Samenvatting Vrijdagpreek 15 Oktober 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 15 Octobre 2021

KJ-Summary-EN-20211015                         KJ-Summary-UR-20211015

 

Samenvatting vrijdagpreek15 oktober 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah sprak Huzur-e-Anwar verder over Hazrat Umar (ra). Dit keer besprak hij in detail de martelaarschap van Hazrat Umar (ra). Er werd opgenomen in de geschiedenis dat hij door een dolk werd aangevallen tijdens het Fajr gebed. Hierdoor heeft hij veel bloed verloren en hij was flauwgevallen. Toen hij terug bewust werd vroeg hij of de mensen gebeden hadden of niet. Hij werd verteld dat de Fajr gebed aangeboden werd waarop Hazrat Umar (ra) zei, de persoon die zijn gebed verlaat, Islam niet met zich meedraagt. Hierna heeft hij wudhu gedaan en Fajr gebeden.

Er staat geschreven dat Hazrat Umar (ra), nadat hij gewond was geraakt, Hazrat Abdullah bin Abbas (ra) vroeg om te onderzoeken wie hem had proberen vermoorden. Hazrat Abdullah bin Abbas (ra) is gegaan en heeft de details ontdekt over de dader. Hij werd verteld door mensen dat de dader een persoon was met de naam Abu Lu’lu’ en hij was een slaaf van Mughira bin Sha’bah. Later zou hij zelfmoord plegen met hetzelfde dolk.

Historici hebben de mening geuit dat deze aanval geen persoonlijke vendetta was maar een samenzwering waarbij de beroemde Iraanse commandant Hormazaan betrokken was die, ondanks dat hij zich tot de Islam had bekeerd en in Medinah woonde, een Perzische was zoals Lu’lu en hun harten waren allebei vervuld van woede en wraakgevoelens voor de nederlaag van de Iraniërs.Hazrat Ibne Umar (ra) vertelt dat wanneer Hazrat Umar (ra) verwond raakte, velen om hem heen verzamelden en spraken hun lof uit en zij hebben gebeden dat Allah de Almachtige hem zou zegenen.

Op dit moment vroegen mensen aan Hazrat Umar (ra) om een andere persoon als Kalief aan te stellen. De zoon van Hazrat Umar (ra), Hazrat Abdullah bin Umar (ra) schaarde zich achter dit advies en verzocht zijn vader om een interim-leider te benoemen. Hazrat Umar (ra) ging hiermee eerst wel akkoord maar na enig tijd keek hij op en hij zei, Allah de Almachtige zal Zijn religie beschermen. Als ik een interim-leider aanstel zal het in overeenstemming zijn met wat Hazrat Abu Bakr (ra) heeft gedaan en als ik geen interin-leider aanstel zal het in overeenstemming zijn met wat de Heilige Profeet (vzmh) heeft gedaan. Beide keuzes zijn juist. Hazrat Abdullah bin Umar (ra) zegt dat, wanneer ik een tweede voorbeeld gaf van de Heilige Profeet (vzmh) begreep ik dat hij geen interim-leider zou aanstellen.

Er staat opgenomen in de geschiedenis dat Hazrat Umar (ra) heel bezorgd was na zijn verwonding. Wanneer Hazrat Abdullah bin Abbas (ra) hem in dergelijk staat had gezien zei hij tegen hem, u moet geen zorgen maken omdat u een heel fatsoenlijke leven heeft geleid, naast de Heilige Profeet (vzmh) en Hazrat Abu Bakr (ra). Wanneer zij dit wereld verlieten waren ze tevreden met u. Hierop antwoordde Hazrat Umar (ra), dit is allemaal de zegening van Allah die aan mij verleend werden. Mijn zorgen zijn echter voor jou en andere mensen. Ik zweer tot God, als ik goud ten waarde van de aarde zou gehad hebben zou ik het allemaal geschonken hebben in naam van Allah, gewoon om ons te redden van Zijn straffen.

Voor zijn overlijden instrueerde Hazrat Umar (ra) zijn zoon Hazrat Abdullah bin Umar (ra) dat hij verantwoordelijk zou zijn voor het betalen van allerlei soorten schulden na zijn dood. Dit waren geen persoonlijke schulden van Hazrat Umar (ra), maar ze werden aangegaan terwijl hij de armen en behoeftigen hielp. Hazrat Abdullah bin Umar (ra) vereffende deze schulden binnen een paar dagen na het overlijden van Hazrat Umar (ra).