Samenvatting Vrijdagpreek 19 November 2021 – Mensen van uitmuntenheid : Hazrat Umar ibn al-Khattab (ra)

 

KJ-Summary-EN-20211119                        KJ-Summary-UR-20211119

 

Samenvatting vrijdagpreek 19 November 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

De discipelen van de Heilige Profeet (vzmh) veranderden volledig na de Islam te hebben aanvaard. Hazrat Musleh Maoud (ra) sprak over dit onderwerp en zei, “deze mensen waren eerst gekant tegen de Heilige Profeet (vzmh). Zo bijvoorbeeld, had Hazrat Umar (ra) zijn thuis verlaten met de woorden, ‘ik zal de Heilige Profeet (vzmh) vermoorden’. Onderweg ontdekte hij dat zijn zuster en schoonbroer de Islam hadden aanvaard. Hij veranderde dan van route en ging hun richting uiten daar hoorde hij de recitatie van de Heilige Koran. Hij vroeg om de verzen nogmaals aan hem voor te lezen. Dit bekeerde zijn hart en hij aanvaardde de Islam. Daarna, wanneer hij naar de Heilige Profeet (vzmh) ging, ging hij daar niet heen om hem aan te vallen maar om hem te aanvaarden en zijn volger te worden.

Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt, dit is het grote verschil tussen hun toestand voor en na het aanvaarden van de Islam. Dit leidde tot een revolutie voor hen en ook voor anderen die door hen, God konden herkennen. Als iemands intentie zuiver is, is dergelijke wederopstanding mogelijk.

Hazrat Umar (ra) had in zijn hart de zuiverste vrees voor Allah. Ooit hoorde iemand Hazrat Umar (ra) tot zichzelf zeggen, “jij bent Amir-ul-Momineen, jij moet vrees hebben voor Allah”. Ooit hoorde een persoon Hazrat Umar (ra) tijdens zijn gebed zeggen, “ik buig alleen voor Allah voor mijn droevigheid en miserie”. Ook de mensen die in de achterste rijen stonden hoorden hem dit zeggen.

Hazrat Umar (ra) zou heel goed zorgen voor de bejaarden. Ooit zag iemand hem laat in de nacht een huis betreden. Wanneer Hazrat Umar (ra) vertrokken was ging hij het huis binnen en hij zag daar een blinde, bejaarde vrouw. Zij vertelde hem dat Hazrat Umar (ra) naar haar kwam on verschillende taken uitte voeren voor haar.

Op gelijk wijze hoorde Hazrat Umar (ra) een kind huilen en hij ontdekte dat het kind uit honger aan het huilen was. Het kind kreeg geen steun van de schatkist. Hazrat Umar (ra) bevoorraadde zijn moeder met voedselrantsoenen en kondigde daarna direct aan dat alle pasgeboren kinderen geholpen zouden worden door de schatkist. Hij was het soort persoon dat bevreesd werd door de koningen van de wereld. Hij was zelf iemand die niet kon zitten tot het probleem van de hierboven genoemde vrouw en haar kind opgelost werd.

Tijdens de epidemie was Hazrat Umar (ra) heel verontrust over de bevolking. Eens stierven er ongeveer 25.000 mensen in een gebied in Shaam (Syrië) tijdens de epidemie. Hazrat Umar (ra) was van plan om daar naartoe te reizen maar toen hij over de epidemie hoorde besloot hij om terug te keren naar Medina. Hij vroeg ook om advies of hij toch verder moest gaan of moest terugkeren naar Medina. Sommigen adviseerden om te blijven reizen en anderen om terug te keren. Hazrat Umar (ra) besloot om terug te keren. Een persoon vroeg hem, “bent u aan het weglopen van Allah’s lot?” Hierop antwoordde Hazrat Umar (ra), “wij zijn aan het weglopen van Allah’s lot naar Allah’s lot”. Deze beslissing was in overeenkomst met de instructies van de Heilige Profeet (vzmh), dat mensen een gebied niet moesten bezoeken waar er een epidemie heerste.  De bewoners van dit gebied mochten het ook niet verlaten.

Het bleek alsof de gebeden van Hazrat Umar (ra) bijna altijd aanvaard werden door Allah. Er was eens een periode van droogte. Hazrat Umar (ra) begon te bidden voor regen en het begon ook te regenen tijdens zijn gebed. Hierdoor werden mensen gelukkig. Na Egypte te hebben veroverd, zei Hazrat Umroo bin al Aa’s (ra) tegen Hazrat Umar (ra) dat de traditie van de Egyptische bevolking was om een meisje op te offeren, door haar in de Nijl te werpen zodat de Nijl zou blijven vloeien. Hazrat Umroo bin al Aa’s (ra) hield hen echter tegen om dit te doen aangezien dit verboden is in de Islam. Hazrat Umar (ra) gaf hem gelijk. Dan schreef Hazrat Umar (ra) een korte notitie, gericht tot de Nijl en vroeg om deze in het rivier te werpen. Er stond op de notitie, “O rivier Nijl, als je uit eigen beweging stroomt, stop met stromen. Maar als je stroomt uit de wil van Allah dan bid ik dat je blijft stromen”. Er staat geschreven in de geschiedenis dat het waterniveau van de Nijl vanaf de volgende dag steeg.