PDF Hello world!

SAMENVATTING VRIJDAGPREEK 8 MAART 2019 NL/FR – The Reality of “Magic” on The Prophet (sa)

Samenvatting Vrijdagpreek van 8 maart 2019

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Surah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Qais-bin-Mohsan r.a. was een Ansari Sahabi (metgezel van de Heilige Profeet VZMH). Hij wordt ook wel eens vermeld onder de naam Qais-bin-Hasan in sommige referenties. Hij behoorde tot de Ansaar stam van Bano-Zareeq. Zijn moeder heette Aneesa-bin-Qais en zijn vader was Mosan-bin-Khalid. Toen hij overleed bevonden zijn kinderen zich in Medina. Nog een sahabi is Hazrat Jubair-bin-Ayaz r.a. De naam van zijn vader was Ayaz-bin-Khalid. Hij behoorde tot Bano-Razeeq, een aftakking van de Khazraj stam. Hij wordt ook soms vermeld onder de namen Jubair-bin-Ilyas en Jubair-bin-Ayaas.

Huzur-e-Anwar zei: In de Hadith (religieuze boeken waarin alles staat vermeld wat de Heilige Profeet gezegd of gedaan heeft, zoals verteld door zijn metgezellen) wordt vermeld dat, God verbiedt het, een jood magie had uitgeoefend op de Heilige Profeet VZMH en dat deze daardoor beïnvloed werd. Huzur-e-Anwar zei: De vraag is, was de Heilige Profeet waarlijk beïnvloed door deze magie? Wat is de feitelijke waarheid? Wat is ons standpunt hierin? We dienen dit te weten. Welke kritiek ook wordt geuit tegenover de Heilige Profeet VZMH, wij zijn diegenen die deze kritiek dienen te weerleggen en het juiste beeld dienen te tonen aan de mensen. Daarom zal ik wat details verhalen inzage dit voorval aan de hand van literatuur van de djamaat.  Huzur-e-Anwar verklaarde de details van het voorval en zei verder, ‘Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib r.a. schrijft dat de Heilige Profeet VZMH een grandiose profeet van Allah was, in feite was hij de beste van allemaal en het zegel der profeten. Waarom dan werd hij geteisterd door geheugenverlies en waarom liep hij een ziekte op die hem zou hinderen bij het uitvoeren van zijn plichten als profeet? Bij het beantwoorden van deze vragen dienen we te onthouden dat elke profeet een tweeledig karakter heeft. Langs de ene kant is hij een profeet en boodschapper van God die hem in staat stelt om te converseren met Allah, om een onderwijzer te worden voor zijn volgelingen en voorbeelden voor hen te stellen. Langs de andere kant is hij ook een mens, net zoals andere mensen en is hij onderhevig aan alle menselijke noden en ziektes net zoals de anderen. Profeten worden ook ziek net zoals normale mensen. De Heilige Profeet, die soms leed aan tijdelijk geheugenverlies, had dus met deze ziekte te kampen na het Vredesverdrag van Hudaibiya. Om kort samen te vatten was de mentale toestand van de Heilige Profeet, wat zijn tegenstanders verklaarden als het gevolg van magie, hier zeker niet aan te wijten maar was het eerder een staat van vergeetachtigheid en afwezigheid als gevolg van de omstandigheden van toen die sommige relschoppers als propaganda gebruikten tegen de verheven stralende persoonlijkheid van de Heilige Profeet om vrees en reservaties te zaaien onder zijn volgelingen.

Huzur-e-Anwar zei, Alhamdolillah (door de Gratie van God) zijn wij diegenen die de boodschapper  van Allah voor deze tijd hebben geaccepteerd en dus erkennen en respecteren wij de positie en rang van de Heilige Profeet VZMH.