PDF Hello world!

SAMENVATTING VRIJDAGPREEK 15 MAART 2019 NL/FR – HEREN VAN UITMUNTENDHEID

Samenvatting Vrijdagpreek 15 maart 2019

gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashhahud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Van de Sahabbi (metgezellen van de Heilige Profeet VZMH) die ik vandaag zal bespreken komt Hazrat Saaib-bin-Usman r.a. als eerste aan bod. Hij behoorde tot de Bano Ja’ama stam en was de zoon van Hazrat Usman-bin-Mazoun r.a. Zijn moeder heette Hazrat Khaula-binte-Hakim. Hij had de Islam in het prille begin geaccepteerd. Hazrat Saaib-bin-Usman vergezelde zijn vader en zijn oom Hazrat Qadama r.a. tijdens de tweede migratie naar Habsha. Hij wordt vermeld bij de boogschutters van de Heilige Profeet VZMH. Hazrat Saaib-bin-Usman r.a. had samen met  de Heilige Profeet VZMH deelgenomen aan de slagen van onder meer Badr, Uhud en Khandaq. Hazrat Saaib-bin-Usman r.a. was aan het strijden in de Slag van Yamama toen hij geraakt werd door een pijl en bezweek later aan zijn verwondingen. Hij was iets ouder dan dertig.

De volgende Sahabbi is Hazrat Zamra-bin-Umro Jehni r.a. Zijn vader heette Umro-bin-Adi en sommigen zeggen dat het Bashar was. Hij had deelgenomen aan de slagen van Badr en Uhud en stierf een martelaarsdood tijdens de Slag van Uhud. Ik zal nog een andere Sahabbi  vermelden, Hazrat Saad-bin-Suhail r.a. Hij behoorde tot de Ansaar. Sommigen hebben naar hem verwezen als Saeed-bin-Suhail. Hazrat Saad r.a. had ook deelgenomen aan de slagen van Badr en Uhud.

De volgende Sahabbi is Hazrat Saad-bin-Ubaid r.a. Hij had deelgenomen aan alle slagen aan de zijde van de Heilige Profeet VZMH, waaronder ook de slagen van Badr, Uhud en Khandaq. Hij werd ook vermeld als Saeed.  Hij stond ook bekend als Qari. Zijn geboortenaam was Abu-Zaid. Hazrat Saad-bin-Ubaid r.a. behoorde tot de vier metgezellen onder de Ansaar die de Heilige Koran hebben samengesteld in de tijd van de Heilige Profeet VZMH. Hazrat Saad-bin-Ubaid r.a. stierf een martelaarsdood in het 16e  jaar van zijn migratie tijdens het slagveld van Qadsia. Hij was toen 64 jaar.

De volgende Sahabbi is Hazrat Sehel-bin-Ateeq r.a. Hij was ook gekend onder de naam Suhail. Zijn moeder heette Jamila-bin-Alqama. Hazrat Sehel-bin Ateeq r.a. trad tijdens de eedaflegging Aqba Saania (de tweede eedaflegging) (samen) met 70 Ansaar toe. Hij had het voorrecht om deel te nemen aan zowel de Slag van Badr als die van Uhud.

Huzur-e-Anwar zei dat de naam van de volgende metgezel Hazrat Suhail-bin-Rafae r.a. is. Hij behoorde tot de Bano Najjar stam. Het land waarop Nabwi moskee gebouwd werd behoorde toe aan hem en zijn broer Hazrat Suhail r.a. Hazrat Suhail heeft met de Heilige Profeet VZMH deelgenomen aan alle slagen, waaronder ook die van Badar, Uhud en Khandaq. Hij is overleden in het tijdperk van het kalifaat van Hazrat Umar r.a.

De volgende Sahabbi waarover Huzur heeft gesproken is Hazrat Saad-bin-Khaisma r.a. Hij behoorde tot de Aus stam en zijn moeder heette Hind-binte-Aus. Hazrat Abu-Ziah Namaan-bin-Sabut r.a., van de Badri sahabbi, was zijn broer aan moeders kant. Zijn geboortenaam  was zogezegd Abu-Khaisma en Abu Abdullah. Hazrat Saad r.a. was één van de 12 heren die de Heilige Profeet VZMH had aangesteld als opperhoofden van de Moslims in Medina bij de gelegenheid van Bait-e-Aqba Sania.

Op het einde bad Huzur-e-Anwar dat Allah de rangen van deze Sahabbi elke minuut zou blijven verhogen. Amin.