De zegeningen van financiële opoffering: Het nieuwjaar van Tehrik Jadid 2021

Résumé du Sermon du Vendredi 5 november 2021

KJ-Summary-EN-20211105                       KJ-Summary-UR-20211105

Samenvatting vrijdagpreek 5 November 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

Een van de verzen in de Heilige Koran handelt over de rechtvaardigen,met name dat zij hun zuivere geld uitgeven aan Allah. Allah heeft ons ook verteld waar en hoe we het geld moeten uitgeven. Het systeem van financiële opoffering in de jamaat is op deze regels gebaseerd. Ahmadi’s zijn bewust van het feit dat wanneer ze uitgeven voor de missies van de Beloofde Messias(as), zij de vlag van de Heilige Profeet (vzmh) verheffen.

Als we kijken naar de financiële opofferingen van de Ahmadis kan men geloven dat de Beloofde Messias (as) werkelijk de persoon is die Islam over heel de wereld zal verspreiden. Dit teken moet genoeg zijn voor onze tegenstanders om te geloven in de waarachtigheid van de Beloofde Messias (as). Deze zogenaamde religieuze geleerden hebben echter hun harten gesloten. Het is in ieder geval een zaak tussen hen en Allah.

Allah heeft Zijn gelovigen beloofd, “Ik zal jullie opofferingen met tienvoud teruggeven”. Er zijn veel Ahmadi’s die uitgeven om Allah’s gunst te winnen. Het ware doel van hun opoffering is om Allah tevreden te stellen met hen en dat hun leven in het Hiernamaals gezegend is. Ze blijven bijdragen voorde herleving van de Islam. Daarom zegent Allah ook hun kleinste opofferingen.

Vandaag de dag vragen veel mensen zich af, in het bijzonder ook de jongeren, waarom zij aalmoezen moeten geven en waarom het nodig is. Ten eerste, het is de taak van de ambtsdrager om het aan hen uit te leggen en hun twijfels te verwijderen zodat ze zekerder zijn in het geven van aalmoezen. Dan moet het belang van financiële opoffering aan hen uitgelegd worden en welke beloning Allah daarvoor beloofd heeft. De Jamaat moet uitgeven voor verschillende diensten waarvoor er een nood is aan aalmoezen, zoals: publicaties van werken over de Islam, tv-kanalen, boeken drukken, Quran Kareen drukken, geld uitgaven aan onderwijs voor arme kinderen, voeding van armen, opleiding van leerkrachten, prediken, bouwen van moskeeën en verschillende anderen.

Huzur-e-Anwar zei: ik zeg dit allemaal omdat, wanneer een jamaat in aantal groeit komen er ook slechte elementen bij die twijfels creëren. Het is door de genade van Allah dat heel de wereld gevuld is met Ahmadi’s die financiële opofferingen maken ondanks hun beperkte inkomen. God laat hun opofferingen niet verspild gaan en versterkt hun geloof. Dit zijn geen verouderde verhalen, we zien er vandaag ook voorbeelden van. Hierna gaf Huzur verschillende voorbeelden van financiële opofferingen uit verschillende landen.

Huzur-e-Anwar kondigde de 88ste jaar van Tehrik-e-Jadid aan. De jamaat heeft financiële opofferingen gemaakt ter waarde van 3.5 miljard pond, 800 000 pond meer in vergelijking tot het jaar ervoor. Huzur-e-Anwar bad dat Allah deze opofferingen moge aanvaarden en de rijkdom en zegeningen van de betalende zou verhogen.