinezen in staat stellen om voordeel uit deze website te halen en dat deze website een bron moge zijn om de boodschap van de Ahmadiyyat daar te verspreiden. Op het einde kondigde Huzur de gebeden in afwezigheid aan voor sommige mensen.