Samenvatting Vrijdagpreek 12 November 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

Résumé du sermon du vendredi 12 novembre 2021

KJ-Summary-EN-20211112                 KJ-Summary-UR-20211112

 

Samenvatting vrijdagpreek 12 November 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

We warenHazrat Umar (ra) aan het bespreken. Zijn dochter Hazrat Hafsa (ra) sprak ooit over zijn vroomheiden onverschilligheid tegenover wereldse gemakken. Ze vroeg eens aan Hazrat Umar (ra), “Oh mijn vader, Allah heeft u zoveel succes geschonken in zoveel veldslagen en Hij heeft u enorme stapels rijkdom geschonken, waarom eet u geen beter voedsel en draagt u geen beter kledij?” Hazrat Umar (ra) zei tegen zijn dochter, “Ik wil dat je uw eigen vraag beantwoord. Herinner je niet de ontberingen die de Heilige Profeet (vzmh) moest voor ogen zien?” De auteu rbeschrijft dat Hazrat Umar (ra) zijn dochter deed herinneren aan de ontberingen inhet leven van de Heilige Profeet (vzmh) totdat ze begon te huilen. Hazrat Umar (ra) zei dan, “Ik zweer tot Allah, ik zal de ontberingen van het leven blijven verdragen in zoverre dat ik het kan, op dezelfde manier dat de Heilige Profeet (vzmh) en Hazrat Abu Bakr (ra) het hadden ondergaan. Door dit te doen kan ik mezelf in staat stellen om ook een deel van hun zegeningen te kunnen ontvangen, die zij hebben gekregen”.

Sommige mensen hebben Hazrat Umar (ra) geadviseerd dat als hij betere voeding zou eten zou hij Allah beter kunnen dienen. Hierop zei Hazrat Umar (ra), “Ik begrijp dat jullie het goed bedoelen, maar ik heb mijn twee vrienden op deze manier uithet leven gelaten en op deze manier zal ik hun bestemming niet kunen bereiken”.

Hazrat Musleh Maoud (ra) besprak de aspecten van Tehrik-e-Jadid en zei dat het tijdperk van de Heilige Profeet (vzmh) een tijd van ontberingen was. De Heilige Profeet (vzmh) had zelf deze gewoonte die hij aan anderen ook opdroegom te volgen, om één soort voedsel te eten van een unieke soort. Eens werd Hazrat Umar (ra) voedsel gepresenteerd die uit twee verschillende zaken bestond. Hazrat Umar (ra) dacht dat het twee verschillende soorten voedsel waren. Hij werd meerdere keren verteld dat deze gemengd werden om één soort voedsel te maken maar Hazrat Umar (ra) bleef aandringen dat dit niet het geval was.

Een gelijkaardige instructie werd ook door Hazrat Musleh Maoud (ra) gegeven aan de jamaat, om uit te oefenen voor drie jaren; om één soort voedsel in één keer te eten en niet om verschillende gerechten te eten. Huzur-e-Anwar zegt dat dit een tijd was waanneer de jamaat niet zo welvarend was. Nu heeft Allah ons enorm gezegend en er zijn geen dergelijke instructies meer van toepassing. Toch moeten we proberen om israaf (geld niet onnodig uitgeven aan nutteloze dingen) te doen. De vroomheid vanHazrat Umar (ra) was ook te zien aan  het volgende. Ooit droeg hij een emmer water op zijn schouder.  Wanneer een persoon hem zag zei hij, “OAmir ul Momineen, u moet dergelijk inspannig niet doen”. Hazrat Umar (ra) zei dat, “Wanneer verschillende delegaties mij kwamen ontmoeten en mijn bevelen en instructies aanvaardden, kreeg ik een gevoel van trots in mijn hart. Dit is de reden dat ik het noodzakelijk vond om wat hard werk te verrichten om mijn hart te bevrijden van dit gevoel”.

Hazrat Musleh Maoud (ra) heeft over een andere gebeurtenis geschreven. Eens reisde Hazrat Umar (ra) voor Hajj (pelgrimstocht) en hij stopte ergens onderweg. Wanneer hij gevraagd werd waarom hij daar was gestopt zei hij, “Wanneer ik jong was zou ik hier komen met een kudde kamelen en wanneer ik moe werd zou ik hier rusten. Mijn vader was een heel strenge persoon en hij zou mij hiervoor straffen”. Hazrat Umar (ra) zei, dit was een tijd waarin ik in dergelijk toestand was. Maar nadat ik de Heilige Profeet (vzmh) had aanvaard had Allah de Almachtige mij deze plek gegeven waarvoor honderden duizende mensen bereid zouden zijn om zichzelf op te offeren in mijn plaats”. We zien aan de hand van deze gebeurtenis, de toestand van vroomheid en kennis van de discipelen van de Heilige Profeet (vzmh). Het is iets bewonderenswaardig, dat een persoon die met een kudde kamelen zou reizen ooit een koning werd van mondaineen spirituele werelden.

Op gelijke wijze is de wereld verbaasd door de wijsheid van Hazrat Abu Bakr (ra) terwijl hij een eenvoudige zakenman was. Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt, “Ik vertel jullie dat zij al deze gulheden ontvingen dankzij de Heilige Koran. Zij lazen en concentreerden zich op de Heilige Koran en ontvingen alle kennis waar de rest van de wereld niet over beschikte.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over sommige overledenen en kondigde hun gebeden aan in hun afwezigheid.