Samenvatting Vrijdagpreek 22 Oktober 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 22 Octobre 2021

KJ-Summary-EN-20211022                KJ-Summary-UR-20211022

 

Samenvatting vrijdagpreek 22 oktober 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Er staat geschreven dat er na de martelaarschap van Hazrat Umar (ra) een twee strijd uitbrak tussen Hazrat Obaidullah bin Umar en Hazrat Usman (ra). Allah weet beter hoe accuraat de details van dit incident werkelijk zijn. Deze strijd gebeurde toen Hazrat Usman (ra) nog niet tot Kalief werd verkozen. De reden hiervoor is dat Hazrat Obaidullah (ra) na de martelaarschap van Hazrat Umar (ra) iemand gedood had. Dit was de beschuldigde Harmazaan die zonder enige vaste bewijs schuldig werd geacht. Hierna hoorde men Hazrat Obaidallah zeggen dat hij alle niet-Arabische slaven zou doden in Medina. De Muhajireen (geëmigreerden vanuit Mekka naar Medina) hadden hem hiervoor tegengehouden. Hij bleef hierop echter aandringen. Later heeft Hazrat Usman (ra) geld gegegeven aan de familieleden van de overleden Harmazaan.

Er staat elders geschreven dat Hazrat Usman (ra) Hazrat Obbaidullah (ra) aangafaan de zoon van Harmazaan zodat hij “kasaas” (vergelding)  kon uitvoeren in naam van zijn vader. De zoon van Harmazaan hadHazrat Obaidullah echter vergeven.

Er staat geschreven dat Hazrat Umar (ra) voor zijn dood zijn zoon Hazrat Abdullah bin Umar (ra) had geïnstrueerd om “zo weinig mogelijk klederdracht te gebruiken om mijn lichaam te bedekken en ook om mijn graf te bouwen”. Hij zei ook om geen vrouwen te betrekken bij zijn begrafenisproces en “geen goede woorden over mij te zeggen die onwaar zijn omdat Allah beter weet hoe ik ben”. Er staat ook geschreven dat Hazrat Ibne Abbas (ra) aan Hazrat Umar (ra) zei dat, “Allah de Almachtige heeft de Islam veel succes geschonken door u en veel steden heeft gebouwd door u”. Hierop zei Hazrat Umar (ra), “ik kan alleen wensen dat ik in een staat zou leven waarin ik geen positieve of negatieve lasten heb op mij”. Wat betekent dat hij niet trots was op enig grote daad die hij verricht had. Hij behield alleen vrees voor Allah in zijn hart en voor de Dag des Oordeels.

Hazrat Musleh Maoud (ra) zei ooit dat Hazrat Umar (ra) het soort persoon was die heel zijn leven doorbracht door zorg te dragen voor de Moslim Ummah en die de grootse opofferingen maakte bij elke gelegenheid. Hazrat Umar (ra) kreeg zijn “ghusl” (laatste bad) door zijn zoon Hazrat Abdullah bin Umar (ra) en  zijn begrafenisgebed werd gelezen door Hazrat Sohaib (ra) in Masjid al Nabwi.

Hazrat Umar (ra) had op verschillende tijden in totaal tien vrouwen waarmee hij negen zonen had en vier dochters. Een van zijn dochters, Hazrat Hafsah (ra) werd ook getrouwd door de Heilige Profeet (vzmh). Hazarat Ali (ra) heeft bij zijn begrafenis gebeden dat Allah hem mocht zegenen en dat Hazrat Umar (ra) niemand achter zich gelaten die als voorbeeld kan leiden en dierbaarder is aan mij in de zin dat hij zulke daden verricht had zoals Hazrat Umar (ra) en terwijl hij deze daden verrichtte is hij tot Allah gegaan.

Micheal Hart schrijft dat de Heilige Profeet (vzmh) de meest invloedrijk persoon was in de geschiedenis en in zijn boek rangschikte hij Hazrat Umar (ra) op 52ste plaats. Hij heeft geshreven over Hazrat Umar (ra) dat hij de tweede Kalief was en een grote kalief van de Msolims was. In het begin was hij een fervente vijand van de Moslims maar hij aanvaarde plotseling de Islam en hij werd een fervente aanhanger van de Islam.

Hart schrijftook dat Hazrat Umar (ra) met de Christelijke Sint Paulus vergeleken kan worden. Hazrat Umar (ra) was een van de dichtstbijzijnde adviseurs van de Heilige Profeet (vzmh) en bleef dit tot zijn overlijden.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over een aantal mensen die overleden zijn en vermeldde hun goede daden en gewoontes.