Samenvatting Vrijdagpreek 29 Oktober 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du Sermon du Vendredi 29 octobre 2021

KJ-Summary-EN-20211029                       KJ-Summary-UR-20211029

 

Samenvatting vrijdagpreek 29 oktober 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Umar (ra) was één van de mensen  die tijdens zijn leven reeds het goede nieuws ontving dat hij naar de Hemel zou gaan. Hazrat Abu Musa (ra) zei, ik was eens bij de Heilige Profeet (vzmh) in een tuin in Medina. Een persoon kwam en vroeg om de poort naar de tuin te openen. De Heilige Profeet (vzmh) zei, doe de poort open en breng hem het goede nieuws dat hij naar de Hemel zal gaan na zijn dood. Wanneer ik de poort open deed zag ik Hazrat Abu Bakr (ra) staan. Ik gaf hem dus het goede nieuws waarop hij antwoordde met Alhamdolillah.

Hierna kwam nog een persoon naar de tuin en de Heilige Profeet (vzmh) zei nogmaals, open de poort voor hem en geef hem het goed nieuws van de Hemel na zijn dood. Wanneer ik de poort open deed zag ik daar Hazrat Umar (ra) staan en ik gaf hem het goed nieuws waarop hij Alhamdolillah zei. Er kwam nog iemand naar de tuin en de Heilige Profeet (vzmh) zei om de poort open te doen. Geef hem het goed nieuws van de Hemel na zijn dood, ondanks het feit dat hij moeilijkheden zal confronteren. Wanneer ik de poort open deed zag ik daar Hazrat Usman (ra) staan en ik gaf hem het geod nieuws waarop hij zei Alhamdolillah, om mezelf te redden van deze moeilijkheden kan ik alleen om hulp vragen aan Allah de Almachtige.

Een andere overlevering van de Heilige Profeet (vzmh) die verbonden wordt met Hazrat Rehmaan bin Auf (ra) stelt dat de Heilige Profeet het nieuws van de Hemel na de dood gaf aan 10 personen. Deze waren, Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat Umar (ra), Hazrat Usman (ra), Hazrat Ali (ra), Hazrat Talha (ra), Hazrat Zubair (ra), Hazrat Abdur Rehman bin Auf (ra), Hazrat Saad bin abi Waqas (ra), Hazrat Saeed (ra), Hazrat Abu Obaidah bin Jarrah (ra).

Er is een andere overlevering van de Heilige Profeet (vzmh) waarbij aldus gesteld wordt, “ik stond in de Hemel in een droom en ik zag een vrouw staan naast het paleis tijdens wudhu en wanneer ik vroeg wie de eigenaar was van het paleis werd ik verteld dat het paleis toebehoorde aan Umar bin Khattab.

In een overlevering van de Heilige Profeet (vzmh) staat er dat hij ooit zei, “Als er een profeet moest zijn na mij zou het Umar zijn.” Hazrat Khalifatul Masih (aba) zei dat deze Hadith betekent dat als er een profeet moest zijn onmiddelijk na de dood van de Heilige Profeet (vzmh) dan zou het Hazrat Umar (ra) zijn. Terwijl de komst van de Masih o Mehdi die voorspeld werd voor het einde, door de Heilige Profeet (vzmh) zelf als profeet werd genoemd.

Er staat in een andere Hadith dat de Heilige Profeet (vzmh) tegen zijn Ummah zei, “de Ummahs voor jullie hadden veel muhaddis onder elkaar” wat betekent, een volk die vaak toegesproken werd door Allah de Almachtige. De Heilige Profeet (vzmh) zei, als er een dergelijke persoon is in mijn Ummah, is het Umar. In verband met deze Hadith stelde Hazrat Masih-e-Maoud (as) de vraag, betekent dit dat muhaddisiyat bij Hazrat Umar (ra) eindigt? Neen. De mening van deze Hadith is echter dat een persoon die de spirituele status bereikt van Hazrat Umar (ra), de persoon zal zijn die muhaddis zal worden indien nodig. Hazrat Masih-e-Maoud (as) zegt dat, “ik ontving eens een openbaring van Allah de Almachtige, “Gij bent muhaddisallah en gij hebt de substantie van Umar in je”.

Bij een andere gelegenheid zei Hazrat Masih-e-Maoud (as), “besef je wel het hoge niveau van Hazrat Umar (ra) onder de andere discipelen van de Heilige Profeet (vzmh)? Soms zouden de verzen van de Heilige Koran geopenbaard worden in overeenstemming met wat de opinie van Hazrat Umar (ra) zou zijn in verband met bepaalde zaken”.

Op het einde Sprak Huzur-e-Anwar  over de overledene Dokter Taser Mujtaba Sahib en besprak zijn diensten en zijn goede en vrome aard en hij kondigde zijn gebed in zijn afwezigheid aan.