Samenvatting Vrijdagpreek 8 Oktober 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 8 octobre 2021

KJ-Summary-EN-20211008                                     KJ-Summary-UR-20211008

 

Samenvatting vrijdagpreek 8 oktober 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar :

We waren de veldslagen aan het bespreken tijdens het kalifaat van Hazrat Umar (ra). In de Khutba van vandaag heeft Huzur-e-Anwar een bekende historicus, Alama Shibli Nomani, geciteerd in verband met Hazrat Umar (ra). Alama Shibli schrijft, “hoe heeft een klein aantal mensen die in de woestijnen woonde, Rome en Perzië overwonnen? Is dit een uitzonderlijke gebeurtenis? Kan het vergeleken worden met de veldslagen van Alexander en Dzjengis Khan? En welke rol heeft de kalifaat hierin gespeeld? Voor we dit kunnen beantwoorden moeten we weten dat de overwonnen gebieden tijdens het kalifaat van Hazrat Umar (ra) samen 2.9miljoenvierkantemeter groot waren.”

Sommige Europese historici hebben het idee geopperd dat de rijkdommen van Rome en Perzië in die tijd niet zo sterk waren. Alama Shibli beweert dat. Alhoewel dit idee niet volledig verkeerd is, proberen historici toch een incorrecte beeld te schetsen. Het is waar dat deze rijkdommen hun hoogtepunt niet hadden bereikt. Maar ze waren ook niet zo onbelangrijk dat ze verwoest konden worden door een mindere vermogen zoals deze van de Arabieren. In feite is het de komst van de Heilige Profeet (vzmh) die de moslims met zulk vastberadenheid had vervuld dat deze twee vermogens geen kans maakten tegen de moslims.

Alama Shibli zegt dat er andere factoren waren die de moslims ten hulp waren gesneld om overheden met gemak te vormen, zoals hun eerlijkheid en rechtvaardigheid. Gewone mensen waren erg onder de indruk van deze kwaliteiten en ze hadden eerder een voorkeur voor moslimregeringen. Er staat geschreven in de geschiedenis dat er voor de Slag van Yarmoek, wanneer de moslims hun gebieden verlieten, de Joden en Christenen baden dat God de moslims succes mocht geven zodat ze zouden terugkeren en Islamitische rijkdommen zouden bouwen.Een andere reden was dat de vroedeveldslagen in Shaam en Iraq waar de meerderheid van de mensen Arabieren waren. Uiteindelijk hebben ze banden gesloten met de moslims door reden van hun gedeelde etniciteit.

Het tweede aspect is dat de veldslagen van de moslims niet vergeleken mogen worden met de veldslagen van Alexander en Dzjengis Khan omdat hun oorlogen gemerkt waren door wreedheid, zinloos geweld en moord. Zoals het gezegd wordt, kan een vreemde heerschappij niet voor lang overeind blijven. Om exact deze reden overleefden deze twee vermogens ook niet. Anderzijds, wanneer we naar het moslimrijk kijken waar wet en rechtvaardigheid heerste, best onder zelfs geen goedkeuring om bomen te vellen, laat staan mensen. Bejaarden en kinderen mochten niet worden mishandeld.Verdragen met vijanden werden altijd geëerbiedigd.

Het derde argument dewelke door Alama Shibli wordt voorgelegd is dat de successen van de moslim veldslagen ook bewerkstelligd werden dankzij het voorbeeldige karakter van Hazrat Umar (ra). In feite werden deze veldslagen alleen gewonnen door de leiderschap van Hazrat Umar (ra). Anders waren Hazrat Usman (ra) en Hazrat Ali (ra) ook gelijkaardige mensen maar je vindt geen gelijkaardige resultaten terug. Tijdens het gezag van Hazrat Umar (ra) zou het leger zijn bevelen tot in de puntjes naleven en had hij volledige controle over zijn krijgsmacht. Hazrat Umar (ra) was een zodanige persoon dat de Europese historici alle islamitische prestaties aan hem hebben toegeschreven.

De Heilige Profeet (vzmh) zei ooit over hem, “Als er een profeet na mij moest zijn zou het Umar zijn (hiermee wordt bedoeld, een profeet na de dood van de Heilige Profeet (vzmh)”.

Hierna gaf Huzur-e-Anwar details over de martelaarschap en de begrafenis van Hazrat Umar (ra). Hazrat Umar (ra) werd gewond op 26 zul Hajj, 23 Hijri en werd gemarteld op de eerste Muharram 24 Hijri.

Op het einde sprak Huzaren-e-Anwar over enkele van de overledenen en kondigde hun gebeden in afwezigheid aan.

gebeden in afwezigheid aan.